Nautilus geeft cursus over Arbeidsverdrag

Vakbond Nautilus International geeft begin december nogmaals een tweedaagse cursus over het Maritiem Arbeidsverdrag in de praktijk. Deze wordt gegeven in Rotterdam op dinsdag 3 en woensdag 4 december.

Inschrijven kan via een mail naar infonl@nautilusinter.org met vermelding van naam en lidnummer. Bij zeer veel animo kan de cursus ook nog in 2014 worden gegeven.

Tegen de tijd dat het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC2006) op 20 augustus in werking trad, kwamen steeds meer vragen los, onder meer over veranderingen van de arbeidsovereenkomst.

‘Helaas’, zo staat in het jongste nummer van bondsmaandblad Telegraph, ‘werd in een paar gevallen geconstateerd dat sommige werkgevers misbruik probeerden te maken door in de ‘MLC proof’-arbeidsovereenkomst slechtere afspraken of een lagere gage weer te geven dan in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst was overeengekomen. Nautilus roept haar leden dan ook op om goed naar de nieuwe arbeidsovereenkomst te kijken en bij twijfel onze hulp in te roepen.’

De vakbond heeft onder haar leden ook een poll gehouden over wat men verwacht van het Maritiem Arbeidsverdrag ofwel ‘Seafarer’s Bill of Rights’, bedoeld om wereldwijd aan boord redelijke omstandigheden te garanderen voor iedere zeevarende, alsmede om oneerlijke concurrentie in de scheepvaart tegen te gaan.

Nautilus vroeg de leden of het verdrag het leven van zeevarenden ook echt zal verbeteren. De antwoorden lieten een gek verschil zien tussen Nederlandse en Engelse leden. Van de Engelsen denkt 56% dat dit inderdaad het geval is, maar van de Nederlanders vermoedt 61% van níet. (LR)