Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Vissers schrikken van schrale scholvangsten

IJmuiden

Normaliter ligt schol gedurende de eerste twee maanden van het jaar voor het oprapen. Daar is dit jaar in geen sprake van. De vissers zijn geschrokken van de schrale vangsten en vragen zich af of het paaibestand wel zo groot is als de biologen beweren.

1 / 1
De kuil met niet veel schol komt aan dek van de UK-246. (Foto W.M. den Heijer)

De kuil met niet veel schol komt aan dek van de UK-246. (Foto W.M. den Heijer)

  • Vraagtekens bij omvang scholbestand Noordzee

  • Nog maar 35 kisten per kotter in Scheveningen

Door W.M. den Heijer
Gedurende de paaiperiode verzamelen de vrouwtjes zich op de zeebodem om kuit te schieten, waarna de mannetjes ‘een etage' hoger hun hom loslaten. De hom daalt neer en versmelt met het door de vrouwtjes achtergelaten kuit. Na verloop van tijd ontstaan dan larven. De mannetjes zwemmen tijdens het paaiproces zo hoog dat ze nauwelijks in de netten van de pulsvissers terechtkomen. Meer dan driekwart van de scholvangsten bestaat uit exemplaren van het vrouwelijke geslacht. Vandaar dat voor het gemak altijd wordt gesproken over de kuitzieke periode. Het vangen van louter vrouwtjes doet de soort geen pijn, want er komen elk jaar genoeg bij om het bestand op niveau te houden.

Geslachtsrijpe schol

Tot 2008 was sprake van een geringe aanwas. Daarna ging het hard met schol en nam de omvang van het bestand toe. Die toename valt toe te schrijven aan vermindering van de visserijdruk en het feit dat al jaren geen sprake meer is van overschrijdingen. Het is zelfs zo dat de geslonken kottervloot geen kans ziet het scholquotum optimaal te benutten. Voor dit jaar ligt het scholquotum (Noordzeegebied IV) op 112.643 ton. Dat is 13% minder dan vorig jaar. Weliswaar een daling, maar nog altijd ruim genoeg om er de hele vloot op los te laten. Biologen schatten dat er ongeveer 900.000 ton geslachtsrijpe schol rondzwemt. Die toegestane hoeveelheid is dus iets meer dan 10% van wat er totaal in zee leeft. Vissers vragen zich echter al een tijdje af of dat bestand inderdaad nog wel zo groot is.

Lager gemiddelde

Vorig jaar zomer klaagden gespecialiseerde scholvissers uit Urk dat de vangsten minder waren dan in 2016. En dan vooral op populaire bestekken zoals de Doggersbank, waar doorgaans veel schol wordt gevangen.

Voor de pulsvissers is schol iets minder van belang, omdat bij hen de tong bepalend is voor de besomming. Desalniettemin zien ook zij sinds vorig jaar teruglopende scholvangsten. In januari en februari noteerden de visafslagen slechts zelden een opvallend ruim aanbod van schol. Urk moest het doen met aanzienlijk minder schol dan vorig jaar. En ook IJmuiden en Scheveningen zagen de aanlandingen dalen.

Op vrijdag 26 januari zag IJmuiden nog 36 ton schol over de klok gaan. Twee weken later was dat ruim 40 ton. Op vrijdag 2 maart noteerde IJmuiden slechts een aanbod van 20 ton schol. Vrijdag 9 maart was dat gedaald tot 16 ton, afkomstig van 10 grote pulskotters en een Eurokotter. Dat betekent een gemiddelde van slechts 40 kisten per kotter. In Scheveningen lag het gemiddelde op vrijdag 9 maart nog lager. Daar werd krap 35 kisten per pulskotter aangevoerd. In Stellendam, waar het accent vooral op tong ligt, maar waar de pulskotters uiteindelijk ook schol meevangen, lag het gemiddelde op minder dan 30 kisten per schip. De vissers hebben vooralsnog geen verklaring voor de schrale scholvangsten en hopen dat na het intreden van de lente de vangsten zich weer zullen herstellen.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook