Miljoenenboete voor garnalenkartel

De Europese Commissie heeft voor een totaalbedrag van ruim 28,7 miljoen euro boetes opgelegd aan vier Europese handelaren in Noordzeegarnalen. Zij zouden een kartel hebben gevormd en prijsafpraken hebben gemaakt waarmee Europese concurrentieregels zijn overtreden.

Miljoenenboete garnalenkartel

De boetes werden opgelegd aan drie Nederlandse bedrijven; Heiploeg, Klaas Puul en Kok Seafood en het Duitse Stührk. Tussen juni 2000 en januari 2009 maakten Heiploeg en Klaas Puul volgens de Commissie prijsafspraken en verdeelden verkoopvolumes voor Noordzeegarnalen in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Kok Seafood was zeker vanaf februari 2005 bij het kartel betrokken, terwijl Stührk van maart 2003 tot november 2007 betrokken was bij prijsafspraken in Duitsland. Klaas Puul hoeft overigens geen boete te betalen, omdat het bedrijf als eerste met informatie over het kartel kwam.

Volgens EU-commissaris Joaquín Almunia (mededingingsbeleid) ondermijnde het kartel jarenlang de concurrentie op de markt voor Noordzeegarnalen, een markt die belangrijk is voor consumenten in verschillende EU-landen. Almunia: ‘Het verbaast me hoe gedetailleerd de handelaren in Noordzeegarnalen gedurende vele contacten met elkaar overleg pleegden over de commercieel gevoelige details van hun activiteiten. En het is nog verbazender om te moeten vaststellen dat dit gebeurde terwijl de sector al een duidelijke waarschuwing had gekregen door een eerdere veroordeling van een aantal handelaren door de Nederlandse mededingingsautoriteit.’

Marktinvloed

De afstemming van de verkoopprijs aan winkeliers werkte ook rechtstreeks door in de prijzen voor de eindgebruikers. De omvang van de markt varieert sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van de door de vissers aangelande volumes en de prijzen die worden betaald. De garnalenmarkt heeft een omzetvolume van zeker 100 miljoen euro. Het gecombineerde marktaandeel van de betrokken bedrijven in de EU is ook zeer hoog, naar schatting zo’n 80%.

Volgens de Commissie had het kartel tot doel de markt te bevriezen door de marktaandelen van de aanbieders te stabiliseren, om zo prijsverhogingen te vergemakkelijken en de winstgevendheid te stimuleren. Het kartel trof de EU-markt en met name verkopen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het kartel verliep via een reeks informele bilaterale contacten, in hoofdzaak tussen Heiploeg en Klaas Puul, maar ook met Stührk en Kok Seafood. Tijdens dit overleg kwam meestal een heel aantal aspecten van de activiteiten van de betrokken ondernemingen aan bod, zoals de prijzen voor de inkoop bij vissers, het optreden tegenover andere handelaren op de markt, de verdeling van de markten en prijzen voor bepaalde belangrijke afnemers, die vaak als referentieprijs dienden voor andere afnemers.
Bij het bepalen van de geldboetes hield de Commissie rekening met de marktmacht van de ondernemingen en het feit dat het een zeer ernstige en langdurige inbreuk betrof. De boete is hierdoor opgelopen tot 10% van de totale omzet, het maximum dat juridisch is toegestaan. Twee van de bedrijven kwamen ruim beneden het wettelijke maximum uit. Dit betekent dat Heiploeg 27.082.000 moet betalen, Kok Seafood 502.000 en Stührk 132.000 euro. Klaas Puul kreeg als aanbrenger een boetevrijstelling. (JS)