Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

GMP+ handhaaft laagwatermaatregelen vooralsnog

RIJSWIJK

De maatregelen die GMP+ International nam vanwege het lage water in Noordwest Europa blijven ook bij de gestegen waterstanden vooralsnog van kracht. Dat is de uitkomst van een evaluatie die de certificeringsorganisatie donderdag 20 december hield met betrokken partners.

De maatregel, die half november van kracht werd, houdt in dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is om gebruik te maken van niet GMP+-gecertificeerd transport via weg of water en van niet GMP+ FSA-gecertificeerde opslag. Die maatregel zou nodig zijn om de aanvoer van grondstoffen voor veevoer te waarborgen. Maar schippers vermoeden dat de echte reden is, dat de bevrachters de vrachtprijzen willen drukken, bleek onlangs in Schuttevaer.

Acuut probleem
In de evaluatie stonden de vragen centraal of er van de maatregel gebruik wordt gemaakt en of de waterstanden inmiddels zodanig zijn, dat de maatregelen kunnen worden ingetrokken. Dat laatste is volgens GMP+ International nog niet het geval. GMP+ benadrukt dat van de vrijstelling alleen gebruik kan worden gemaakt als er sprake is van een acuut probleem als gevolg van lage waterstanden en bij een daadwerkelijk en aantoonbaar tekort aan gecertificeerd transport of opslagcapaciteit. 

Elk bedrijf dat van de tijdelijke maatregel gebruik maakt dient dit te melden bij de betreffende certificatie-instelling of GMP+ International op straffe van sancties. GMP+ International zegt de situatie voortdurend te monitoren. ‘Zodra er geen problemen meer zijn, als gevolg van de lage waterstand, worden deze tijdelijke maatregelen onmiddellijk beperkt of beëindigd.’ Half januari houdt GMP+ een nieuwe evaluatie. (DvdM)
Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook