NVLB: Aanvoer bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog

De bouwindustrie moet er rekening mee houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn ernstig in gevaar komt nu de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn stagneert en het transport naar de losplaatsen in Nederland niet meer gegarandeerd kan worden. Dat zegt directeur Cees van Putten van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB).

De waterstand op de Rijn daalt de komende dagen richting een kritieke grens, waarbij minder grind- en zandvaart de ondiepte bij Kaub en Maxau kan passeren. Hierdoor worden laadplaatsen aan de Rijn onbereikbaar. Ook de scheepvaart op de Ruhr, Neder-Rijn, Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand. De aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn, alsook via de IJssel kan de komende weken mogelijk geheel stil komen te vallen door de extreem lage waterstand op de Rijn.
Elwis.de, de databank van de Duitse vaarwegbeheerder WSV, gaf dinsdagmorgen voor Pegel Kaub een waterstand aan van 42 cm. Na een lichte stijging wordt tegen het einde van deze week een waterstand van 35 cm voorspeld. Bij die waterstand of lager houdt het vrijwel op voor de grind- en zandvaart, stelt de NVLB-directeur. De lange termijn vooruitzichten zijn, zeker met de winter op komst, erg onvoorspelbaar.

Continuïteit in gevaar

Van Putten: ‘De bouwindustrie zal er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn nu wel ernstig in gevaar kan gaan komen, als de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn stagneert en het transport naar de losplaatsen in Nederland niet meer gegarandeerd kan worden. Door het lage water is ook nu al een schaarste aan vervoersruimte, omdat er meer schepen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid. Alternatieve aanvoer via het spoor en de weg zijn waar mogelijk al benut en kunnen door de beperkte beschikbaarheid van die transportmiddelen niet verder worden ingezet.’

De NVLB schat het totale verbruik van bouwgrondstoffen voor de beton- en asfaltindustrie op afgerond 30,0 miljoen ton (2017). Daarnaast is ongeveer 4,9 miljoen ton bouwgrondstoffen gebruikt voor andere toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw. In totaal dus 34,9 miljoen ton. De materialen zijn voor 22,3 miljoen ton (64%) afkomstig uit Nederland en voor 12,6 miljoen ton (36%) geïmporteerd. (DvdM)