Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Binnenvaart verdeeld naar Tweede Kamer

DEN HAAG

De binnenvaart gaat woensdag 30 november met een sterk verdeeld geluid naar de hoorzitting ‘Beprijzing en Markt Binnenvaart’ in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de stukken die de organisaties de Kamer van tevoren moesten overleggen.

1 / 1
Binnenvaart verdeeld naar Tweede Kamer

Binnenvaart verdeeld naar Tweede Kamer

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (5)
 • Jan Janssen

  Het CBRB heeft vanuit welbegrepen eigenbelang baat bij de huidige vrije markt. Smitsman heeft gelijk als hij stelt dat er geen gelijk speelveld en transparantie zijn. En hij heeft misschien zelfs gelijk als hij zegt dat er geen goede marktwerking is. Daar kun je over discussieren, want bevrachters zullen betogen dat de marktwerking uitstekend is. De keuze is reuze en meestal ook nog eens tegen lage kosten. Je kunt je afvragen hoe er een graaicultuur aan de kant van de opdrachtgevers ontstaan is en of die graaicultuur in tijden van laagwater of krapte in de markt ook niet een beetje bij de schippers te bespeuren is. Welke ondernemer laat toe dat hij zich getild voelt? Je kunt je afvragen of de overheid de aangewezen partij is om een gelijk speelveld in een vrije markt te creëren. Nog los van het feit of de overheid dat juridisch zou kunnen.

  Gisteren sprak Jan Terlouw over het gebrek aan vertrouwen in onze maatschappij. Naar mijn idee raakte hij daar de kern. Ook onder schippers is er geen of slechts zeer weinig vertrouwen. Dagelijks horen we scheldpartijen over de marifoon en gunt men elkaar zelfs het verlies niet. Door meer onderling vertrouwen zou er geleidelijk een heel andere marktpositie t.o.v. de tussenpersonen gemaakt kunnen worden. Volgens het rapport van de universiteit Wageningen, zullen schippers geen grip krijgen op de markt tussen de bevrachter en de verlader (primaire markt). Echter op de markt tussen de bevrachters en de schippers (secundaire markt) kunnen zij veel meer invloed krijgen door gezamenlijk de markt te betreden en het vervoer als één product aan te bieden, onafhankelijk van wie het uitvoert.

 • M Smitsman

  Het CBRB laat de Tweede Kamer weten dat haar leden hechten aan vrije-marktwerking, zeker wat betreft prijsvorming. ‘De markt van het binnenvaartvervoer wordt door dezelfde wetten geregeerd als andere markten….

  Staat toch tussen een hele lap tekst, maar helaas niet goed genoeg weggemoffeld… Wat een leugen! Als die marktwerking echt zijn beoogde werk had gedaan… Maar zoals bij alle sectoren die aan de hoog geroemde marktwerking zijn overgeleverd, is ook hier de marktwerking een synoniem voor graaicultuur wat alles te maken heeft met de spreekwoordelijke plakkerige strijkstokken… En zoals dat in de muziek geen gehoor is, ofwel uitgesproken vals, is dat in deze situatie ook zo. En dit heeft alles te maken met het ontbreken van een gelijk speelveld en transparantie.

 • Jan Janssen

  Voor diegenen die het interesseert een link naar het rapport “Marktwerking en samenwerking in de binnenvaart” dat destijds in opdracht van het Droge Lading Comité werd gepubliceerd. Daarin staan aanbevelingen over een marktmeester-systeem: http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/bestanden/Kleine%20binnenvaart/Marktwerking-Samenwerking-biva_april2012.pdf Er is maar één manier waarop de schippers meer grip op hun markt krijgen en dat is grootschalige samenwerking. Zoals gisteren al door Jacob Verdonk werd gesteld zijn er honderden bevrachters actief, maar is het aantal uiteindelijke opdrachtgevers beperkt tot onder de tien. Daar staan duizenden ondernemers tegenover die zich door honderden bevrachters laten misleiden. Het BLN plan om een saneringsregeling te hangen aan vergroening kan kansrijk zijn mits er grote, oudere schepen worden gesloopt. Kleine schepen uit deze markt halen werkt contraproductief; de overcapaciteit zit in de grote tonnages. Die overigens steeds minder te vervoeren krijgen als de kolen- en ertsvolumes af blijven nemen en er geen alternatieve ladingstromen op gang komen.

 • tonnie brands

  Wij waren gisteren als toehoorder aanwezig bij het ronde tafel gesprek. Op zich interessant, vooral omdat alle partijen overwegend vanuit hun eigen perspectief ( op zich begrijpelijk) de slechte marktsituatie schetsten of zelfs ontkenden.
  Wat wél duidelijk is geworden voor mij als toehoorder is dat de markt in de binnenvaart uit twee “markten” bestaat; namelijk de markt tussen de “bevrachter” wiens rol lang niet altijd duidelijk is, en de schipper (fysieke vervoerder). En de markt tussen de bevrachter en de verlader ( klant). Uit deze constatering valt op dat de bevrachter in de binnenvaartmarkt een cruciale rol vervult. Hier ligt mijns inziens een groot deel van de oplossing voor een evenwichtigere binnenvaartmarkt.
  Jeanine Brands ( lid commissie markt en economie BLN)

 • Piet Bennik

  Hallo collega’s,

  Dit artikel doet vermoeden dat de ASV overheidssteun wil voor het AGORA plan. Dat is permanent NIET zo, ik denk dat de ASV de minister wil wijzen op de uitvoering van het zogenaamde WITBOEK. Het zijn hun eigen doelstellingen, maar van de uitvoering is namelijk nog niets van terecht gekomen.

  Als de CBRB denkt dat de overheid niet moet ingrijpen als marktmeester hebben ze het plan ook verkeerd gelezen en begrepen. De marktmeester of VEILINGMEESTER moet worden gevormd uit een COOPERATIE van SCHIPPERS.

  Voor de duidelijkheid het AGORA plan is GEEN beurs van vroeger, maar dan in een nieuw jasje.
  het is een goed doordacht plan om de markt transparant te krijgen en met daarbij de goede bijkomstigheden zoals: minder uitstoot, minder file vorming, transparante vrachtprijzen.
  Met dit plan word de binnenvaart automatisch groener door minder leegvaart, daar kan geen subsidie tegenop. Immers wat je niet uitstoot hoef je ook niet te zuiveren!!

  Alleen moeten de andere bonden ook eens kleur bekennen en het verder samen uitwerken d.m.v. van de ESO. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor de binnenvaart!

  Veel wijsheid en een goede vaart,

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook