TNO en NPRC innoveren voor hogere vervoersbetrouwbaarheid

TNO en de grootste Nederlandse coöperatie van binnenvaartschippers NPRC slaan de handen ineen om continentaal vervoer via de binnenvaart betrouwbaarder te maken. ‘Het garanderen van exacte aflevertijden van een continue stroom goederen van Nederland naar Duitsland vraagt om een integrale aanpak met uitwijkmogelijkheden’, zegt Jacco de Kok programmadirecteur Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Het initiatief is onderdeel van het programma IDVV van Rijkswaterstaat (RWS) en wordt door Connekt uitgevoerd.

Het idee is dat zodra ergens onderweg het vervoer per schip hapert, aan vervoerder, verlader en ontvanger meteen een vervoersalternatief wordt voorgesteld. Het vergroten van de betrouwbaarheid ontstaat door synchromodaliteit. Dit is het effectief en tijdig inzetten van verschillende transportmodaliteiten, zodanig dat een complete vervoersoplossing aan de klant kan worden geboden.

Neem bijvoorbeeld het vervoer van een lading tussen Rotterdam en Frankfurt.

Logischerwijs gaat de voorkeur hier uit naar vervoer over water. Onderweg kan er echter van alles gebeuren. Een defecte brug, een stremming, ijsvorming of een staking van sluiswachters. In elk van deze gevallen zou een vervoersalternatief over land of spoor een uitkomst kunnen bieden. TNO brengt in dat verband meerdere knelpunten en oplossingen in binnen- en buitenland in kaart voor NPRC.

Samenwerking

‘De samenwerking met TNO gaat veel betekenen’, voorspelt NPRC-directeur Stefan Meeusen. ‘De theoretische kennis en het onderzoek van TNO gaat als katalysator dienen bij de innovatie van onze sector’. TNO brengt de mogelijke knelpunten en risico’s voor het continentale vervoer over water in kaart. Met die inventarisatie in de hand kan NPRC vaststellen welke alternatieven op welk moment de beste vervoersoplossing voor de klant is. ‘Als je zelfs het onverwachtse in kaart hebt gebracht, kun je echte vervoerzekerheid bieden’, aldus Meeusen.

Een grote stap, dat realiseert ook Albert Veenstra, senior consultant bij TNO, zich. ‘We gaan de effectiviteit van de uitwijkmogelijkheden en de betrouwbaarheid van transporten nader kwantificeren. Ons model maakt het mogelijk dat de invloed van incidenten en mogelijke alternatieven op de doorstroming van transporten berekend kunnen worden. Op basis van die uitkomsten kan de beste koers bepaald worden.’

  IDVV

  In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen IDVV werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma.

  Connekt

  Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden, dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderdelen van het programma IDVV uit.

  NPRC

  NPRC is een coöperatie gericht op het vervoer over water. NPRC telt bijna 90 leden die gezamenlijk jaarlijks 7 miljoen ton droge lading vervoeren over de Europese vaarwegen. NPRC heeft vestigingen in Zwijndrecht (NL), Antwerpen (BE), Duisburg (DU) en Mannheim (DU) en is koploper in haar sector in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.