Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Rechter: stuurman moet slijptolincident met werkgever zelf oplossen

ROTTERDAM

De Rotterdamse kantonrechter Van Boven heeft in een recent vonnis laten zien dat hij ook wel eens op de kleintjes wil letten. De rechter vond dat de partijen in een letselzaak eerst de zaken zelf hadden moeten zien te regelen voordat ze bij hem aanklopten. Hij wees de vordering die door een werknemer tegen zijn werkgever had aangespannen daarom af.

De zaak was aangespannen door de eerste stuurman op een zeesleepboot van een bedrijf in Terneuzen. De man, die daar in tijdelijke dienst was, kreeg op 4 juni 2016 van zijn kapitein opdracht met de slijptol een stalen kast die op het dek stond weg te slijpen. Dat gebeurde terwijl het schip op de werf lag. 

Onervaren met slijptol
De stuurman vertelde dat hij onervaren was in het hanteren van een slijptol en zei tegen de kapitein dat hij de opdracht daarom niet zag zitten. De hoofdwerktuigkundige bood aan de klus met een snijbrander te doen. Maar dat wilde de kapitein niet.
Hij gaf de stuurman nogmaals de opdracht het karwei te doen, met de slijptol en uitdrukkelijk niet met de snijbrander. Volgens de stuurman was weigeren gezien de verhoudingen aan boord geen optie en besloot hij de opdracht daarom toch te doen.

Op bovenbeen
De stuurman moest knielen om bij de onderkant van de kast te komen. Toen hij de schijf in een harde naad zette sloeg de slijptol ongecontroleerd terug en kwam de schijf op twee plaatsen in zijn bovenbeen terecht. Een ernstige vleeswond was het gevolg. 
De man is na het ongeval behandeld in een ziekenhuis en heeft zich daarna ziek gemeld. Na het aflopen van zijn arbeidscontract, dat nog bijna een jaar liep, is het dienstverband met de rederij niet verlengd.

Beschermende middelen
De stuurman betoogde tijdens de zitting dat de werkgever heeft nagelaten adequate beschermende middelen ter beschikking te stellen. Verder verweet hij de kapitein dat die geen instructie had gegeven hoe de slijptol te gebruiken. 
De stuurman vroeg de kantonrechter om de rederij te veroordelen tot betaling van de schade die hij door het ongeval had opgelopen. Naast de snijwond aan zijn been als gevolg van het terugslaan van de slijptol, heeft de man tot op heden last van aanhoudende neurologische pijnklachten, bewegingsbeperkingen en slaapproblematiek. Volgens medici is er sprake van zenuwletsel, staat in het vonnis. De man had overigens wel weer elders werk gevonden.

Onhandig verwond
Het sleepbootbedrijf voerde aan dat de stuurman volgens haar wel voldoende ervaring had met het werken met de slijptol, of dat in ieder geval zou moeten hebben. Hij heeft zich door zijn eigen onoplettendheid of onhandigheid verwond, was de mening van werkgeverskant: 'Dat is uiterst ongelukkig, maar in dit verband valt dat ons niet te verwijten.' 
De werkgever betoogde verder dat het werk op een werf werd gedaan waar alle mogelijke gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig waren, zoals veiligheidsschoenen, een helm met beschermkap voor de ogen, een veiligheidsbril, werkhandschoenen en een stevige werkoverall. Daar had de stuurman niet naar gevraagd.

Minnelijke schikking
Maar de rechter kwam helemaal niet toe aan een afweging van de wederzijdse belangen. Die vond dat de stuurman eerst maar eens had moeten proberen om er met zijn - inmiddels voormalige - werkgever gezamenlijk uit te komen. Mocht zo'n minnelijke schikking niet lukken dan konden de partijen zich altijd met geschillen op onderdelen tot de rechter wenden, was zijn oordeel. De opdracht was dus: probeer eerst samen tot een overeenkomst te komen en kom daarna eventueel nog eens terug voor details waar jullie samen niet uitkomen. 
Citaat uit de uitspraak: 'Gegeven het doel om de buitengerechtelijke onderhandelingen te bevorderen, dient de rechter steeds van geval tot geval te beoordelen of de verzochte beslissing voldoende aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst kan bijdragen. Aldus moet de investering in tijd, geld en moeite afgewogen worden tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren,' aldus de kantonrechter. 
Of in minder ambtelijke taal: jaag het rechtssysteem niet op kosten zonder dat je zelf in ieder geval enige moeite hebt gedaan om de zaak op te lossen. (BO

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook