Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Aansprakelijkheid lekkende olietanker Bow Jubail niet door Bunkerverdrag beperkt

ROTTERDAM

Het verzoek van de eigenaar van de eind juni in Rotterdam lekgevaren olietanker Bow Jubail, om haar aansprakelijkheid te beperken op grond van het Bunkerverdrag, is vrijdag 9 november door de rechtbank Rotterdam afgewezen. De Saoedische scheepseigenaar National Chemical Carriers (NCC) is daarmee nog niet volledig aansprakelijk en kan nog tegen de beschikking in beroep.

1 / 1
De scheepseigenaar van de Bow Jubail krijgt voor de rechtbank Rotterdam niet de erkenning voor het verzoek om aansprakelijkheid te beperken op grond van het Bunkerverdrag. (Archieffoto Havenbedrijf Rotterdam)

De scheepseigenaar van de Bow Jubail krijgt voor de rechtbank Rotterdam niet de erkenning voor het verzoek om aansprakelijkheid te beperken op grond van het Bunkerverdrag. (Archieffoto Havenbedrijf Rotterdam)

Door Dirk van der Meulen
Havenbedrijf Rotterdam schat de schade van de morsing van stookolie, door aanvaring van het zeeschip Bow Jubail met een steiger van LBC Tank Terminals in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam op 23 juni, op zo'n 80 miljoen euro en wil die verhalen op exploitant Odfjell en de scheepseigenaar.

In de procedure voor beperking van de aansprakelijkheid hebben zich een reeks gedupeerde bedrijven bij NCC en de rechtbank gemeld. De scheepseigenaar is door ongeveer 150 schadelijdende partijen aansprakelijk gesteld. ACC heeft ter verzekering van het verhaal van haar schade van ruim een kwart miljoen euro beslag gelegd op de Bow Jubail. Vopak en Rijkswaterstaat hebben hun vorderingen op NCC begroot op 1,75 miljoen respectievelijk 5 miljoen euro.

Scheepsbrandstof
NCC, vertegenwoordigd door maritiem advocaat mr Markwin Wattel van Dock Legal Experts, koos er 6 juli bewust voor beperking van de aansprakelijkheid te verzoeken op basis van het Bunkerverdrag in plaats van het CLC-verdrag uit 1992. Dat is op vragen van de rechtbank door NCC bevestigd omdat de Bow Jubail niet zou kwalificeren als olievervoerend schip volgens het CLC-verdrag. De olie die uit het schip stroomde was bunkerolie, die aan boord was als scheepsbrandstof en niet als lading.

Volgens het Bunkerverdrag (Internationaal verdrag inzake wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie) zou NCC tot maximaal 17 miljoen aansprakelijk zijn, onder het CLC-verdrag (‘olieschepenverdrag') ligt die aansprakelijkheid veel hoger. In het verzoek is, uitgaande van de bruto tonnage van het schip van 23.196 mt, voor het Bunkerverdrag een bedrag genoemd tot 14,3 miljoen euro, met een garantstelling door verzekeraars Gard P&I (Bermuda).

Schadefonds IOPC
Verzekeringsvakblad AM noemt het oordeel van de Rotterdamse rechtbank verzekeringstechnisch interessant: ‘Heeft een tanker geen lading dan valt het namelijk onder het Bunkerverdrag, dat een beperkte aansprakelijkheid kent tot 17 miljoen euro. Is er wel lading aan boord dan is beroep mogelijk op het CLC-verdrag (Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie). Dat heeft Schadefonds IOPC als dekking. Dit fonds kan bedragen van meer dan 100 miljoen euro uitkeren.'

Ambtshalve
De rechtbank heeft ‘ambtshalve' gekeken naar de mogelijkheid dat het incident met de olietanker Bow Jubail onder het CLC-Verdrag zou kunnen vallen. Eigenaar NCC stelt dat er ten tijde van het incident geen olieladingen of residuen daarvan aan boord waren. Alle tanks zouden leeg zijn geweest. Toch klagen meerdere gedupeerde partijen dat de bewijsstukken van NCC op dat punt niet compleet, onvoldoende overtuigend en onvoldoende toegelicht zijn.

De rechtbank concludeert, op basis van de door de scheepseigenaar verstrekte informatie, niet te kunnen vaststellen dat het Bunkerverdrag van toepassing is. Daarom laat de rechtbank de onduidelijkheid voor rekening van NCC en wijst het verzoek af: ‘Bij deze stand van zaken moet de rechtbank aannemen dat de Bow Jubail kwalificeert als een schip als bedoeld in het CLC-Verdrag (1992), zodat aan NCC geen beroep toekomt op het Bunkerverdrag.'

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook