Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Minister overweegt arbeids- en rusttijden te versoepelen

DEN HAAG

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of de arbeids- en rusttijden in de binnenvaart flexibeler kunnen worden gemaakt. Dit zou de inzetbaarheid van binnenvaartschepen kunnen vergroten en zo bijdragen aan vermindering van de congestie bij met name de diepzee containerterminals.

  • ‘Al het mogelijke gedaan om CCR-eisen terug te draaien'

  • ‘Flexibilisering nooit ten koste van veiligheid'

Door Erik van Huizen
De terminals hebben in toenemende mate te maken piekaanvoeren in verband met de schaalvergroting in de containervaart. De vaar- en rusttijden in de binnenvaart, waardoor schepen niet altijd spoorslags beschikbaar zijn, compliceren die situatie. 

Van Nieuwenhuizen schrijft de Tweede Kamer dat een eventuele aanpassing van de wet- en regelgeving wel binnen de randvoorwaarden van veiligheid, ‘waaronder het langdurig navigeren in omstandigheden van mist of slecht zicht', en sociale aspecten moet blijven. Ze gaat daarvoor in overleg met de sociale partners.

Telefoon
In de brief die ze in aanloop naar het Algemeen Overleg Maritiem van 17 mei opstelde, gaat de minister ook verder in op de uitvoering van de moties met betrekking tot de technische eisen aan binnenvaartschepen en het gebruik van mobiele telefoons in de binnenvaart.

Wat betreft de mobiele telefoon wil de minister inzetten op meer bewustwording bij de schipper. ‘Minder regeldruk en meer eigen verantwoordelijkheid', schrijft ze naar aanleiding van de motie van Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks die vroeg om maatregelen om het risico van afleiding in de stuurhut door het gebruik van mobiele telefoons in te perken.

De minister verwacht dat extra aandacht voor bewustwording bij de schippers meer effect heeft dan aanscherping van regelgeving. Ook omdat volgens alle betrokkenen, waaronder Rijkswaterstaat, BLN-Schuttevaer, CBRB, ASV, IVR, politie en verzekeraar EOC, niet is aangetoond dat de mobiele telefoon extra ongelukken op het water veroorzaakt. Maar omdat uit onderzoek blijkt dat onoplettendheid wel een rol speelt bij incidenten, gaat het ministerie toch bekijken of uit een onderzoek naar werkbelasting relevante informatie naar voren komt die iets kan zeggen over wat de roerganger uit zijn concentratie haalt en welke rol de mobiele telefoon daarin speelt.

Politie waakzaam
De verzekeraars en de brancheorganisaties hebben volgens de minister toegezegd te bezien hoe zij hun klanten en leden het best kunnen benaderen om de bewustwording te vergroten. Ook de politie gaat bij incidenten op het water extra letten op de rol die de mobiele telefoon daarbij eventueel heeft gespeeld.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het gebruik en in de hand houden van de telefoon achter het roer toegestaan. ‘Het verbod hangt onder de Wegenverkeerswet 1994 en niet onder de Scheepvaartverkeerswet. Onder de Scheepvaartverkeerswet is zelfs de verplichting tot het gebruik van communicatiemiddelen, bij voorkeur de marifoon, opgenomen, waarbij de mobiele telefoon veelal als reservevoorziening fungeert.'

Technische eisen
Op vragen over het wel of niet uitvoeren van moties met betrekking tot de technische eisen aan binnenvaartschepen, antwoordt de minister dat haar ministerie al sinds het uitbreken van de crisis voortdurend aandacht heeft gevraagd bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voor het feit dat veel scheepseigenaren in problemen zouden komen zodra de overgangstermijnen zouden aflopen. Pas in 2014 kreeg Nederland, als voorzitter van de CCR, het voor elkaar dat de overgangstermijn voor een aantal technische eisen met vijf jaar werd verlengd, om naar definitieve oplossingen voor de problemen te zoeken. Er was volgens Van Nieuwenhuizen echter geen enkele CCR-lidstaat of EU-lidstaat die onverkort wilde afzien van de toepassing van deze technische eisen. Zelfs niet voor schepen kleiner dan 86 meter. ‘Dit heeft bij sommige partijen de indruk gewekt dat ik moties niet zou hebben uitgevoerd. In dat beeld herken ik mij zeker niet. Mijn voorganger en ik hebben altijd alles op alles gezet om de gevolgen van de technische eisen voor de binnenvaartsector zoveel mogelijk dragelijk te maken. Zowel voor de kleine schepen als voor de grote. Echter, in een internationale context ben ik afhankelijk van de andere lidstaten. Om besluiten te nemen in EU-verband, is een meerderheid noodzakelijk. Maar om besluiten in CCR-verband te kunnen terugdraaien, is zelfs een unaniem besluit nodig.'

Congestie
Van Nieuwenhuizen meldt verder dat er intussen veel initiatieven zijn om de congestie voor de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven te verminderen. Zo is de aanvraagprocedure voor slots verbeterd. Ook is rond de zomer een dashboard beschikbaar met een overzicht van de belangrijkste ‘key performance' indicatoren (KPI's) van overdrachtsmomenten tussen opeenvolgende schakels in de keten. Daarnaast is de verwachting dat NextLogic eind 2018 van start gaat. ‘Dat wordt een belangrijk middel om vraag en aanbod van beschikbare kadecapaciteit voor de binnenvaart neutraal en dynamisch toe te wijzen.'

De minister realiseert zich ook dat de congestie ertoe kan leiden dat een verlader andere keuzes maakt voor aan- en afvoer van containers, bijvoorbeeld over de weg. Ze zegt zich echter samen met het Havenbedrijf, de binnenvaartsector en de andere ketenpartners in te blijven spannen voor meer duurzaam vervoer over water.

Reacties (2)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  • Hein Danser

    Zou je de rusttijden, bij elkaar op mogen tellen, bv minimaal 2 uur mag je bij 6 uur aaneengesloten optellen. Ben je ook goed uitgerust en je hebt 8 uur /24 uur gerust. Ik zou wel gaan voor minimaal 6 uur aaneengesloten altijd moet. Dus niet 4 x 2 uur rusten, want dat is gewoon waardeloos.

  • Hein Danser

    Wat ik mis, in de rusttijdenwet, dat je rusttijden binnen 24 uur, niet bij elkaar op mag tellen? Met ons schip met minimale bemanning, moeten wij minimaal 8 uur rusten/ 24 uur. Daar is niets mis mee. Maar in een zeehaven of wat tegenwoordig steeds vaker voorkomt, stremming / wachttijden bij een kunstwerk. Lig je bijvoorbeeld 4 a 5 uur te wachten. En in de huidige wet, telt die 4 a 5 uur niet mee als rust tijd. Met andere woorden, .... vul maar in. Want je gaat wel laden of de sluis in, je laat je beurt NIET voorbij gaan.

Lees ook