Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

ASV uit ‘groengrieven' in position paper voor Kamer

ROTTERDAM

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Maritiem in de Tweede Kamer op 14 mei een zogenoemde ‘position paper' opgesteld waarin de bond onder meer zijn standpunt op het gebied van vergroening uiteenzet. Niet verrassend is dat vooral wordt gehamerd op de penibele situatie van het kleine schip.

  • Redden klein schip blijft hoofdzaak

Door Marja de Vet
Het document werd opgesteld naar aanleiding van gesprekken in april met de Kamerleden Lacin (SP), Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV) en Sienot (D66) en dient als documentatie bij het Algemeen Overleg Binnenvaart (een overleg van de Kamerwoordvoerders en de minister).

De ASV stelt dat het Akkoord van Nijmegen over minder uitstoot van broeikasgassen niet succesvol kan worden. ‘Zolang er afspraken worden gemaakt zonder de schippers er daadwerkelijk bij te betrekken, zal de ontwikkeling stroef verlopen.'

Geopperd wordt vooral initiatieven van schippers, zoals investeringen in zonnepanelen en windenergie en varen op Gas-To-Liquid (GTL) te belonen. ‘Geef schippers de ruimte om zelf innovaties te ontwikkelen en beloon ze als er goede resultaten mee worden behaald.'

Non-oplossing
De schippersbond hekelt het vergroeningsbeleid van de overheid omdat het niet eenduidig zou zijn. ‘Er is regie en samenwerking nodig zodat niet, zoals nu gebeurt, opeens vier provincies gaan inzetten op LNG als brandstof, terwijl dit door veel deskundigen al lang als non-oplossing wordt beschouwd.'

Op het gebied van vergroening zouden verladers moeten meebetalen aan vergroening van schepen, moet vervuiling worden gemeten aan de pijp en is meer aandacht nodig voor kleine schepen, die in snel tempo verdwijnen en niet meer kunnen voldoen aan steeds strengere eisen. De ASV verwacht dat bij ongewijzigd beleid circa 2600 vooral kleinere schepen van de markt zullen verdwijnen. Dat heeft volgens de ASV een sterk nadelig effect op het milieu, omdat dit vervoer grotendeels zal worden overgenomen door het wegvervoer.

Sanering
De ASV wijst de Kamerleden erop dat vrijwel geen schip dat voor 1976 is gebouwd aan de geluidseisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kan voldoen. Bovendien heeft de binnenvaart te kampen met steeds meer obstakels in de vaarweginfrastructuur, zoals spitssluitingen, tijdverlies door bediening op afstand van bruggen en sluizen en gebrek aan ligplaatsen. Dit alles bij elkaar zorgt volgens de ASV voor een omgekeerde modal shift.

Daarnaast wijst de ASV in de documentatie voor Kamerleden nog op tal van andere grieven, zoals de privacy-schending die gepaard gaat met AIS en de torenhoge boetes voor relatief geringe overtredingen.

Petitie

De bond begon op http://www.petities.nl/ een petitie om zijn standpunten kracht bij te zetten. De petitie is intussen 1484 keer ondertekend en wordt eind juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook