Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

2,75% hoger loon voor waterbouwers

DEN HAAG

Werknemers in de waterbouwsector krijgen dit jaar 2,75% loonsverhoging. Daar zijn de cao-partijen FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers het vorige week over eens geworden.

De nieuwe cao Waterbouw loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 en voorziet in loonstijgingen met 1,75% op 1 april en nog eens 1% op 1 oktober dit jaar.

De tarieven voor diverse vergoedingen stijgen 1 april en 1 oktober met diezelfde percentages.

In het kader van integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid gaat een paritaire werkgroep ‘concrete, financieel onderbouwde, voorstellen' doen over een individuele leerrekening of persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget, waarbij wordt gekeken naar duurzame inzetbaarheid, omscholingsmogelijkheden, loopbaanontwikkeling en de financiële voorwaarden. Verder kijkt de commissie naar een ouderenregeling. Het is de bedoeling de commissievoorstellen om te zetten in cao-afspraken vanaf 1 april 2019.

Ook de reparatie van het derde WW-jaar staat nog even in de wacht. ‘Partijen doen op basis van informatie over de administratieve druk en oplopende premiestelling nog onderzoek alvorens hierover afspraken te maken', stellen zij.

De bedrijfstakeigen regelingen (BTER) cao Waterbouw heeft voor het O&O-fonds Waterbouw een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. ‘Het O&O-fonds is één van de financieringsbronnen voor een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid als het gaat om ontwikkeling, scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de waterbouw.' (SK)

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook