Ingezonden: CBRB en BLN

Ik lees dat er opnieuw gesprekken zijn tussen BLN en het CBRB inzake samenwerking of samengaan van de organisaties. Ik denk niet dat er mensen zijn die hier niet blij mee zijn en ik hoop dat deze plannen dit jaar eindelijk eens gerealiseerd zullen worden.

Door Jan Blonk, ms Princess

Maar ik lees ook wel wat vreemde reacties die de suggestie wekken dat we een oude discussie opnieuw gaan voeren. Het gaat dan over het opheffen van ledengroepen van BLN en de onderliggende gedachte is dan dat het CBRB niet als ledengroep van BLN wil toetreden!

Pardon? Laten we even een klein stukje terug in de geschiedenis gaan.

Er zijn al eerder gesprekken geweest tussen CBRB en destijds BBU en tijdens die gesprekken bleek dat zowel het BBU als het CBRB niet tot elkaar wilde toetreden maar wel beide in een nieuwe organisatie wilden toetreden waar beide in verenigd waren.

Uiteindelijk bleek helaas slechts een gedeelte van het CBRB maar de daadwerkelijke stap te willen zetten. Het had veel goedkoper en praktischer geweest wanneer die zich bij de BBU hadden aangesloten maar goed, het plan om BLN op te richten was toen al zo ver gevorderd dat men niet meer terug kon en wilde.

Nu lijkt het of CBRB opnieuw eisen wil gaan stellen hoe zij willen toetreden! Maar ho even, het CBRB zit al voor een deel in BLN!

En de CBRB-leden die al toegetreden waren hebben er destijds voor gekozen om zich door alle ledengroepen te mengen zonder een eigen ledengroep te vormen. Dat was hun keuze destijds maar ik denk dat ze daarmee een perfecte deur open gelaten hebben voor de rest van het CBRB. Want nu bestaat alsnog de mogelijkheid om als ledengroep in BLN plaats te nemen en daarmee hun afvaardiging in het hoofdbestuur te krijgen aan de hand van hun ledental.

En dat alle oud-CBRB-leden zich dan alsnog weer bij de CBRB-ledengroep aanmelden is helemaal prima, voor mij apart melden er zich nog veel meer mensen aan bij die ledengroep, ik meld mijzelf ook aan want ik heb het CBRB hoog staan, en dat meen ik! Ik hoop dat ze de grootste ledengroep worden, dat gun ik ze van harte.

Maar we gaan niet de geschiedenis herhalen om heel BLN nog een keer overhoop te gaan gooien om het CBRB binnen te halen, dat is niet de juiste weg. BLN is dusdanig opgezet dat andere groepen of organisaties eenvoudig kunnen toetreden. De deur staat wijd open voor iedereen die de binnenvaart een warm hart toedraagt.

Laat de uitspraak ‘Dat de mensen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste les die de geschiedenis ons leert’ niet van toepassing worden!

Met vriendelijke groet,

Jan Blonk

Ms Princess