BLN-Schuttevaer stelt Dominic Schrijer voor als nieuwe voorzitter

Dominic Schrijer (52), de burgemeester van Zwijndrecht, wordt door het hoofdbestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter en opvolger van Roland Kortenhorst.

BLN-Schuttevaer stelt Dominic Schrijer voor als nieuwe voorzitter

In het bericht van zijn kandidatuur stelt BLN-Schuttevaer: ‘Zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring, zijn netwerk en een succesvol track record als het gaat om het verenigen van mensen en partijen met een grote diversiteit aan belangen, maken hem een zeer waardevolle aanvulling op het bestuur en passen in het voornemen om het Algemeen Bestuur te versterken met brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring.’

Schrijer studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte lang als wethouder in Rotterdam voor hij burgemeester werd van Zwijndrecht, ‘de thuishaven van de binnenvaart’. In mei dit jaar kondigde hij aan in mei 2019, na afloop van zijn zittingstermijn, te zullen stoppen als burgemeester, om zijn loopbaan te vervolgen in maatschappelijk bestuurlijke functies.

BLN noemt zijn CV ‘een opeenstapeling van klinkende resultaten’ en benadrukt ‘zijn talent om mensen in te beweging te krijgen, duidelijke visies te ontwikkelen en deze om te zetten naar realiteit’. Hij heeft een sterke affiniteit met de binnenvaart en is lid van de Raad van Toezicht van de Binnenvaart Kredietunie Nederland.

Schrijer is verheugd over zijn kandidatuur: ‘De binnenvaart is een prachtige sector met enorm veel potentie. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten om een daadkrachtige bijdrage te leveren aan belangrijke thema’s als het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt, het maken van een serieuze vergroeningsslag en het bouwen aan een imago dat de sector verdient.’

In de ledenvergadering van 16 november in Vlaardingen wordt de leden gevraagd de voordracht te bekrachtigen. Bij een meerderheid aan positieve stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden legt legt Schrijer per 1 februari 2019 zijn ambt als burgemeester neer om aan de slag te gaan bij BLN.