Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Brandstofkosten binnenvaart weer hoger in 2018

ZOETERMEER

Ook komend jaar zullen de kosten van het vervoer per binnenvaartschip weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is volgens onderzoekbureau Panteia de hogere brandstofprijs, die ook voor het komende jaar wordt voorzien.

1 / 1
Brandstofkosten binnenvaart weer hoger in 2018

Brandstofkosten binnenvaart weer hoger in 2018

Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 is begonnen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

Terugblik

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostenstijging in 2017 voor de totale binnenvaart tussen de +2,7% en +7,1% ten opzichte van 2016. In de zand- en grindvaart werd een kostenstijging van +3,0% tot +5,0% waargenomen.

In 2017 stegen de brandstofprijzen met 14,8%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen (vooral tankvaart en duwvaart) is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot.

Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieert de kostenindex tussen de +1,0 en +2,8%. Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.

Verwachtingen 2018

In 2018 verwacht Panteia opnieuw een kostenstijging, variërend van +3,4% tot +5,9%, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,4% en +4,8%.

De stijging in brandstofkosten zet naar verwachting door in 2018. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt een stijging van 10,6% verwacht. Schepen met veel vaaruren zullen dus wederom de grootste kostenstijging kennen. Maar de component brandstofkosten is behoorlijk onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen, waarschuwt Panteia. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan gemiddelde voor dit jaar wordt voorzien.

Buiten de brandstofkosten is de verwachte kostenontwikkeling tussen de +1,9% en +2,8%, met name door hogere arbeidskosten en onderhoudskosten. Dit komt volgens Panteia door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw verwacht worden. (DvdM)

 

Reacties (1)
 • Jim Grooten

  Reparatie en onderhoudskosten kosten zijn ook toegenomen,sta echt niet verbaasd ervan omdat de CCR/CESNI eisen op schepen steeds belachelijker worden .
  Wat denk men ervan als over een klein aantal jaren de vergroening door wordt gedrukt ?
  De oplossing hier is alleen mogelijk dat er meer winsten zijn in het scheepvaartbedrijf ,de klant waar de diensten voor worden verleend hoort hier wel een handje mee te helpen .
  Om groene financiele verplichtingen met de bank aan te gaan ( lening) is niet de binnenvaart helpen .

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook