Zwartsluis viert opening Meppelerdiepsluis

Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater had 28 december iets bijzonders te vieren op de jaarvergadering in Zwartsluis: de opening van de Meppelerdiepsluis afgelopen najaar.

RHU IJsseldelta-Zwartewater

Afdelingsvoorzitter Wolbert Meijer is ingenomen met de investeringen in de vaarroute IJsselmeer-Meppel. De komst en uitvoering van de schutsluis in Zwartsluis, waardoor hoogwaterstremmingen op het Meppelerdiep tot het verleden behoren, is mede te danken aan de inbreng van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Meijer wees ook op het belang van een goede bereikbaarheid van Meppel op de langere termijn. ‘Vergeet het uitdiepen niet.’ Dat werk is in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruime en Transport (MIRT) opgenomen voor uitvoering in 2023, maar zou volgens Meijer beter naar voren kunnen worden gehaald.

Verder stelde de voorzitter, die tevens wethouder is van de gemeente Heerde, dat de verwachtingen voor het goederenvervoer in 2018 gunstig zijn, ook voor de binnenvaart. Hij wees erop dat het nieuwe kabinet een duidelijk rol ziet weggelegd voor de binnenvaart om de groei van het wegvervoer te beperken. Ook de provincie Overijssel geeft de binnenvaart volgens Meijer een prima plek in de plannen van de Strategische Logistieke Alliantie. ‘Er liggen hier kansen die we kunnen verzilveren.’

Eefde

Een tweede project dat nog in uitvoering is, is de uitbreiding en renovatie van het sluiscomplex Eefde en de Twentekanalen. Planoloog Chris Vaartjes en omgevingsadviseur Ria Vrielink gaven een presentatie. De nieuwe sluis wordt geschikt gemaakt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte tot 3,50 meter. De kolk krijgt een schutlengte van 125 meter bij een breedte van 12,50 meter. Vanuit de zaal werd gevraagd of er wel voldoende rekening wordt gehouden met de recreatievaart. Hierop werd geantwoord, dat de bestaande sluis hiervoor hoofdzakelijk zal worden benut en de nieuwe sluis de vrachtvaart gaat bedienen.

Ook aan de orde kwam het groot onderhoud aan het sluis- en gemaalcomplex in het Twentekanaal in Delden. Bij de uitvoering wil men stremmingen zoveel mogelijk voorkomen. Daarmee wordt bij elk onderdeel rekening gehouden. Dankzij een uitgekiende keuze leveren de nieuwe deuren in het complex bijvoorbeeld drie dagen minder stremming op. De opleverdatum staat gepland op 14 december 2018.

Regio van belang

Namens het Hoofdbestuur sprak Marleen Buitendijk over het belang van de regiozaken en regiocoördinatoren. De overheid decentraliseert en BLN-Schuttevaer volgt deze ontwikkelingen. De rol van de regio met ‘oren en ogen op het water en wat er in de regio speelt’ wordt volgens haar steeds belangrijker. De regionale afdelingen zijn de schakel tussen de provinciale en gemeentelijke overheden en Rijkswaterstaat.

Regiocoördinator Fiona Oomen uitte kritiek op de gemeente Kampen over de gang van zaken en stremmingen rond de Stadsbrug. Volgens haar komt de binnenvaart in het overleg steeds op de laatste plaats. ‘Kampen doet wat het zelf wil.’
Het afdelingsbestuur en de regiocoördinator proberen een afspraak te maken met Kampen om de belangrijke positie van de binnenvaart nog eens te benadrukken.

Felle lampen

Tijdens de rondvraag werd de felle verlichting in de nieuwe schutsluis in Zwartsluis aangekaart. Omwonenden zouden de royale verlichting soms als hinderlijk ervaren. Rijkswaterstaat zegde toe te zullen bekijken of een aanpassing mogelijk is.
Er werd in het bestuur afscheid genomen van secretaris Mets Elgersma en bestuurslid en oud-penningmeester George Lagerburg. Het bestuur zoekt alleen voor de vacature van de secretaris nieuwe invulling. Er lopen enkele gesprekken. Penningmeester Roelof Huls zal de vacature als secretaris ad interim waarnemen. (RH/PN)