CLIP: video met varenden

In CLIP, de nieuwe videorubriek op Schuttevaer.nl, brengt Schuttevaer varenden zelf ten tonele, in beeld en geluid. Dat geeft een hele nieuwe dimensie aan het vaknieuws en de mensen die werken in en aan de scheepvaart. Er staan inmiddels al meer dan 25 video’s op de site.

CLIP: video met varenden
  • Heere Heeresma jr ontdekt de rode videoknop

Door Dirk van der Meulen
Heere Heeresma jr schrijft al jaren als freelancer verhalen voor Schuttevaer. Daarnaast had hij een column (‘beschutte werkplek’) in dagblad Trouw. Toen daar een eind aan kwam, werd het tijd voor een nieuwe dagbesteding. Die kwam met de ontdekking van de rode videoknop op zijn ‘toeristencameraatje’.

Heeresma in zijn afscheidscolumn in Trouw: ‘Ik ging naar de officieus naar mij vernoemde steiger in de Amsterdamse haven om mijn eerste filmpje te maken. De aanwezige binnenschippers wilden of durfden niet voor mijn camera te komen. Maar zie, daar kwam de spits Oostenwind naar mij toe. Lang verhaal kort: als u "Bikinizwemvest" intoetst, vindt u mijn eerste filmpje op YouTube. Twee minuten en twaalf seconden, gedraaid in een halfuur en dezelfde avond nog gemonteerd.’

Stemmen

‘Stemmen uit de binnenvaart’ was de oorspronkelijke werktitel, maar te lang voor online. ‘VLOG ‘ werd het niet, want Heeresma is geen roepende videoblogger. Hij vraagt varenden of er een kwestie is waarover zij zich in een video-interview willen uitspreken. Zijn stijl, die vaag doet denken aan de vermaarde filmer Frans Bromet, vatten we onder de heldere omschrijving ‘CLIP’ in een doorlopende nummering.

Met het ‘Bikinizwemvest‘ van schipperse Anneke Veenstra (spits Oostenwind) was op 6 juni CLIP #1 geboren. Heeresma sprak aan ‘zijn’ steiger’ meerdere schippers die moeite hadden met de regels voor het dragen van reddingvesten en liet er in de serie ‘Verdrinkvest’ een viertal aan het woord. In de reacties klonk twijfel door, want hoe kun je nu tegen het dragen van een reddingvest zijn? Dat waren de geïnterviewde schippers dan ook niet, maar ze lieten wel zien dat al te vaak genoegen wordt genomen met een schijn van veiligheid.

Veiligheid

Over veiligheid gesproken: op zoek naar aanvullende beelden werd Heere Heeresma 25 juli aan de Haparandadam geconfronteerd met een Duitse jachtschipper die tussen een tanker en een koppelverband doorvoer. Voor veel varenden onder de meer dan 4500 kijkers was CLIP #4 ‘Ich kann er nog tussen‘ een herkenning. Op de Schuttevaer-site leidde dat tot 13 reacties en nog veel meer op Facebook.

Een kritische reactie kwam van ‘BPR-expert’ Geert Flobbe. Hij noemde alle ophef over het filmpje onterecht, want het jacht hield zo veel mogelijk stuurboordswal en daar was ook alle gelegenheid voor. Een leerzame reactie, die ook de gedrukte krant haalde. Dat geldt overigens zelden voor de video-interviews; ze zijn duidelijk een extraatje voor de bezoekers van de Schuttevaer-site.

Iets aan doen

Hoe vaak hoor je in schippersgesprekken niet de opmerking ‘Daar moeten ze iets aan doen!’ Heere Heeresma haalde al veel schippers voor zijn camera met constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Over stroomkasten, parkeren in de haven, autosteigers, de bereikbaarheid van een drinkwaterpunt, watersporters, de vaartijdenwet, verplicht internet, hoge havengelden, schijnveilige AIS en schijnheilige schippers.

Daarnaast verschenen er gelegenheidsclips over thuiskomreisjes, een FNV-actie bij Stromma, André Elout en de (vergeefse) strijd voor zijn ligplaats, roestbikken zonder zwemvest, de vertroebelde verhouding tussen Amsterdam en de chartervaart, een Facebook-actie van de Vlaamse schipper Kevin De Koninck (ms Ancolia) voor ligplaatsen in Antwerpen en onverzekerd varen.

IJ-brug

Ook zijn er al vier afleveringen in de IJ-brugserie met Andries de Weerd (BLN-Schuttevaer), de bewoners van de wijk Overhoeks pal aan het IJ, de directeur van de cruiseterminal PTA en logistiek adviseur Walther Ploos van Amstel.
Als het in plaats van een brug toch een tunnel wordt onder het IJ, is dat mede te danken aan Heere Heeresma jr en zijn geïnterviewden.

Alle afleveringen van CLIP zijn terug te zien als Schuttevaer Dossier en op het YouTube-kanaal van Heeresma.