OPINIE: Binnenvaartpromotie door BLN kost geld, invloed en slagkracht

In de Algemene Ledenvergadering van 9 juni van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) wordt de mening van de leden over de externe PR gepeild. Vraag is: moet BLN externe PR zelf vormgeven? Ja, Nee of Onthouden.

OPINIE: Binnenvaartpromotie door BLN kost geld, invloed en slagkracht

Annette AugustijnDoor Annette Augustijn, voorzitter van het bestuur van Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)


  • ‘Alleen BVB kan onafhankelijke voorlichting geven’

  • ‘Een "Ja" kan niemand stemmen, een "Nee" wil niemand stemmen’

Een op het oog onschuldige vraag, die echter grote gevolgen kan hebben op de manier waarop de binnenvaart zichzelf gaat promoten. Ieder voor zich of gezamenlijk? In de brief aan de leden hierover van BLN-directeur Hester Duursema blijkt namelijk dat het veel verder gaat dan eigen PR, maar ook gaat om actieve promotie van de binnenvaart. En daar wringt de schoen, want die promotie is veel sterker als je dat als binnenvaart gezamenlijk binnen het BVB doet in plaats van dat iedere organisatie dat individueel doet.

Eigen PR

Allereerst, natúúrlijk moet BLN-Schuttevaer haar eigen externe PR zelf doen. BLN heeft daar zelfs al eigen medewerkers voor in dienst! Die medewerkers houden op verschillende manieren PR-matig de leden op de hoogte van alles wat de brancheorganisatie doet. Je wilt als lid immers toch ook weten wat de organisatie allemaal doet? Die taak (PR voor iedere organisatie apart) droegen de organisaties die BVB oprichtten ook nooit op aan het BVB.

Wel werd het BVB opgericht om als promotiebureau de gehele binnenvaart positief onder de aandacht te brengen bij verladers, overheden, jongeren en andere belanghebbenden. Door deelname van het onder meer het CBRB, NBB en Koninklijke BLN-Schuttevaer aan het BVB bestuur is die promotie een vorm van gezamenlijke promotie. Er is binnen dat bestuur, waarvan ik voorzitter, ben nooit een argument geweest tegen de manier waarop we die gezamenlijke promotie vormgeven. Tot nu.

Suggestie

Uit de brief wordt duidelijk dat de vraag ‘BLN moet externe PR zelf vormgeven’ ook gevolgen zal hebben voor het BVB. Dat blijkt onder meer uit de waarschuwing dat de keuze die gemaakt wordt ‘consequenties kan hebben voor het personeel van BVB’. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er veel promotie en voorlichtingstaken van het BVB overgenomen gaan worden.

Het belangrijkste argument is, dat het bestuur vindt dat de PR- en promotie-activiteiten voor de groei van de eigen organisatie binnenshuis moet worden georganiseerd. Welke activiteiten dat precies zijn wordt hier niet helemaal duidelijk. Eveneens ontbreekt het aan een uitgebreide overweging met voors en tegens. Maar duidelijk is dat ze niet dienen voor de binnenvaart als geheel. Over de kosten zal later een plan worden gepresenteerd: een blanco cheque dus nu.

Terug in tijd

Door te kiezen voor de strategie waar in de toekomst niet het BVB maar BLN zelf de actieve promotie van de binnenvaart gaat doen, zetten we de binnenvaart terug in de tijd. Een tijd waarin iedere organisatie zijn eigen promotie voor de binnenvaart met zijn eigen boodschap doet. Terwijl gezamenlijke binnenvaartpromotie noodzakelijker is dan ooit. Neem onderwerpen als modal shift-doelstellingen, duurzaamheidseisen en ICT, allemaal uitdagingen waar gezamenlijke promotie en PR veel beter is dan alleen.

Individualistisch handelen in dezen zal ervoor zorgen dat mooie kansen voor de binnenvaart onbenut blijven. En dat is niet alleen de mening van het BVB en haar sponsoren zelf, maar ook de mening van het CBRB, en – wat ik uit diverse reacties weet – van vele (niet) georganiseerde binnenvaartondernemers.

Maar ook degenen bij wie het BVB de binnenvaart promoot onderschrijven het belang van een gezamenlijke aanpak. Zo laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten dat het onafhankelijke BVB, waarin meerdere partijen samenwerken op het niveau van algemene voorlichting en PR voor de binnenvaart als geheel, voor hen van groot belang is. Alleen zo’n onafhankelijke partij kan politici en bestuurders informeren over de mogelijkheden van de hele binnenvaart.

Eén stem

Kortom: alleen het BVB kan voor de gehele binnenvaart in PR en promotie met één stem spreken. Alleen het BVB kan (door anderen als zodanig gevoelde) onafhankelijke voorlichting geven, de binnenvaart promoten en communicatie verzorgen. Bij een keuze voor individuele PR en promotie zullen belangrijke onderwerpen als modal shift, duurzaamheid en ICT in de toekomst minder sterk door de binnenvaart naar buiten worden gebracht.

Met het BVB heeft de binnenvaart een team van vier mensen beschikbaar die volledige focus hebben op het promoten van de binnenvaart, koester dat. Binnen het BVB brengt de gehele binnenvaart jaarlijks circa 130.000 euro samen om de sector te promoten, een budget dat individuele brancheorganisaties niet beschikbaar hebben.

Toekomst

De lijst met argumenten voor gezamenlijke promotie is langer dan die van individueel handelen. Toch kijkt het BVB ook naar de toekomst van haar werk. We zijn daarom bezig om samen met BTB en EICB één krachtige uitvoeringsorganisatie voor de gehele binnenvaart op te zetten voor informatisering, vergroening, communicatie, voorlichting en promotie. De drie besturen verwachten een sterke meerwaarde van deze samenwerking.

Dus: een ‘Ja’ kan niemand stemmen, want dan verdwijnt de gezamenlijkheid van binnenvaartpromotie binnen het BVB en een ‘Nee’ wil niemand stemmen, want wie wil er nou geen PR?
Ik roep iedereen op te kiezen voor de binnenvaartbrede gezamenlijkheid van promotie binnen het BVB.

Annette Augustijn