Schippers uit jaren ‘70 gezocht

Het Maritiem Museum Rotterdam is op zoek naar binnenvaartschippers uit de jaren ‘70 van de twintigste eeuw.

De collectie van het Maritiem Museum is van wereldfaam. Binnen de verzameling en het verzamelbeleid wordt een aantal speerpunten gehanteerd. Een daarvan is de moderne binnenvaart van na 1970. In dat kader verwierf het museum onlangs een klein persoonlijk archief van een oud-lid van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond (ONS). De ONS was een vakbond die in 1975 werd opgericht om te voorkomen dat de wet op de Evenredige Vrachtverdeling werd afgeschaft. Dat gebeurde uiteindelijk toch in 1998.

Om het archief in een breder kader te kunnen plaatsen is het museum op zoek naar oud-leden van de ONS of andere vakbonden van binnenschippers die in de jaren ‘70 actief waren ten tijde van de soms felle acties en blokkades van schippers die zich verzetten tegen de afschaffing van de Evenredige Vrachtverdeling.

Een stagiair, een student geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet onderzoek naar het archief en wil graag personen spreken en interviewen die destijds hierbij betrokken waren. Was u destijds hierbij betrokken of kent u schippers die aan acties en blokkades deelnamen, en wilt u uw ervaringen hierover delen met het Maritiem Museum Rotterdam, neemt u dan contact op met student Vincent Malafronte (e-mail: vincentmalafronte@gmail.com) en/of conservator Ron Brand (e-mail: r.brand@maritiemmuseum.nl).

Oudste

Het museum is het oudste scheepvaartmuseum van Nederland. Het wil mensen bewust maken van de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. ‘Met wisselende, eigentijdse tentoonstellingen nemen we jong en oud mee op reis door ons maritieme heden en verleden. We vertellen verhalen, pronken met de topstukken uit onze vooraanstaande collectie en dagen bezoekers uit mee te doen aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon. (PN)