Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

BLN zet ‘toppers’ in BVB-bestuur

ROTTERDAM [update]

Voorzitter Roland Kortenhorst en vice-voorzitter Erik Schultz van Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben zittende bestuursleden vervangen bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Schipper Theo Zeldenrust (ms Linda) werd na ruim vier jaar bedankt. Hij noemt het ‘een misplaatste machtsgreep’ en verliet BLN inmiddels. BVB-voorzitter Annette Augustijn is ‘ongelukkig’met de bestuurswissel, zegt ze desgevraagd.

‘Wij betreuren de reactie van Theo ten zeerste. Het is soms niet makkelijk mensen te overtuigen dat wij andere keuzes maken, maar ook wij doen dat – net zoals Theo – met de beste bedoelingen en in het belang van de binnenvaart’, reageert het BLN-bestuur vrijdag 16 december, een dag na publicatie van de open brief van Theo Zeldenrust. In een bericht in de ledennieuwsbrief wordt de bestuurswissel bij Bureau Voorlichting Binnenvaart uitgelegd.

Statutair recht

Statutair hebben een vijftal partijen recht op een zetel in het bestuur van Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart. Dat zijn CBRB, NBB, Koninklijke Schuttevaer, ONS en CBOB. Door de integratie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, bekleedt Koninklijke BLN-Schuttevaer de zetels van Koninklijke Schuttevaer, de ONS en de CBOB. Tot voor kort waren deze posities ingevuld door Kees de Vries (Koninklijke Schuttevaer), Gerard Kester (ONS) en Theo Zeldenrust (CBOB).

‘We zijn erg dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van deze personen. Nochtans hanteert het bestuur van BLN-Schuttevaer het uitgangspunt dat bestuursposities ingevuld moeten worden door huidige bestuurders. Dat past bij het principe van verenigingsdemocratie, aangezien bestuurders door de leden worden gekozen en het bestuurders zijn die verantwoording afleggen aan de leden. Vanuit die optiek is er voor gekozen om de bestaande leden te vervangen met bestuurders vanuit het algemeen bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Uiteraard is gepoogd om dit in goed overleg te doen met de zittende bestuursleden.’

Bestuurlijk geborgd

De drie bestuursleden namens BLN-Schuttevaer zijn Roland Kortenhorst (‘gegeven zijn contacten in Den Haag’); Erik Schultz (‘vanwege zijn regionale betrokkenheid’) en Henry Wolthuis) ‘als varende ondernemer’). ‘Het idee is ook dat daarmee de wisselwerking tussen BLN-Schuttevaer en het BVB ook op bestuurlijk niveau wordt geborgd’, schrijft het BLN-bestuur. ‘Externe PR van de binnenvaart is uiterst belangrijk voor de sector. Daarom hechten wij groot belang aan het zoveel mogelijk bundelen van de krachten die hiertoe bijdragen.’

Geen overleg

BVB-voorzitter Annette Augustijn kijkt ervan op. ‘Er is met mij geen enkel overleg geweest, ik ben hier echt niet gelukkig mee’, zegt ze, gevraagd naar een reactie. BLN claimt volgens haar een zetel teveel. ‘Schuttevaer en CBOB bestaan nog als ledengroepen binnen BLN, maar de ONS is opgegaan in het geheel. Ik ben blij met de sterke steun van BLN en wat BVB betreft zijn ze welkom met twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers. Drie mensen uit één organisatie is teveel in ons kleine bestuur, die kunnen een machtsblok vormen en dan is het evenwicht zoek.’

Het BVB is overigens in gesprek om de promotie-organisatie samen met BTB (telematica) en EICB (innovatie) meer in de richting van een uitvoeringsorganisatie ten dienste van de hele binnenvaartsector te buigen.

Ontdaan

Schipper Zeldenrust was ‘ontdaan, een ervaring rijker en een illusie armer’, zoals hij schrijft in zijn open brief. Hij verklaart zich voorstander van één brancheorganisatie, maar verwijt ‘de top’ van Koninklijke BLN-Schuttevaer ‘dat men het gevoel kwijt is, de menselijkheid uit het oog verloren’. De bestuurswissel bestempelt hij als ‘een misplaatste machtsgreep ten koste van relaties en betrokkenheid’. (DvdM)

Reacties (2)
  • F.J. Semplonius

    Was al geen BLN lid meer soort gelijke ervaring in het bestuur nu kan ik mijn BVB lidmaatschap ook wel opzeggen. Er is een spreek woord de beste stuurlui staan aan wal die is hier van toepassing.

  • Rienk abrahamse

    Belachelijk. Ook de BVB moet kapot?

  • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

    Lees ook