Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

NN-gelden dragen bij aan scholing bevrachters en ondernemers

ROTTERDAM

Met twee nieuwe opleidingen draagt de Stichting Beheer NN-gelden volgens het jaarverslag 2015 bij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in de binnenvaart. Het vermogen van de stichting verminderde met 23.220 euro naar 1.009.485 euro.

De opleidingen ‘Bevrachter binnenvaart’ (gefinancierd met 33.550 euro in 2015) en ‘Nautisch ondernemen’ (2016) passen binnen het kader van de NN-gelden, namelijk dat de besteding in lijn moet zijn met de oorspronkelijke mantelovereenkomst. De Nationale Nederlanden-gelden vielen de samenwerkende organisaties jaren geleden toe als provisie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de binnenvaart over de periode 1995-2004. Na jaren van juridische strijd over de verdeling kreeg de stichting onder voorzitterschap van Arie Kraaijveld het beheer over het volledige vermogen.

Vakbekwaamheid

De opleiding ‘Bevrachter binnenvaart‘ bestaat uit een curriculum op HBO-propedeuseniveau met daarin een tiental modules. De opleiding is opengesteld voor iedere belanghebbende. De opleiding draagt bij aan de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in de binnenvaart, het voorkomen van ziekteverzuim en de bevordering van de veiligheid.

In het curriculum is dit onder andere opgenomen in de modules ‘Human Resource Management’, ‘Integrale Veiligheid’, ‘Maritieme Topografie’ en ‘Scheepsbouw en Scheepskennis’. Door het toepassen van deze door de opleiding verkregen kennis worden de genoemde doelstellingen en de vakbekwaamheid in de binnenvaart bevorderd.

De opleiding ‘Nautisch ondernemen‘ is zowel interessant voor schoolverlaters die zich willen verdiepen in de binnenvaart als voor binnenvaartondernemers die zich verder willen professionaliseren. Het curriculum van de opleiding wordt vormgegeven door een Raad van Bestuur die bestaat uit varende ondernemers en bedrijven die actief zijn in de maritieme sector aan de wal. In tien modules wordt aandacht besteed aan het bevorderen van ondernemerschap van deelnemers. Daarnaast is er volop aandacht voor veiligheidsbewustzijn en performance.

Thema’s die behandeld worden zijn onder andere strategie, financiën, human resource management en leiderschap. De modules kunnen gedeeltelijk, afzonderlijk of in volledige samenhang worden gevolgd en leiden tot een gecertificeerd diploma of één of meer gecertificeerde modules. De opleiding is op MBO+ / HBO propedeuse niveau. Studenten van de opleiding kunnen het tempo van studeren en zelfs de tijd en plaats van leren zelf bepalen, omdat gebruik wordt gemaakt van het blended learning principe. Dit betekent dat er naast het reguliere onderwijs ook online leermodules worden ingezet.

Beide opleidingen zijn ontwikkeld door InHolland Academy in samenwerking met de brancheorganisaties CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De jaarrekening 2015 van de Stichting Beheer NN-gelden en andere informatie is op te vragen bij de penningmeester van de stichting, Hester Duursema, hesterduursema@bln.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook