Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Cursus Binnenvaart & Vaarwegen

DELFT

De Stichting Postacademisch Onderwijs van TU-Delft houdt begin juni de vierdaagse cursus Binnenvaart & Vaarwegen. De cursus is bedoeld voor wie beroepsmatig met de binnenvaart en vaarwegen te maken hebben.

‘Nederland heeft een belangrijk deel van haar welvaart te danken aan haar ligging in het deltagebied’, schrijven de cursusleiders drs Frans de Mol en drs Otto Koedijk. ‘Door deze gunstige ligging aan zee en rivieren heeft de scheepvaart zich sterk kunnen ontwikkelen. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Naast goederenvervoer is recreatievaart een factor die van groot economisch belang is. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper. Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services (RIS) een belangrijke rol. Tal van mensen bij gemeenten, waterschappen, provincies, havens en rijksoverheid hebben in hun dagelijkse praktijk met deze uitdagingen te maken.’

Shiphoppen

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers een inleiding in de binnenvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk. Hierin worden de binnenvaart en de vaarwegen vanuit verschillende perspectieven belicht. Aspecten van beleid, techniek en praktijk komen aan bod. Ook logistiek, milieu en veiligheid komen aan de orde.

Na afloop hebben de deelnemers een actueel inzicht in de belangrijkste thema’s en de potentie van de binnenscheepvaart, technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

De vierdaagse cursus Binnenvaart & Vaarwegen kost € 1240 exclusief btw en wordt gehouden op 1, 2, 8 en 9 juni. Een bezoek aan het Marin, de Verkeerscentrale in Dordrecht en een aantal uren ‘shiphoppen’ op binnenvaartschepen zijn onderdeel van het programma. (EvH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook