Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Lobby ESO/EBU wil geld met geld maken

ROTTERDAM

‘De binnenvaartsector is te klein om gescheiden op te trekken, de sector heeft één sterke stem nodig. Daar is nu geld voor, dus aan de slag.’ Dat zei Dimitrios Theologitis, de hoogste binnenvaartambtenaar bij de Europese Commissie, die woensdag 18 november in Rotterdam zijn volledige steun gaf aan het Europees Binnenvaart Platform van EBU en ESO. De ASV liet er een tegenstem horen en deed een eigen voorstel, ‘voor de schippers’.

1 / 1
Lobby ESO/EBU wil geld met geld maken

Lobby ESO/EBU wil geld met geld maken

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (20)
 • Piet Bennik

  @ Jan Jansen,

  U stelt dat de BLN goed naar de leden luistert.

  Even een lullige opmerking dan hier over.
  Waarom dan de ALV van de BLN niet op een zaterdag, maar op vrijdag houden?

  Het zijn mijn zaken uiteraard niet, maar het zet mij wel aan het denken.

  Groet,

 • Piet Bennik

  @ Rienk,

  Dat heb je mooi geschreven Rienk, maar in mijn ogen is er geen vrijemarkt.
  De vrijemarkt is de afgelopen jaren (en nog)zeer sterk verstoort door de banken, omdat die hun uitgezette kapitaalsluchtbel niet wilde zien ploffen, wat resulteerde dat de rest op de tanden moest bijten om niet in grote problemen te komen. En de EVO was de lachende derde met 1 miljard minder transportkosten.

  Fijn weekend!!!

 • Piet Bennik

  @ Jan Jansen,

  Als ik zo u betoog lees dan zou de BLN direct enthousiast moeten zijn, en zich achter het plan van de ASV moeten scharen. Tenslotte sta je samen toch sterker!
  En ja de overheid heb je nodig, want er zullen ook wetten omtrent deze gemaakt moeten worden!

  U hoeft mij niet te vertellen hoe het met, en in een swv er aan toe gaat.(zie vorig stuk) Ik ga hier niet uit de school klappen, maar ik ken ook genoeg nadelen, en niet alleen door de schippers ook al blijven die “individuen” óók binnen een swv!!!!

  Wat betreft het EUBO verhaal is inderdaad ook mijn opinie en miljoentje of 50 tekort.
  Dit alleen was al nodig om een aanloop periode (6 maanden bv.) te financieren.

  Waar u op doelt is poolvorming dat was op een gegeven moment ook een hype, maar de zelfstandigheid en het wantrouwen van de schipper staat hoger in het vaandel dan de lobby tot poolvorming. We horen er dus ook niets meer over.

  Over de spitsen wereld weet ik te weinig, wat ik wel weet dat sinds de ELV er is de vrachten enorm zijn gedaald. Of dit het werk heeft behouden, durf ik niets te zeggen. ik ga mij daar ook niet aan branden.

  Over het nadeel van een swv ben ik het deels met u eens. Er is ook wat van te zeggen om elke keer het zelfde reisje te doen, daar moet je ook maar van houden. Ik moest er ook enorm aan wennen, wij voeren vroeger ook “wild”.

  Om u even te corrigeren de ASV klaagt niet bij de overheid, maar stelt veel dingen aan de kaak en verduidelijkt zaken in het belang van de schipper. En dat geld niet alleen voor het kleine of oude schip zoals dat gesuggereerd word.
  Alleen al op het ligplaatsenbeleid hebben we vooruitgang geboekt, de mening en ervaringen van de schippers naar voren gebracht, hetgeen dat werd nagevolgd door de KVS.

  En als ik dan even het huisvuilbeleid van de minister erbij mag pakken, dan zinkt het lood me al helemaal in de schoenen hoe BLN/KVS er tegen over staat.

  Idem dito met de CCR eisen, maar goed laten we verder maar zeggen dat de BLN kansen ziet met een open blik naar de toekomst en kijkt hoe de oudere goed onderhouden schepen gewoon bij bosjes gesloopt word, louter omdat de schipper geen zin meer heeft om aan de nieuwste eisen te voldoen.
  Een oldtimer hoeft ook niet aan de eisen van de modernste auto’s te voldoen, maar brengen wel de mensen van A naar B. (We horen trouwens, maar weer bitter weinig over versoepeling van eisen en dan houd de CCR nog steeds de regie in handen, en kan met een knip met de vingers een groot deel van de versoepelde eisen terugdraaien).
  Waarvan de ASV al heel vaak heeft gezegd dat we hierdoor aan een tekort komen van dit soort schepen, die de directe de concurrent van de vrachtwagens zijn. Dit betekent in de toekomst dus meer uitstoot en meer files. En dan is het cirkeltje weer rond en komen we bij een groene vervoerstak terecht.

  Er is geloof ook nog ergens een witboek gemaakt, waaraan Nederland moet voldoen in een bepaalt jaar, dit word ook maar vooruit geschoven.

  Goed weekend,

 • Rienk abrahamse

  Nog steeds van mening dat een vrije markt goed werkt in de binnenvaart? Ik had gedacht dat na de laatste crisis die mening zou zijn bijgesteld. Mag ik er aan herinneren, dat die vrije markt door de overheid, en door de EU is opgedrongen. De hopeloze situatie van veel binnenschippers is hier het resultaat van.

 • Rienk abrahamse

  Nog steeds van mening dat een vrije markt goed werkt in de binnenvaart? Ik had gedacht dat na de laatste crisis die mening zou zijn bijgesteld. Mag ik er aan herinneren, dat die vrije markt door de overheid, en door de EU is opgedrongen. De hopeloze situatie van veel binnenschippers is hier het resultaat van.

 • Rienk abrahamse

  Nog steeds van mening dat een vrije markt goed werkt in de binnenvaart? Ik had gedacht dat na de laatste crisis die mening zou zijn bijgesteld. Mag ik er aan herinneren, dat die vrije markt door de overheid, en door de EU is opgedrongen. De hopeloze situatie van veel binnenschippers is hier het resultaat van.

 • Jan Janssen

  @ Piet Bennik,

  We verschillen niet van mening over het belang van het punt markttransparantie, alleen over de manier waarop je dat zou kunnen organiseren. Mijn stelling is dat je zoiets essentieels nooit aan een overheid moet willen overlaten. Enerzijds omdat die geen belangehebbende is en anderzijds omdat de historie (!) bewijst dat er geen afspraken met een (politiek gestuurde)overheid te maken zijn.

  Door het vormen van samenwerkingsverbanden kun je een groot stuk concurrentie elimineren. Nu zijn er bij wijze van spreken 2000 aanbieders van scheepsruimte op de spotmarkt. Als je hen in 10 samenwerkingsverbanden zou onderbrengen, heb je 200 keer minder telefoontjes naar bevrachtingskantoren. Uiteraard concurreren samnenwerkingsverbanden met elkaar. Maar dat komt omdat we in Europa een vrije markt economie nastreven. In Noord Korea bijvoorbeeld hebben ze een ander systeem. Dat heet geleide markt economie en daar bepaalt de overheid alles. De voor- en nadelen moet ieder voor zich maar op een rijtje zetten.

  Dat EUBO mislukt is, kwam niet alleen door de Nma. Hoe goed alles ook bedoeld was; de financiering was niet op orde en er was onvoldoende aandacht voor de richtlijnen die de binnenvaart in staat stellen om de uitzonderingspositie binnen de mededingingswetten die het mogelijk maakt voor kleine ondernemers om samen te werken in verbanden tot 500.000 ton in te nemen. Het is een beetje flauw om te zeggen dat de ACM ieder initiatief blokkeert. Er zijn van schrik geen nieuwe initiatieven meer geweest na EUBO en bovendien heeft BLN het voor elkaar gekregen dat een informele toetsing vooraf nu mogelijk is. En ik denk dat sommige schippers het wel makkelijk vinden om naar de ACM te wijzen. Dan hoef je zelf lekker niks te doen en kun je doorgaan zoals het altijd ging. Is ook prima natuurlijk.

  Binnen samenwerkingsverbanden kunnen schippers afspraken met elkaar maken. Niet alleen over de verdeling en acquisitie van de beschikbare lading, maar ook over de bestemming van de jaarlijkse winst.
  Je kunt bijvoorbeeld een potje vormen om de reservecapaciteit in stand te houden. Leg er maar een stel betaald stil tijdens periodes met voldoende water of weinig lading. Er zijn afspraken te maken over de aflaaddieptes. Je kunt iets aan bijscholing organiseren. Er zou iets aan de financiering van kleinere schepen binnen het svb. kunnen worden gedaan. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Bovendien zijn binnen een samenwerkingsverband de prijsvorming en contracten veel zichtbaarder dan op de vrije markt. Logisch dus dat Verberk adviseerde om de sector te herstructureren. Daarmee kunnen de kleine ondernemers zich weren tegen de krachten van de grote consortia van ladingaanbieders. BLN heeft dat punt opgepakt en maakt zich sterk voor de individuele ondernemers. Dat niet iedereen het eens is met die aanpak, tsja. Dat hoort er bij. Je hebt leden en niet-leden. Maar dat BLN in zeer korte tijd een koppositie heeft ingenomen in de wereld rondom de binnenvaart komt omdat het bestuur bereid is goed naar de leden te luisteren en met een open blik naar de toekomst en de daarbij behorende kansen te kijken.
  Ik kom niet uit de spitsenwereld, maar ik denk dat de huidige spitsenvloot geen pond lading meer had gehad als er geen grote coöperatie als ELV geweest was. Die brengt stabiliteit waar het moet, waardoor de spotmarkt kon blijven bestaan.

  Het nadeel van samenwerking is natuurlijk dat je andere verantwoordelijkheden krijgt en een stuk autonomie moet opgeven. En daar wringt het hele verhaal. Wij zijn traditioneel goede ambachtslieden die helemaal onze eigen boontjes willen doppen.

  Dat is prima, maar ga dan niet naar de overheid toe om te klagen dat het niet uit kan en dat je uitgespeeld wordt door ladingaanbieders.
  Dat is nu eenmaal de consequentie in een vrije markt. Soms win je en vaak verlies je.

 • Piet Bennik

  @ Jan jansen,

  Ik heb het nog even opgezocht in het rapport van de heer Verberk, Ja, oude historie 2010 volgens u, maar u moet niet vergeten dat de BLN en de door het gehele transitieproces hierdoor ontstaan is.
  Als ik het goed begrijp bent u BLN lid, dus u bent mede gevormd door die oude meuk.

  Of het mooi is dat het ontstaan is laat ik in de midden, maar het is en het blijft een gevolg van het advies op pagina 46 punt 1 van het rapport van Verberk.

  Als ik daar naar punt 2 kijk lees ik echt: Markttransparantie in twee onderdelen te weten prijsindex en marktobservatie.

  En als punt 3 pas het vormen van samenwerkingsverbanden.

  Waarom zou het niet andersom staan?
  Denkt u nu werkelijk dat de heer Verberk dit niet met opzet zo in het rapport heeft gezet?

  Welnu naar het heden, het transitie proces is nog niet ten einde, of we beginnen over niets anders meer dan samenwerken, de voordelen worden ons al 3 jaar voor gekauwd middel diverse instanties tot en met nog een rapport van een Belgische universiteit onder leiding van de heer van Asselt. En zelfs nu voor de zoveelste keer door jullie eigen Bart Verkade, die op precies dezelfde dag aan het lobbyen gaat middels deze ste, voor samenwerkingsverbanden. Toeval? Ronduit NEEN.

  U zegt markttransparantie moet je zelf creëren bovendien hebben we allerlei sites daarvoor zoals u al aangeeft in uw commentaar op mij.
  Ik ben wel eens op zo’n site geweest, en wat staat erop, vrachten die de bevrachters aan de straatstenen niet kwijt kunnen voor dumpprijzen.
  Hebben we hier wat aan?
  NEEN, een wassen neus dus.

  Nu even terug naar de oorsprong van het verhaal.

  LOBBYEN:

  Lobbyen in Brussel, ik lees allerlei dingen waarvoor gelobbyd moet worden, maar nergens kom ik lobbyen voor markttransparantie tegen. Vreemd?
  Wederom NEEN.

  Hoezo? Tja, geen haalbare kaart de EVO en CBRB gaan hier niet mee akkoord. Waarom niet? Om de dood eenvoudige reden, dan krijgt de binnenvaart ondernemer teveel inzicht in de markt! Dat inzicht kan wel eens leiden tot een vrachtprijs verhoging. Ja, en dat is nu net wat EVO en CBRB nu net niet willen. We moeten de binnenvaart niet stimuleren om meer te verdienen, dat is voor ons( lees EVO) en onder het kader van de consumenten producten prijs verhogend (misschien 1 cent per product), waar de ACM wederom over waakt niet wenselijk. Dus moeten we niet lobbyen voor markttransparantie!!!

  Aangezien dat de BLN zo’n fantastische brancheorganisatie is waar men kansen ziet, is het dus voor u een gemiste kans, om met een zelfde soort plan komen, of achter het plan van de ASV te scharen om voor markttransparantie te kiezen, en zich er hard voor te maken.
  Dit betekend dat er aan de buitenwereld word verteld we zijn ermee bezig terwijl het geen prioriteit heeft bij jullie.
  Waarom niet? Dat weet u zelf het beste, dat ga ik hier niet schrijven.
  Maar lobbyen voor samenwerken is zie ik als camouflage om, maar niet aan bladzijde 46 punt 2 te hoeven werken, hetgeen feitelijks voor de binnenvaart ondernemer, een heel erg belangrijke bladzijde is.
  Tevens zijn er ook naast economische milieu technische voordelen te behalen.

  Als we alleen maar schrijven of bedenken om onze krachten te bundelen (EUBO) staat gelijk de ACM op de soep met onoverkomelijke boetes.
  En dan praat je nog maar over 500.000 ton scheepsruimte. Waarom denkt u dat dit zo geregeld is? Hoe meer coöperaties hoe lager de transport prijs. Uiteraard heb je binnen een coöperatie een soort van vaste prijs, maar die word wel bepaalde door de concurrentie. En in de tijd van 1996 tot 2006 ben ik 8 jaar bestuurslid geweest en ik heb niet anders dan de prijs zien zakken van bestaand werk, en nieuw werk is er maar mondjes maat, of voor korte duur.

  Ik dreig niet, wel word ik ervan beschuldigd dat ik steeds tegen de BLN aan zit te trappen. Hier verschillen de meningen tussen trappen en feiten opschrijven zit een wezenlijk verschil. Zeker als je allerlei zaken eens nader belicht met de wetenschap uit het verleden.

  Mijn visie over een ondernemer zijn is met zo min mogelijke investeringen zo veel mogelijk verdienen! Ik constateer dat het nog al eens anders is in de binnenvaart.

  @ Rienk,

  Er is GEEN overcapaciteit, dat heb je toch wel de afgelopen maanden gezien, wel hebben we RESERVEcapaciteit, en die is nodig blijkbaar.
  Anders gaat er misschien nog wel meer naar andere vervoersmodaliteiten!!!

  Goede vaart toegewenst,

  Historicus,

 • Rienk abrahamse

  Ik lees steeds dat die lobbyisten zoveel zouden kunnen bereiken. Onzin, neem nu het komende probleem: er wordt in de nationale en europese politiek binnenkort beslist of de kolencentrales open blijven, of zullen moeten verdwijnen. Al zouden we voor honderd miljoen aan lobbyisten inzetten, dat zou niets helpen. De uitkomst is echter van zeer groot belang voor de binnenvaart. De recente crisis was dan nog een kleintje denk ik. Als je nu ziet wat de binnenvaart aan kolen vervoert, dan is de overcapaciteit enorm, als dit vervoer weg zou vallen.

 • Piet Bennik

  Goedenavond Sjaak,

  Ik vind het een mooie lobby van jou naar mij toe.
  Misschien zou mijn bevrachtingstak wel lid kunnen worden.Haha

  In mijn vorige stukje heb ik proberen uit te leggen waarom een lobby niet werkt, want dat kan en wil de binnenvaart blijkbaar niet bekostigen.
  En al zou de lobby werken, verdienen we dan meer?Zie de vrachtwagen wereld.

  Dus blijven er andere zaken over die ik ook heb beschreven, maar dit gaan we uiteraard in de toekomst zien.

  Dat er in jouw brancheorganisatie al verschillend pluimage zit is mij niet ontgaan. Maar zolang het bij praten blijft, en ons niet meer markt inzicht zal geven blijven we aan de zijlijn staan. Voorlopig blijft jullie lobby naar de schipper toe: samenwerken, vervoersgarantie. Daar hebben jullie Bart voor. Zoals ik al schreef in mijn vorig stuk, vanaf 1993….enfin dit ga ik niet weer herhalen.

  Ik heb in een coöperatie gezeten en je weet zelf wel dat daar de concurrentie ook moordend is, hetgeen wat niet ten goede komt van de schipper. Ja er is een soort zekerheid, dus stel je eens voor dat er nog een twintig coöperaties worden opgezet, waar word het werk dan weggehaald? Hoe blijft de prijsverhouding? En dan als klapper hoeveel animo is hiervoor? En dan denk ik stop ermee en ga voor een transparante markt, misschien kun je voorstellen op jullie ALV om al het mail verkeer die de bevrachters onderling doen ook aan alle schippers door te sturen, dit zou overigens al een stap in de goede richting zijn!

  Trappen naar anderen.

  Het zou ook eens een mooi gebaar zijn, dat de bewering over het groen varen met een klein schip, voor minder dan € 25000 ook eens openbaar komt, dat het in werkelijk het dubbele kost. En mij eens te rectificeren over wat er in Gorinchem gebeurd is. Dit was overigens ook bedoeld als lobby!!

  Het geld.

  Maar goed de ESO en EBU krijgen waarschijnlijk geld, en de ASV gaat proberen ook geld te krijgen uit diezelfde zogenaamde niemandsgeldpot. Voorlopig heb ik daar ook €20000 in gestort en je kan het een boete noemen of niet maar ik vond het destijds een hoop geld.

  Zoals Jansen al schreef ik herhaal het verleden teveel, maar met kennis uit het verleden kun je beter werken aan een gedegen toekomst.

  ASV versus BLN.

  Je zou trouwens ook in de ALV bij jullie kunnen voorstellen dat het wel een goed plan is van de ASV en daarom ons te steunen.
  Het zou toch wel een unieke combinatie worden ESO en EBU lobbyen en daarnaast BLN en ASV en misschien nog meer partijen gaan een markttransparantie systeem opzetten hetgeen wat resulteert in meer inzicht voor de schipper.

  Goede vaart,

 • T.M.M. Grooten-Wendt

  Is heel eenvoudig als BLN zoveel leden heeft,vraag je toch morgen dat ze even wiillen storten zodat er €600.000,00 bij elkaar hebben om te lobbyen.Hoeven we elkaar ook niet te beschuldigen van te graaien in het reservefonds ,dan kunnen de mensen die destijds betaald hebben gewoon terug krijgen.
  Altijd beter dan een hoop regels erbij!
  Nog wat over oprechte politici,die hebben ministeries die hun werk moeten doen.Daar zijn die mensen voor hoogopgeleid om hun werk te doen.Lobbyisten zijn dus eigenlijk niet nodig .

 • J. van Wijk

  Ha die Piet,

  Even een cruciaal stukje uit jouw betoog:

  Nee, ik zie meer in het plan om een systeem op te zetten waarbij verladers en schipper dichter bij elkaar komen met beperkte invloed van tussenpersonen, wat uiteindelijk leid tot heel veel kilometers minder leeg vaart.
  En omdat verladers en schippers dichter bijeenkomen krijgen ze vanzelf meer respect voor elkaar, hetgeen wat weer resulteert in min of meer stabiele prijzen. Dit is uiteindelijk voor beide partijen interessant.

  Ik denk dat dit jouw eerste aanzet zal zijn om bij ons (BLN) lid te worden, wij zijn tenslotte hier al mee bezig.

  Dan iets over die volle (lege) zalen waar jij op doelt; het zou maar zo kunnen zijn dat daar, waar op dit moment geld valt te verdienen, nl. door te varen, de mensen dus bezig zijn.
  Dit alles met de wetenschap dat we worden vertegenwoordigd, door mensen die we zelf hebben gekozen, en die de doelstelling van de leden, daar vertegenwoordigen.
  Mocht het zo zijn dat onze vertegenwoordiging niet dat doet wat de leden voor ogen hebben, gaan we ze daar morgen op aanspreken in Vianen.
  Ik denk dat het gaat meevallen, mijn volledige vertrouwen hebben ze nog altijd, en natuurlijk verandert er wel eens een mening, daar spreken wij elkaar dan op aan, daar zijn de ALV, s voor, is bij ons niet anders, dan bij welke andere vertegenwoordiging dan ook.

  Dan nog even iets over de gelden van, of uit de reservefondsen;
  Ik heb nu en in het verleden, div. opmerkingen gezien van een enkeling die het er niet mee eens is, variërend van; graaicultuur, stelen, weggeven van mijn geld, ons geld, etc.
  Maar met name de stelling “ONS GELD”, geeft maar weer eens duidelijk aan hoe je er in staat, even los van het feit, of het sloopbijdrage, of de boete, over toegevoegde tonnage is,

  En constateer ik dat we eigenlijk het zelfde denken; ONS betekent dan in de binnenvaart, “WIJ” de binnenvaart!!!
  Hoe kun je dan met droge ogen vertellen, dat met name de grootste vertegenwoordiger vanuit diezelfde binnenvaart, graait, steelt, of ONS geld weggeeft.
  Het is dus feitelijk zo dat de meerderheid van de binnenvaart hier achter staat, of een enkeling dat nu wel of niet leuk vindt, het is niet anders.

  Daar staat natuurlijk tegenover dat er door anderen altijd andere bestemmingen voor deze gelden, of een gedeelte ervan, aangedragen kunnen worden.
  We hebben er elders al kennis van kunnen nemen, en het zal je zijn opgevallen, dat daar geen loopgraven oorlog op wordt losgelaten, waarschijnlijk om twee redenen;
  Één; we houden niet zo van dat trappen naar anderen,
  Twee; we vinden elke inbreng altijd de moeite waard om te beoordelen.

  Gr. Sjaak van Wijk

 • J.D. Ruijtenberg

  Meneer jan janssen.
  Even wat vragen:
  Als je de politiek nu een onbetrouwbare partner vindt met wie gaat u dan lobbyen?
  En als u kansen wil grijpen vindt u dan niet dat u die zelf moet betalen?
  En wordt je een betere ondernemer als je gaat lobbyen van geld dat niet van je zelf is ?

 • T.M.M. Grooten-Wendt

  De “politiek is een onbetrouwbare onderhandelingspartner”,hoe kan je in godsnaam dan in Brussel gaan lobbyen?Gewoon weggegooid reservefondsgeld dus.
  Gaan jullie die lobby dan als achterban zelf betalen meneer Jan Janssen!

 • Jan Janssen

  Het is het aloude liedje. Of het is niet goed, of het deugt niet. Probeer eens om de kansen te zien i.p.v. de bedreigingen. Daar knap je van op. Steeds terug grijpen naar vermeende politieke afspraken uit het verleden biedt geen garanties voor de toekomst. Je wordt er verongelijkt van. En daar word je bepaald geen sterkere ondernemer van. De politiek is een onbetrouwbare onderhandelingspartner, dus daar kun je beter niet je kaarten op inzetten. Als je de krachten bundelt ben je net zo sterk als de contractpartners aan de andere kant. Markttransparantie kun je zelf creëren: Logos, Vrachtindicator en de prijsvorming binnen de coöperaties zijn enkele voorbeelden hoe je dat los van de overheid kunt doen. ESO en EBU: gefeliciteerd met deze stap! De binnenvaart en de ondernemers kunnen er alleen maar beter van worden als ze in het lobby geweld van Brussel beter worden gehoord.

 • Piet Bennik

  Geachte heer Fernhout,

  Ik ben het deels met u eens dat er gelobbyd moet worden, maar zoals eerder gezegd wie het meeste geld heeft zal de lobby winnen.
  Hierbij kan ik u vast vertellen dat we bij lange na niet zoveel geld hebben als de EVO, dus dat is al een verloren zaak.
  Het wegvervoer heeft een giga lobby, maar de chauffeurs blijven voor een habbekrats op hun truck zitten, en moeten het van sjoemelarij en overuren hebben tot dat de arbeidsongeschikt worden. Zo niet zetten we buitenlanders in die nog goedkoper zijn.
  Het spoor lobbyd, tja, daar kennen ook niet tegenop, en als die verlies draaien en ze hebben het werk word er wel door de overheid bij gestort.
  Ook daar worden giga fouten gemaakt, en vooral leugens voor geschoteld, totdat het weer iemands kop kost, maar uiteindelijk betaald u het gelag.

  Blijkbaar hebben de schippers ook geen goed gevoel voor het platform, anders had de zaal wel vol gezeten!

  Dan wil ik u er nog even fijntjes aan herinneren dat wij in 1993 al toegezegd hebben gekregen dat de overheid voor markttransparatie zou zorgen om niet in de situatie van voor 1933 terecht te komen. Met het petje onder de oksel in de kroeg een reisje bemachtigen.

  Om u nog even op te frissen, dhr. Verberk, die zelfs door de overheid (2010) was aangesteld nota bene, om in de crisistijd advies uit te brengen om de binnenvaart uit de crisis te trekken.
  Eén van de punten was creëren van markttransparantie en marktobservatie!
  Nu is dat de taak van de overheid in mijn ogen, maar die laat wederom niets van zich horen.

  Het enige wat in beperkte maten bewerkstelligd is het vormen van één branche organisatie, zoals u weet is dit ook al geheel mislukt.
  Het begon zelfs al in de beginfase zoals u weet.
  Maar die slaat de fase markttransparantie en observatie gewoon over en gaat door op het volgende punt: samenwerken dat is het walhalla.
  Ook die kans heeft de binnenvaart gehad middels 500.000 gulden subsidie voor het creëren hiervan.
  Hoeveel van die samenwerkingsverbanden zijn er nog over? En hoeveel soelaas heeft het de schipper gebracht?

  Ik vind het platform een mooie gedachte, maar het gaat de schipper niet meer inkomsten brengen, maar hoogst waarschijnlijk wel meer regels.
  En dan vraag ik mij af zitten we daar op te wachten, op bijvoorbeeld super groene dure motoren met allerlei toevoegingen die het ene reduceert, maar een andere uitstoot vermeerderd. Die misschien gesubsidieerd aangeschaft moeten worden, want ons ontbreekt nog steeds het geld!
  We hebben pakweg zo’n 30 jaar BVB gehad, de lobby club van de jaren tachtig, hoeveel heeft dat ons gebracht? Ja, mooie borden op de sluizen met uitleg hoe de binnenvaart werkt, een klein beetje aparte transporten, in ieder geval ook niet meer inkomsten.

  Nee, ik zie meer in het plan om een systeem op te zetten waarbij verladers en schipper dichter bij elkaar komen met beperkte invloed van tussenpersonen, wat uiteindelijk leid tot heel veel kilometers minder leeg vaart.
  En omdat verladers en schippers dichter bijeenkomen krijgen ze vanzelf meer respect voor elkaar, hetgeen wat weer resulteert in min of meer stabiele prijzen. Dit is uiteindelijk voor beide partijen interessant.
  Met stabiele fatsoenlijke prijzen kan in mijn ogen ook een reserve vloot aan diverse schepen blijven bestaan, want dan kan je eens een paar dagen stilliggen zonder dat je gelijk onder de streep van verlies terecht komt.
  Kijk eens naar het verleden vanaf 2000 tot heden hoeveel jaren hebben we werkelijk boven kostprijs gevaren? Dus zoals nu het geruime tijd laag water is geweest gaan wij tot het extreme ons gram halen, maar hoelang duurt die perioden. En zoals het in stuk beschreven staat verwacht men vaker dit soort laag water perioden, dus kan het wel eens zo worden dat de verlader uiteindelijk nog meer het gelag moet betalen, dus kunnen ze beter voor de markttransparantie gaan.

  Natuurlijk word er gelijk wederom kartelvorming geopperd, dat is uiteraard een bang maker.
  Er word namelijk niet over kartelvorming gepraat over bevrachtingskantoren als Imperial of Peterson en nog een paar, die wel giga grote ladingpakketten hebben verkregen door overnames van kleinere partijen en die min of meer de prijs bepalen.
  En u zult het wel voelen aankomen, die beheersen zo zoetjes aan wel de markt!

  In “goede tijden” praat iedereen onderling over goede vrachten, maar in slechte tijden horen we elkaar niet. Om dit een stuk in te perken, stelt de ASV dus voor om net als ESO en EBU ook hiervoor geld vrij te maken om een Europees marktsysteem te bouwen voor iedere schipper.
  Hetgeen dus waarschijnlijk zal resulteren dat we zonder investering groener varen en meer verdienen.

  Meer verdienen betekent b.v. weer Nederland personeel kunnen betalen, dus geen ergernissen meer d.m.v. taal problemen en mensen aan het werken hebben met zogenaamde papieren die waarschijnlijk gekocht zijn.

  Meer verdienen betekent ook meer ruimte om te innoveren en investeren, maar dan zonder subsidies.
  Ook de banken zullen dan eerder geneigd zijn om mee te financieren.
  Meer verdienen betekent ook eerder kunnen stoppen met werken. Aan de wal maken ze maar 1760 uur per jaar, wij zitten makkelijk op het dubbele dus zou je kunnen stellen dat we zo’n beetje tegen moderne slavernij aan zitten.

  Tot slot wil ik u er op wijzen dat de poll in een andere krant aangeeft dat de schipper hier wel achter staat e niet achter het platform van de ESO en EBU die poll gaf wel ander cijfers aan!

  Dus ik snap de weerstand niet, en ja de consument zal pakweg 1 cent meer betalen voor zijn product!

  Veel goede ondernemerschap toe gewenst.

 • P.J. Fernhout

  ook bij oprechte politici zul je jezelf onder de aandacht moeten brengen. en dat is alles wat een lobby inhoud; de aandacht vestigen op jezelf.

 • T.M.M. Grooten-Wendt

  Als er oprechte politici zijn ,dan hebben we geen lobby nodig!Diep triest in Europa,wie het meeste geld heeft regeert.

 • P.J. Fernhout

  Jaren jammeren dat ‘de weg’ en ‘het spoor’ alles maar voor elkaar lijkt te krijgen. En vervolgens, als er geld wordt vrijgemaakt om enigszins mee te kunnen in deze ratrace is het wederom foute boel.

  Ik begrijp heel goed het stigma dat er kleeft aan de term lobby en dat hierbij snel gedacht wordt aan steekpenningen en goed goedgevulde envelopjes onder hotelkamerdeuren. Maar ik ga er van uit dat de organisaties daar verre van blijven. We zullen deze lobby echter hard nodig hebben om niet compleet onder de voet gelopen te worden. Dat hier een serieus budget voor nodig is lijkt me dan verder niet heel onlogisch. Een term als zakkenvullers daarintegen wel.

 • Rienk abrahamse

  Het is toch wel heel triest, dat we zo door de organisaties belazerd worden. Aan een sloopregeling moest worden betaald, de oud voor nieuw boetes zouden ook voor de regeling worden gebruikt, en nu na al die jaren gaat dit geld nog in eigen zakken. Nu er blijkbaar gegraaid kan worden zijn de meeste bonden er wel samen over eens.
  Een stem, een utopie, in ieder geval niet de mijne.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook