Ingezonden: Doe nou eens even normaal!

Hoe zinloos is het om een schipper met een draaiende, maar stille generator ’s nachts uit zijn woning te halen?

Door Peter Kruijt, ms Gratias
Privacy. Het ongehinderd op eigen terrein kunnen vertoeven zonder inmenging van storende invloeden van buitenaf. In Nederland is dit een recht, en het is een goed recht. Voor mij als binnenvaartschipper staat dit recht op privacy aardig onder druk.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met controlerende instanties die om de meest zinloze redenen op elk moment van de dag, of van de nacht, zich genoodzaakt voelen deze privacy te breken. Aan de wal zul je niet gauw meemaken dat je midden in de nacht door de politie uit je huis wordt gehaald omdat je auto verkeerd geparkeerd staat. De overtreding en de maatschappelijke hinder wegen in dat geval niet op tegen het recht op privacy. Je krijgt een bekeuring onder je ruitenwisser en dat is het dan.

Zondagmorgen om 01:00 uur werd onze buurman door de Havendienst Rotterdam uit zijn woning gehaald omdat zijn generator draaide aan een kade waar dit verboden was. De Havendienst Rotterdam meent dat zij de autoriteit en het recht hebben om voor zo’n kleine overtreding de privacy te breken. Het bevestigt maar weer dat de autoriteiten in de regel geen idee hebben hoe binnenvaart gezinnen leven en dat hun schip ook gewoon hun thuis is. Dat er zwaarwegende redenen moeten zijn om mensen op zo’n tijdstip uit hun thuis te halen.

Blijkbaar zijn er voor de havendienst geen urgentere taken op dit uur te verzinnen en zou naar mijn bescheiden mening een kleine evaluatie over nut en noodzaak van de inzet van de Havendienst, en de grote financiële lasten die daarbij horen, eens opnieuw tegen het licht gehouden kunnen worden.
De buurman moest met zijn kabel over meer dan honderd meter naar de stroomkast toe, over twee schepen heen. Midden in de nacht. Of hij moest gaan verhalen, midden in de nacht. Er was geen waarschuwing, geen coulance, geen oplossing, geen ruimte om de volgende ochtend een kabel te trekken.

De generator vormde tot op dat moment geen overlast voor de omgeving; het was een stille generatorset. Het trekken van de kabels, het geloop over loopplank en luiken deed echter menig gordijntje van de naast gelegen flat openschuiven.

Het is terecht dat mijn buurman gesommeerd wordt zijn generator uit te zetten, zo zijn de regels. Het is totaal buitenproportioneel hoe de havendienst dit gehandhaafd heeft. Ik ben benieuwd hoe de gemiddelde havendienst medewerker zou reageren als hij zelf midden in de nacht uit zijn huis werd gehaald voor een gelijkwaardige onbenulligheid. Maar die vertaalslag lijkt men niet te maken, en ik heb ook niet het gevoel dat men die gevoeligheid in positieve zin aan het ontwikkelen is.

Het diept de kloof uit tussen controlerende instanties en de binnenvaart. En dit zal de onderlinge verhoudingen alleen maar meer op scherp zetten wat de taken van de gemiddelde ambtenaar in functie ook niet vooruit zal helpen. De oplossing is echter niet zo moeilijk: doe nou gewoon eens even normaal!

Ingezonden: Doe nou eens even normaal! | Schuttevaer.nl

Ingezonden: Doe nou eens even normaal!

Hoe zinloos is het om een schipper met een draaiende, maar stille generator ’s nachts uit zijn woning te halen?

Door Peter Kruijt, ms Gratias
Privacy. Het ongehinderd op eigen terrein kunnen vertoeven zonder inmenging van storende invloeden van buitenaf. In Nederland is dit een recht, en het is een goed recht. Voor mij als binnenvaartschipper staat dit recht op privacy aardig onder druk.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met controlerende instanties die om de meest zinloze redenen op elk moment van de dag, of van de nacht, zich genoodzaakt voelen deze privacy te breken. Aan de wal zul je niet gauw meemaken dat je midden in de nacht door de politie uit je huis wordt gehaald omdat je auto verkeerd geparkeerd staat. De overtreding en de maatschappelijke hinder wegen in dat geval niet op tegen het recht op privacy. Je krijgt een bekeuring onder je ruitenwisser en dat is het dan.

Zondagmorgen om 01:00 uur werd onze buurman door de Havendienst Rotterdam uit zijn woning gehaald omdat zijn generator draaide aan een kade waar dit verboden was. De Havendienst Rotterdam meent dat zij de autoriteit en het recht hebben om voor zo’n kleine overtreding de privacy te breken. Het bevestigt maar weer dat de autoriteiten in de regel geen idee hebben hoe binnenvaart gezinnen leven en dat hun schip ook gewoon hun thuis is. Dat er zwaarwegende redenen moeten zijn om mensen op zo’n tijdstip uit hun thuis te halen.

Blijkbaar zijn er voor de havendienst geen urgentere taken op dit uur te verzinnen en zou naar mijn bescheiden mening een kleine evaluatie over nut en noodzaak van de inzet van de Havendienst, en de grote financiële lasten die daarbij horen, eens opnieuw tegen het licht gehouden kunnen worden.
De buurman moest met zijn kabel over meer dan honderd meter naar de stroomkast toe, over twee schepen heen. Midden in de nacht. Of hij moest gaan verhalen, midden in de nacht. Er was geen waarschuwing, geen coulance, geen oplossing, geen ruimte om de volgende ochtend een kabel te trekken.

De generator vormde tot op dat moment geen overlast voor de omgeving; het was een stille generatorset. Het trekken van de kabels, het geloop over loopplank en luiken deed echter menig gordijntje van de naast gelegen flat openschuiven.

Het is terecht dat mijn buurman gesommeerd wordt zijn generator uit te zetten, zo zijn de regels. Het is totaal buitenproportioneel hoe de havendienst dit gehandhaafd heeft. Ik ben benieuwd hoe de gemiddelde havendienst medewerker zou reageren als hij zelf midden in de nacht uit zijn huis werd gehaald voor een gelijkwaardige onbenulligheid. Maar die vertaalslag lijkt men niet te maken, en ik heb ook niet het gevoel dat men die gevoeligheid in positieve zin aan het ontwikkelen is.

Het diept de kloof uit tussen controlerende instanties en de binnenvaart. En dit zal de onderlinge verhoudingen alleen maar meer op scherp zetten wat de taken van de gemiddelde ambtenaar in functie ook niet vooruit zal helpen. De oplossing is echter niet zo moeilijk: doe nou gewoon eens even normaal!