Mindestlohngesetz vraagt Europees om opheldering (video)

De nieuwe Duitse wet op het minimumloon (MiLoG) vraagt snel om duidelijkheid voor de internationale transportsector, vindt Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), lid van de Transportcommissie van het Europees Parlement. Daarom heeft hij de Europese Commissie in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

  • Europarlementariër vraagt opheldering over Duitse minimumloonwet

  • Van Dalen: ‘Regels voor vervoerders met meest reële band met Duitsland’

‘Onder welke Europese voorwaarden kan de nieuwe Duitse minimumloonwetgeving van toepassing zijn op internationale vervoerders die niet in Duitsland gevestigd zijn’, vraagt Europarlementariër Peter van Dalen. Ook wil hij van de Europese Commissie weten of die het een redelijke eis vindt dat internationale vervoerders die niet in Duitsland gevestigd zijn, wel zijn onderworpen aan een meldplicht aan de Duitse autoriteiten. En bovendien vraagt hij: ‘Vindt de Commissie het een redelijke eis dat de documentatie daarover in Duitsland moet worden opgeslagen bij een op te richten Duitse dochteronderneming of een gevolmachtigde die in Duitsland woonachtig is en zo ja, waarom?’

Invoeringszorgen

Per 1 januari 2015 is in Duitsland de ‘Mindestlohngesetz’ ook van toepassing op de transportsector, zoals Schuttevaer onlangs heeft gemeld (‘Inklaren keert terug’). Het minimumloon van 8,50 euro bruto per uur geldt dan voor iedereen in Duitsland, ook voor buitenlandse vervoerders, bemanningsleden en meewerkende gezinsleden in het grensoverschrijdend, cabotage- en transitverkeer.

Van Dalen hoopt dat de wet bijdraagt aan versterking van de positie van de werknemer in de transportsector, maar maakt zich zorgen over de invoering van de nieuwe norm. ‘De invoering van sociale standaarden zoals een minimumloon in de transportsector en goede handhaving daarvan zijn een uitstekend streven. Uitbuiting van werknemers in de transportsector moet worden bestreden. Maar er is nog veel onduidelijkheid over het toepassingsgebied en de wijze van handhaving van de nieuwe wetgeving. Ik hoop dat de nieuwe Duitse wet daar niet aan ten onder gaat. Daarom heb ik de Europese Commissie om opheldering gevraagd.’

De regels zouden volgens Van Dalen van toepassing moeten zijn op bedrijven die hun meest reële band met Duitsland hebben. ‘Nederlandse wegvervoerders, gespecialiseerd in vervoer tussen Nederland en Zwitserland, vallen daar dus niet onder, denk ik. Ook voor een binnenvaartschipper die vaart in Nederland en Duitsland moet duidelijk zijn onder welke omstandigheden zijn werknemers onder de nieuwe Duitse wet vallen.’

Timmermans moet optreden

Naast het toepassingsgebied is ook onduidelijk hoe de wetgeving precies gehandhaafd gaat worden. Volgens Van Dalen moet de wetgeving redelijk, non-discriminatoir en effectief worden gehandhaafd.
‘Het lijkt er nu op dat vervoerders voor iedere reis of rit schriftelijk melding moeten maken bij de Duitse douane. En de bewijzen dat de bedrijven zich aan de regels houden moeten door bedrijven, zonder Duitse vestiging, worden opgeslagen bij een nieuw op te richten Duitse dochteronderneming of een nieuw aan te wijzen gevolmachtigde. Dat is een zeer grote en kostbare administratieve last voor bedrijven.

‘We zijn in Europa bezig de bureaucratie voor het bedrijfsleven te verkleinen. Duitsland doet met deze onduidelijke wet precies het tegenovergestelde. Tijd dus voor de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans om op te treden!"

Van de nieuwe Duitse wet op het minimumloon (Mindeslohngesetz / MiLoG) heeft niet iedereen last. De binnenvaartwebsite Bonapart interviewde Poolse matrozen in een discotheek, die werken voor gemiddeld 5 euro per uur. Eentje ging helemaal uit z’n dak toen hij begreep dat de nieuwe wet – met 8,50 euro minimumloon bruto per uur – in Duitsland ook voor buitenlandse bemanningsleden geldt.