Nautilus-symposium over ontduiking WML en WAV

‘Sociale dumping’ is het thema van het symposium na de jaarvergadering van de maritieme vakbond Nautilus International op 17 juni, over de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en de Wet Minimum Loon (WML).

Nautilus-symposium over ontduiking WML en WAV

De jaarvergadering 2014 van Nautilus International wordt niet meer gehouden in het Hulstkampgebouw in Rotterdam, maar in het Rotterdamse Hiltonhotel. Het symposium, waarin een drietal experts hun licht laten schijnen over de ontduiking van de WML en de WAV, begint dinsdag 17 juni om 15:00 uur.

Tijdens het besloten ochtendgedeelte treedt vice-voorzitter en penningmeester Hylke Hylkema af omdat zijn termijn van vier jaar erop zit. Hij stelt zich herkiesbaar voor een jaar. Tijdens de jaarvergadering 2015 wil hij dan aftreden omdat hij dat jaar met pensioen gaat.

Ook treedt dit jaar de helft van de Raad van Advies af. Alle leden zijn ‘in beginsel’ herkiesbaar, al zit de kiesgroep werktuigkundigen al enige tijd zonder vertegenwoordiger in deze raad. Mail voor meer info of een kandidatuur de vice-voorzitter van de vakbond M. Van den Broek. (LR)