VIBIA krijgt in Den Haag aandacht voor huisvuil

Een aantal Tweede Kamerleden wil zich extra gaan inzetten voor de binnenvaart. Die toezeggingen kreeg een delegatie van Vrouwen in de Binnenvaart in Actie (VIBIA), die woensdag bij een Tweede Kamerlid en een aantal beleidsmedewerkers om aandacht vroeg voor de problematiek van het huisvuil in de binnenvaart en andere binnenvaartzaken.

VIBIA krijgt in Den Haag aandacht voor huisvuil

De vrouwen, voorzien van fraaie cupcakes voor bij de koffie met hun logo en als garnering een mini-vuilniszak, kregen een welwillend oor van Kamerlid Betty de Boer (VVD) en beleidsmedewerkers van de PVV, SP en D66. De vrouwen hadden ook een afspraak met Kamerlid Carla Dik-Faber (Christen-Unie), maar die werd op het laatste moment afgezegd en daarvoor wordt een andere afspraak gemaakt.

‘We hebben ons huisvuilstandpunt uitgelegd’, zegt VIBIA-voorzitter Diana Hulzebos. ‘En met sommigen hebben we het ook nog over andere problemen in de binnenvaart, zoals de ROSR-eisen, gehad. We hebben uitgelegd dat de binnenvaart niet alleen een beroepsgroep is, maar dat er vaak ook nog een gezin aan boord is. En dat wij het niet gemakkelijk hebben.

‘Door de crisis is er minder personeel aan boord en moeten wij vrouwen meer varen. Dat legt een zware druk op het gezinsleven. Als er dan ook nog zo’n huisvuilkwestie speelt, dan is bij ons de maat gauw vol. VVD, SP en PVV hadden begrip voor onze situatie en waren zeer geïnteresseerd. Ze meldden ons dat ze het gezamenlijk willen gaan oppakken en nogmaals aandacht willen vragen voor de huisvuilproblemen in de binnenvaart bij de politiek. D66 was iets minder enthousiast. De SP raadde ons aan nog meer ludieke acties te gaan voeren om aandacht voor ons probleem te vragen. Bij alle fracties zijn we ook in de toekomst welkom.’

VIBIA krijgt in Den Haag aandacht voor huisvuil | Schuttevaer.nl

VIBIA krijgt in Den Haag aandacht voor huisvuil

Een aantal Tweede Kamerleden wil zich extra gaan inzetten voor de binnenvaart. Die toezeggingen kreeg een delegatie van Vrouwen in de Binnenvaart in Actie (VIBIA), die woensdag bij een Tweede Kamerlid en een aantal beleidsmedewerkers om aandacht vroeg voor de problematiek van het huisvuil in de binnenvaart en andere binnenvaartzaken.

VIBIA krijgt in Den Haag aandacht voor huisvuil

De vrouwen, voorzien van fraaie cupcakes voor bij de koffie met hun logo en als garnering een mini-vuilniszak, kregen een welwillend oor van Kamerlid Betty de Boer (VVD) en beleidsmedewerkers van de PVV, SP en D66. De vrouwen hadden ook een afspraak met Kamerlid Carla Dik-Faber (Christen-Unie), maar die werd op het laatste moment afgezegd en daarvoor wordt een andere afspraak gemaakt.

‘We hebben ons huisvuilstandpunt uitgelegd’, zegt VIBIA-voorzitter Diana Hulzebos. ‘En met sommigen hebben we het ook nog over andere problemen in de binnenvaart, zoals de ROSR-eisen, gehad. We hebben uitgelegd dat de binnenvaart niet alleen een beroepsgroep is, maar dat er vaak ook nog een gezin aan boord is. En dat wij het niet gemakkelijk hebben.

‘Door de crisis is er minder personeel aan boord en moeten wij vrouwen meer varen. Dat legt een zware druk op het gezinsleven. Als er dan ook nog zo’n huisvuilkwestie speelt, dan is bij ons de maat gauw vol. VVD, SP en PVV hadden begrip voor onze situatie en waren zeer geïnteresseerd. Ze meldden ons dat ze het gezamenlijk willen gaan oppakken en nogmaals aandacht willen vragen voor de huisvuilproblemen in de binnenvaart bij de politiek. D66 was iets minder enthousiast. De SP raadde ons aan nog meer ludieke acties te gaan voeren om aandacht voor ons probleem te vragen. Bij alle fracties zijn we ook in de toekomst welkom.’