Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Na 7 jaar nieuwe cao Binnenscheepvaart

ROTTERDAM [update]

Werkgeversorganisaties CBRB en BBU hebben op de valreep van 2012, na een
cao-loze periode van 7 jaar, een nieuwe bedrijfstak-cao Binnenscheepvaart met werknemersorganisaties Nautilus International en CNV Vakmensen afgesloten. De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor deze cao is inmiddels aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AVV was een harde voorwaarde van CBRB en BBU om tot een cao te komen.

De vorige binnenvaart-cao liep eind 2005 af. In 2009 kwam wel een concept cao 2009-2012 tot stand, maar aan werkgeverszijde ontbrak het aan de wettelijk vereiste 55% representativiteit voor een AVV. Met een AVV wordt voorkomen dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat,
omdat de cao daarmee geldigheid krijgt voor de gehele Nederlandse
bedrijfstak.
Om de AVV te verkrijgen, is een representativiteit nodig die groter is dan
55%. Deze wordt berekend door het aantal werknemers dat bij georganiseerde
werkgevers werkzaam is, te relateren aan het totaal aantal werknemers op de
Nederlandse binnenvloot. Door ledenwerving, het oprichten van de BBU en
andere inspanningen zijn BBU en CBRB inmiddels gezamenlijk goed voor een
representativiteit van bijna 58%.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (1)
  • Ed Landsmeer

    Eindelijk gefeliciteerd.

  • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

    Lees ook