Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Samengáán voor CBOB geen optie

ROTTERDAM [update]

‘Samenwerken willen wij graag, met alle varende ondernemers, ook in de breedte van de binnenvaartsector. Samengáán is heel wat anders.’ Dat voorbehoud, naar aanleiding van het adviesrapport van de Werkgroep De Korte, maakte voorzitter ing. Eddy Bilder van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) maandag in zijn jaarrede voor zo’n 200 leden en genodigden. Ook Koninklijke Schuttevaer wil zich ‘goed verankerd’ zien in de nieuwe binnenvaartorganisatie.

1 / 2
CBOB tekent voor BBU

CBOB tekent voor BBU

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (9)
 • hof

  samenwerking,is een uitstekende zaak maar waarom worden er weer tegelijkertijd,verschillen gemaakt men kan natuurlijk tussen tankvaarten vractvaart verschil maken maar waarom tegelijkertijd beneden 86 mtr boven 86 mtr en koppelverbanden hier legt men weer een bom onder alles net als in het crisisberaad want op het eind komt het toch ergens weer mekaar tegen en waarom wordt er nog steeds volgehouden dat er in de zogenaamd kleine vaart geen crisis is ik dacht dat de heer de vries zo langsamerhand toch gehoord moet hebben wat er aan het gebeuren is,wanneer men deze opstelling blijft volhouden zal ook de nieuwe organisatie geen lang leven hebben /jammer

 • Rob

  Federaties zorgen juist voor allerlei spanningen die in andere samenwerkingsvormen niet of in veel mindere mate vookomen. Deze spanningen worden veroorzaakt doordat verschillende directeuren, voorzitters en bestuurders met ieder een eigen agenda en belangen gedwongen worden om samen te werken. Maar ook omdat er middelen verdeel moeten worden tussen de federatie en haar leden. Bron: Tim van der Rijken

 • G. Peters

  CBOB heeft niet veel meer te willen. Ze heeft haar mandaten grotendeels afgegeven aan de BBU. Laten we hopen dat het BBU bestuur zo wijs is om te gaan voor die ene grote organisatie die eenduidig en gericht aan de slag gaat voor de binnenvaart. Hokjesdenken is zó 1970!

 • Binnenvaartondernemer

  Geachte b.v.o.
  U vergelijkt een brede branche vertegenwoordiging, waarin zowel vervoerders als bevrachters en anderen vertegenwoordigd zijn, met een fusie tussen winkeliersverenigingen en de consumentenbond.

  Ik heb ook weleens in het gangboord de vergelijking gehoord met een fusie tussen ondernemersverenigingen en de vakbond.

  Terwijl ik mij als schipper/ondernemer niet wil vergelijken met consumenten of werknemers. Ik ben een ondernemer die graag met andere ondernemers uit zijn branche samenwerkt om daar voor beiden voordeel uit te halen.

  Met uw vergelijking doet u mij en uw collega’s tekort.

  met vriendelijke groeten,

 • Pieter Aarnoudse

  Beste collega’s en bestuurders,

  Het moge duidelijk zijn dat een nauwe samenwerking tussen organisaties en op termijn één organisatiestructuur een must is voor de binnenvaartsector.
  Ik wil u ook aan het denken zetten over de( financiële) input die deze organisatie nodig heeft. Een goed geoliede organisatie draait het beste met goede en zakenkundige medewerkers en lobbyisten die de binnenvaart vertegenwoordigen en lobbyen in alle politieke gelederen. Hierbij is een goed gevuld kas één van de belangrijkste voorwaarden. Hieraan schort het bij de huidige binnenvaartorganisaties .waarbij ik van mening ben dat de CBRB zijn huishoudboekje het beste op orde heeft.

  De binnenvaart dient zich bewust te zijn dat de zakelijke wereld snel veranderd en dat zijn bedrijf vertegenwoordigt dient te worden. Naast politieke belangen zijn er ook commerciële belangen waar in geïnvesteerd dient te worden. Hierbij moet u voor u zelf eens nagaan hoeveel u uitgeeft aan reclame en promotie materiaal voor uw bedrijf en hoeveel procent dit op jaarbasis is.
  Om u een indicatie te geven : de winkelier bij u in de straat geeft per jaar zo’n 20% van zijn bruto winst uit aan reclame promotieacties en aan de winkeliersvereniging.
  Ik durf de stelling aan om te zeggen dat: indien elke binnenvaartondernemer per jaar €3000,- meer aan zijn branchevertegenwoordiging zou uitgeven dit op termijn financieel gezien aanzienlijke meer oplevert dan het u kost.

  De aan de scheepvaart gelieerde bedrijven en overheidsinstellingen zoals banken, verzekeraars, juristen, bevrachters en toeleveranciers dienen lid te worden van deze nieuwe grootte organisatie en dienen tijdens vergaderingen aanwezig te zijn als belanghebbende en aangemerkt te worden als “Ketenpartners. ”Zij hebben namelijk een even groot belang als u in een gezonde binnenvaart. Al deze partijen bij elkaar zorgen voor een gezonde match aan kennis en diversiteit om tijdens vergaderingen tot een breed beleid te komen. De input en output van deze partners vertaald zich in een enorme toegevoegde waarde voor de binnenvaart waarbij de binnenvaart wel eens een groot voordeel zou kunnen behalen.

  Om deze transitie te laten slagen is er naar mijn mening niet alleen een bestuurlijke bereidwilligheid te zijn maar ook de bereidheid om vanuit de aangeslotenen er een financiële gezonde branche organisatie van te maken welke een slagkracht heeft.

  Met vriendelijke groet.

  Pieter Aarnoudse

 • b.v.o

  Dit is nu net zo iets als de winkeliersverenigingen gaan fuseren met de consumentenbond.
  Kan eigenlijk niet,volgens wij

 • Eric van Dam

  Een aantal zaken die niet benoemd worden? Waar gaat het dan over? Dhr Tieman benoemd ze zelf ook niet? Of mis ik nou iets….

  Ik kan me vinden in zijn standpunt dat een aantal van zijn grote leden niet akkoord zullen gaan met maar 1 stem terwijl ze de contributie van 10 tallen stemmen binnenbrengen. Hier moet toch een oplossing voor te vinden zijn lijkt me zonder dat er een scheve machtsverhouding ontstaat?

  Verder ziet het bouwplan er goed uit en mag hopelijk als fundatie dienen voor een verdere uitbouw. Ik wacht met spanning af wat er verder gaat gebeuren en zal mijn vertrouwen in onze top 100 moeten steken voor de details..

  Het doel is verder duidelijk en helder verwoord in het rapport “de korte” en ik hoop dat dit doel niet uit het oog verloren word in de politieke strijd over de invulling van de details.

 • ikbenblij

  het ziet er allemaal positief uit nog heel even doorzetten dan zal de meerderheid het voordeel van eenheid gaan inzien.

 • Johan

  Kraaijveld, samen op reis. Als het en beetje wil gaat het net als bij de PKN, samen op weg oftewel samen van de weg.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook