Evaluatie AIS in de nautische praktijk

De campagne ‘Kunnen wij blind op u varen?’ roept alle schippers op mee te doen aan de grote anonieme enquête rond AIS-verplichting en elektronische vaarkaart. Van 1 november tot 15 december kunnen professionele vaarweggebruikers een uitgebreid enquêteformulier invullen via www.binnenvaart.org.

Evaluatie AIS in de nautische praktijk
  • Grootschalige Europese enquête rond AIS-verplichting

De oproep tot deelname wordt via alle binnenvaartmedia verspreid. Als geheugensteuntje in het digitale tijdperk ontvangt elke binnenvaartonderneming ook een papieren briefkaart. Dubbelgevouwen, goed zichtbaar in de stuurhut, herinnert deze kaart aan invullen van de AIS-enquête vóór 15 december.

Internationaal

In de online enquête kunnen schippers al hun ervaringen kwijt met AIS en de elektronische vaarkaart, waar men dagelijks mee werkt. De enquête is bedoeld om de AIS-verplichting internationaal te evalueren. Ervaringen van zoveel mogelijk schippers zijn nodig. Met voldoende deelnemers kan de vaarpraktijk effectief invloed hebben op de regelgeving.

Op verzoek van Rijkswaterstaat verzorgt BTB voor verspreiding van de enquête in de Nederlandse binnenvaartsector. De peiling is onderdeel van een grootschalig online-onderzoek in alle Rijnoeverstaten dat onder schippers, handhavers en industrie wordt gehouden. Deelnemers blijven anoniem. Bureau Telematica heeft geen inzage in de ingezonden vragenlijsten.

AIS-verplichting

Naar verwachting zullen in de loop van volgend voorjaar de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Sinds 1 december 2014 moeten schepen op de Rijn uitgerust zijn met AIS in combinatie met een elektronische vaarkaart. In de rest van Nederland geldt vanaf januari van dit jaar een algehele AIS-verplichting (zonder elektronische kaart) voor de beroepsvaart.

‘Kunnen wij blind op u varen?’ drukt op prikkelende wijze het vertrouwen uit dat schippers massaal zullen meedoen aan deze belangrijke enquête. Als beroepsmatige gebruikers van AIS hebben zij er direct belang bij. Sinds de introductie, wordt AIS ervaren als een nuttig hulpmiddel ter ondersteuning van de navigatie, waar je echter zeker niet ‘blind’ op kunt varen.

Onnauwkeurigheden

Schippers maken bij Bureau Telematica Binnenvaart geregeld melding van onnauwkeurigheden of onjuiste gegevens in AIS en elektronische kaart. Controle en handhaving rond de AIS-verplichting leiden soms tot discussies tussen varende gebruikers en autoriteiten. De enquête moet onder meer leiden tot meer duidelijkheid bij vaarweggebruikers, handhavers en vaarwegbeheerders over veilig en verstandig gebruik van deze hulpmiddelen. Veilig transport over water is immers een gezamenlijk belang.

Er wordt onder meer nagegaan of de regelgeving voor de omgang met fouten en defecten rond AIS en elektronische kaarten voldoende aansluit bij de vaarpraktijk. ‘Alle aspecten van het gebruik van AIS en E-vaarkaarten komen aan de orde in de uitgebreide vragenlijst. Deelnemers moeten er wel even voor gaan zitten. Het is een flinke lijst. Maar het belang ervan is groot voor de nautische praktijk’, zegt BTB-projectleider Nick van Haag.

Invullen van de vragenlijst kan volgens hem het beste als het schip voor de wal ligt en er een stabiele mobiele verbinding is of WiFi. Het is handig de namen van leveranciers en inbouwfirma tevoren bij de hand te hebben. Ook daar wordt naar gevraagd. BTB vertrouwt erop dat schippers de komende zes weken massaal zullen laten weten wat hun ervaringen zijn.