‘Stelletje boeven’ eert Van Welzenes (KSCC) met Telematica Award

‘Stelletje boeven’, voegde aalmoezenier Bernhard van Welzenes zijn partners in de voorbereidingscommissie voor de 20e Telematicadag toe. Blij verrast, overigens. Hij werd woensdag 30 december onderscheiden, bedankt en geëerd voor zijn jarenlange inzet – én die van medewerkers en vrijwilligers bij het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen – met de Binnenvaart Telematica Award 2015.

‘Stelletje boeven' eert Van Welzenes (KSCC) met Telematica Award

Door Dirk van der Meulen
De 20e Telematicadag, traditioneel tussen kerst en oud & nieuw georganiseerd door Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) met medewerking van Rijkswaterstaat en tal van andere sponsoren, was dit jaar met zo’n 150 deelnemers drukker dan anders. Onder leiding van BTB’s Henk van Laar passeerde tussen 10 en 16 uur een afwisselend programma: van ‘digitrendwatcher’ Sander Duivestein, Marleen Buitendijk van BLN-Schuttevaer over de laatste ontwikkelingen rond het ‘MOB baken’ voor vermiste drenkelingen tot de ‘pilotcentrale‘ van Rijkswaterstaat voor corridor management, flitsinterviews en een ‘virtuele reis’ door 20 jaar Telematicadag, nieuwe Reisplanners, technische workshops en de afsluitende borrel.

Gastvrijheid

De lof die voorzitter Sijko Veninga van de Stichting Bureau Telematica aan Van Welzenes toezwaaide, klonk niet verrassender dan anders. De gastvrijheid van het KSCC is al één van de vaste waarden van de Telematicadag, sinds ‘de aal’ daar 20 jaar geleden samen met bevlogen mensen als Piet Nefkens, Jan Joanknecht en Elbert Vissers het initiatief toe nam.

‘Het belang van "machines die met machines praten" is niet direct een voor de hand liggend onderwerp voor een speciale informatieavond in 1995, op het Nijmeegse schipperscentrum waar doorgaans vooral de ontmoeting tussen mensen centraal staat’, memoreerde Veninga namens de jury. ‘Telematica lijkt aanvankelijk een onderwerp voor "techneuten". Maar Bernhard houdt ons van meet af aan voor dat je niet technisch hoeft te zijn om voordeel te hebben van moderne technieken. Er is visie voor nodig om te zien wat ICT-ontwikkelingen voor bedrijf, gezin en samenleving op termijn betekenen. En er schuilt visie achter een jaarlijkse ontmoetingsdag over ICT.’

Uit isolement

Volgens het juryrapport voor de Telematica Award belichaamt Bernhard van Welzenes die visie in het bijzonder en omarmt hij enthousiast de nieuwe mogelijkheden die ICT de binnenvaart te bieden heeft. Met name om schippers te verlossen uit hun isolement, zei Veninga. Email, internet en tal van andere zinvolle toepassingen verbinden de ‘varende eilanden’ in de binnenvaart inmiddels direct met de rest van de samenleving. Schipperscentrum en pastoraat zijn ook volop digitaal actief. Zijn inspiratie vindt Bernhard ongetwijfeld bij de 19e eeuwse priester-opvoeder Don Bosco, die de modernste middelen van zijn tijd inzette: drukpers, telegraaf en fotografie.’

‘Maar er is géén ICT die de rechtstreekse ontmoeting tussen mensen kan vervangen’, luidt Van Welzenes’ krachtige boodschap. ‘Dat is misschien wel zijn belangrijkste drijfveer achter Telematicadag. Het gaat er om dat het een het ander versterkt. Telematica is mensenwerk. Bernhard laat niet na dit te benadrukken’, zei BTB-voorzitter Veninga.

Onvermoeibare aanjager

Binnenvaartondernemers en hun gezinnen moeten voortdurend keuzes maken in het groeiende aanbod aan informatie en technologie. De Telematicadag is uitgegroeid tot een evenement dat hierbij kan helpen, volgens het juryrapport. ‘Daarbij fungeert Bernhard ieder jaar opnieuw als onvermoeibare aanjager van het organisatieteam, vooral vanuit het menselijke perspectief. Hij legt de lat hoog en dringt aan op concrete resultaten. En in bepaalde gevallen is hij ook de aanstichter van ontwikkelingen.’

Vanuit zijn pastorale werk, geconfronteerd met verdrinkingen en vermissingen, zet de schippersaalmoezenier zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van Man Over Boord-oplossingen (Veninga: ‘Eigenlijk Mens Over Boord’) en een apparaatje om vermiste drenkelingen onder water op te sporen. ‘Inmiddels is een indrukwekkend team hier mee bezig. Informatie en communicatietechnologie als een zaak van mensen voor mensen, is de dragende gedachte achter de Telematicadag. Bernhard van Welzenes laat dit al twintig jaar zien en dat mag weleens gezegd worden’, aldus het rapport bij de Binnenvaart Telematica Award.

Sijko Veninga, voorzitter van de Stichting BTB sinds de oprichting in 2001 (zes jaar na de eerste Telematicadag), kondigde na de uitreiking van de award zijn aftreden aan. De nieuwe voorzitter is officieel nog niet bekend, maar was volgens Veninga al wel in de zaal.