Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Donatie Stichting Beunschepen voor detectie vermiste drenkelingen

ROTTERDAM

Wie vermist blijft, is nooit werkelijk en definitief overleden. De Stichting Beunschepen doneert 15 000 euro aan BLN-Koninklijke Schuttevaer voor onderzoek naar een detectiesysteem voor het vinden van stoffelijke overschotten van vermiste drenkelingen.

1 / 1
Donatie Stichting Beunschepen voor detectie vermiste drenkelingen

Donatie Stichting Beunschepen voor detectie vermiste drenkelingen

Het gebrek aan informatie, het ontbreken van een lichaam en de minieme kans dat de vermiste toch terugkomt, maken het rouwproces voor nabestaanden ingewikkeld en pijnlijk. Het ontneemt hen de mogelijkheid om echt te rouwen. BLN-Koninklijke Schuttevaer is blij met de donatie van de Stichting Beunschepen. ‘Met dit geld kan veel worden gedaan. Het brengt de oplossing voor dit pijnlijke en complexe probleem een stapje dichterbij’, zegt directeur Kees de Vries van BLN-Koninklijke Schuttevaer.

Betaalbaar en laagdrempelig

BLN-Koninklijke Schuttevaer werkt in dit project samen met Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam en Imtech Marine. Het initiatief is in december 2012 genomen tijdens de jaarlijkse Telematicadag Binnenvaart. Nautisch-technisch beleidsadviseur Marleen Buitendijk van BLN-KSV heeft de coördinatie op zich genomen.
‘Veiligheid en het dragen van reddingsvesten is in onze bedrijfstak erg belangrijk, toch komt het regelmatig voor dat opvarenden van schepen te water raken en in het ernstigste geval verdrinken. Een rivier is grillig en menig lichaam wordt niet teruggevonden. Dit heeft grote consequenties voor de nabestaanden die in onwetendheid achterblijven en naast het verdriet geen aanspraak kunnen doen op risico- of levensverzekeringen’, zegt Marleen Buitendijk.

Er is bijval van veel kanten, maar Buitendijk weet intussen dat er nog veel schort aan bestaande ‘oplossingen’. ‘Op het gebied van radiocommunicatie is veel mogelijk, zolang het zich boven water afspeelt. Als een lichaam onder water verdwijnt, wordt het een stuk ingewikkelder.’ Na veel gesprekken en contacten is het nu zover dat studenten en onderzoekers een product hebben bedacht dat met kleine zenders en sonarontvangers werkt. Men maakt gebruik van makkelijk verkrijgbare technologie, waardoor het product betaalbaar en laagdrempelig is.

Sonarsignaal

Het drenkelingen detectie instrument, dat de naam CHHRB-badge heeft gekregen (Customisable Hydrophonic Rescue and Recovery Badge), wordt in de zakken van (werk)kleding gedragen en heeft de omvang van een kleine zaklantaarn. Als een drenkeling vermist is en er een zoekactie wordt opgezet, zal de detectiebadge het sonarsignaal van de zoekers ontvangen, waardoor het stoffelijk overschot gelokaliseerd kan worden.

De 15.000 euro van de Stichting Beunschepen wordt besteed aan het productierijp maken van het detectie-instrument, onderzoek en ontwikkeling van een goed sonarzoeksysteem, onderzoek naar mogelijkheden om de CHHRB-badge op 10, 15 of 20 km te lokaliseren en het ontwikkelen van een deltasysteem met geluid waarbinnen nauwkeurige plaatsbepaling van de badge mogelijk is.

Voorkomen altijd beter

Omdat voorkomen altijd beter is, richt BLN-KSV zich tegelijk met het ontwikkelen van een detectie-apparaat ook vooral op voorlichting en bewustwording. Met documentatiemateriaal en voorlichting, ontwikkeld in samenwerking met reddingmaatschappij KNRM, wordt gewezen op de risico’s van overboord vallen en het belang van het dragen van een reddingsvest.

Daarnaast wordt ook gekeken naar man-over-boord (MOB) technieken op basis van AIS. Via ambtelijke kanalen wordt aandacht gevraagd voor de obstakels die weggenomen moeten worden om AIS voor MOB-toepassingen beter mogelijk te maken.

Natte werken

Het geld uit het fonds van de Stichting Beunschepen werd in het verleden opgebracht door schippers die voor het vervoer van zand voor ‘natte werken’ een afdracht deden per kuub aan de Vereeniging Centrale Baggerbedrijf (CB). De CB ging in 1995 op in de VBKO, de huidige Vereniging van Waterbouwers. Toen de VBKO werd opgericht, werd het geld van de beunschepen apart gezet en in juli 2002 werd de stichting opgericht met als doel het geld te beheren. Doelstelling is dat de middelen worden besteed aan onderzoeken die direct positief kunnen bijdragen aan de binnenvaart in de breedste zin des woords. (DvdM)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook