Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Binnenvaart wacht palet aan schone voortstuwingsopties

WERKENDAM

Op de 112e jaarvergadering van de afdeling Werkendam van Koninklijke BLN-Schuttevaer ging voorzitter Chris Kornet 27 december in op de veranderingen die de binnenvaart op motorengebied te wachten staan.

1 / 1
Drikus Versluis neemt na 19 jaar in het bestuur afscheid als penningmeester. (Foto Hans Heynen)

Drikus Versluis neemt na 19 jaar in het bestuur afscheid als penningmeester. (Foto Hans Heynen)

 • Aftredend penningmeester Drikus Versluis: ‘Ik ben niet zo’n praatman'

Door Hans Heynen
‘Er gaat veel veranderen in motorenland, maar de regels zijn simpel’, aldus Kornet.  ‘De Stage V emissienormen gaan op 1 januari 2019 in voor motoren tussen 19 en 300 kW en op 1 januari 2020 voor motoren boven de 300 kW.’ Kornet is als directeur van Concordia-Damen op de hoogte van de inbouw- en certificeringsregels voor motoren. 
 
Hij waarschuwde dat het niet klopt dat voor het ingaan van de Stage V normering geproduceerde binnenvaartmotoren  nog tot 18 maanden na het ingaan van de norm geplaatst mogen worden. ‘Die indruk werd op aangeven van de VIV gewekt in een artikel in de Schuttevaer van 14 december. Dat is niet correct. Hou daar rekening mee bij eventuele investeringsplannen. Wel zijn er wat uitzonderingen en overgangsfasen die rond de 18 maanden liggen.’ 

Beperkt aanbod 
Kornet verwacht dat het aanbod van Stage V motoren (met name boven 300 kW) beperkt blijft. ‘Hoge certificeringskosten maken het onaantrekkelijk voor fabrikanten om Stage V motoren met een passende uitlaatgassenreiniging te ontwikkelen voor de te kleine binnenvaartmarkt.’ 
 
De hoge certificeringskosten werken bovendien door in de prijs van schone Stage V motoren, wat aanschaf onaantrekkelijker maakt, zeker bij een hermotorisering. Kornet hoopt dat het door de overheid gesteunde COBALD initiatief uitkomst biedt. Idee is dat in dat kader ontwikkelde apparatuur tijdens de vaart de werkelijke emissies meet. 
 
‘Dat maakt het misschien mogelijk bestaande motoren met een nabehandelingsinstallatie erkend schoon te verklaren, zonder officieel Stage V certificaat. Want Stage V certificeren is voor particulieren ondoenlijk. Motoren moeten dan minstens 100 dagen proefdraaien (2500 uur). Voor een 1500 pk motor kost dat aan brandstof alleen al 4 ton.’  

Emissieloos varen
Hoewel de eerste Stage V motor nog geplaatst moet worden, kondigt de volgende stap zich al aan. Het emissieloos varen op accu’s. ‘Dat is een onomkeerbaar feit’, aldus Kornet. ‘Uiteraard kunt u genoeg voorbeelden opnoemen van problemen die dit met zich mee zal brengen, maar ik moet u melden dat het verstandiger is zich er in te verdiepen en te kijken of er mogelijkheden zijn voor uw bedrijfsvoering. 

‘De ontwikkeling van accu’s gaat heel hard. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken op diverse plaatsen accu wisselstations te bouwen, waar schepen volle accu-units inladen en lege afgeven. Accu-units die niet aan boord staan worden gebruikt om te veel door wind en zon opgewekte energie op te slaan en terug te geven aan het elektriciteitsnet wanneer er veel vraag is. Het systeem concentreert zich in eerste instantie op de corridor Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, maar uitbreidingen zien er realistisch uit. Geen geluid, geen uitstoot en door de lagere investering (soort leaseconcept) ook zeer interessant. De binnenvaart blijft zo de schoonste en ook onmisbaar, dat is duidelijk.’  

Droogte en krapte
De zeer langdurige lage waterstand en de invloed die de waterstanden keer op keer uitoefenen op het wel en wee van de sector, kwamen in Werkendam ook aan de orde. Zo blijkt de hoogte van de waterstand vaak omgekeerd evenredig te zijn aan die van de vrachtprijzen en de verdiensten. 

‘Nu het heel erg lang ondiep is geweest bestaat er angst dat we lading zijn kwijtgeraakt aan het spoor’, stelde Kornet. ‘Die angst lijkt me ongegrond. Het spoor kan niet veel variabelen aan. Het is duur en ladingeigenaren hebben nog steeds een hekel aan betalen.’  

Werven verdwenen
De droogte leidde tot veel schademeldingen door grondberoering. ‘U zult misschien gemerkt hebben dat het nu niet meer zo eenvoudig is uw schip droog te zetten op een Nederlandse binnenvaartwerf’, aldus Kornet. ‘Er zijn er door de crisis van de afgelopen jaren nogal wat verdwenen. Wachttijden voor een hellingbeurt lopen met maanden tegelijk op.’ 

Dat maakt een goede planning voor een werfbezoek belangrijk bij vernieuwing van certificaten. ‘Tijdelijke certificaten worden nog wel afgegeven, maar verlenging is niet meer mogelijk. Gezien het grote aantal in 2008, 2009 en 2010 afgebouwde schepen met een tienjaars certificaat verwacht ik ook hier krapte, plan het goed in zou ik zeggen.’

Bestuurswisselingen
Na 19 jaar bestuurslid te zijn geweest kondigde penningmeester en steunpilaar Drikus Versluis zijn aftreden aan. Op voorstel van de kascontrolecommissie werd hij, na de laatste maal financiële verantwoording te hebben afgelegd, onder luid applaus benoemd tot erelid. 

‘Ik ben niet zo’n praatman, dat weten jullie’, zei Drikus Versluis. ‘Maar ik wil toch even een paar dingen opnoemen. In 1981 werd ik lid van Schuttevaer door toedoen van mijn vader, Peter Versluis. Sindsdien heb ik vele jaarvergaderingen bezocht en tijdens de jaarvergadering van 1999 werd ik in het bestuur gevraagd. Een aantal jaren later bombardeerde toenmalig voorzitter De Waal me tot penningmeester. 

“Dat ga ik echt niet doen”, zei ik nog, maar hij zei: “Dat ga je wel even doen”. Ik heb het gedaan en het is aardig gelukt denk ik. Als bestuur hadden we altijd een goede band met elkaar en weinig meningsverschillen. Het was een mooie periode. Maar na 19 jaar, waarvan 13 als penningmeester, is het goed geweest voor mij. Er komt vast iemand anders die het net zo goed kan. Dank u wel.’ 

Secretaris Miranda Alblas trad af om gezondheidsredenen. Zij zat 8 jaar in het bestuur en was niet aanwezig op de vergadering. Jan van der Stelt stopte na 11 jaar als bestuurslid.

Enquete BLN-Schuttevaer
Na de pauze konden de aanwezige leden via hun smartphone deelnemen aan een enquête van BLN-Schuttevaer. 
Van de 88 deelnemende leden vond 58,6% dat BLN-Schuttevaer voldoende in beeld werd gebracht bij media en politiek en 58% dat de vereniging aan de verwachtingen voldeed, 2,3% vond dat niet en 39,8% vond dat het beter kon.  

Een grote meerderheid, 82,6%, steunde de stelling dat schepen zich na een overnachting bij sluis Grave opnieuw moeten aanmelden voor een schutting en dus achteraan moeten aansluiten. ‘Het kan niet zo zijn dat iemand die net wakker wordt vóór mij mag schutten, wanneer ik al een tijd lig te wachten. Wanneer dan een half uur later weer iemand wakker wordt kom ik nooit aan de beurt’, aldus een schipper  

Sluis Grave
Op de vraag of men liever een nieuwe sluis bij Grave, bij Bosscherveld of een hogere spoorbrug bij Ravenstein wilde, koos 97.8% voor een nieuwe sluis bij Grave. Achterliggend idee was dat de Maas met betere sluizen en bruggen een robuuster alternatief wordt voor de Waal wanneer dat nodig is.  

De vraag over de harde laag bij Nijmegen maakte veel los. Ruim 22% vond de harde laag acceptabel, 30,2% vond het onacceptabel en 47,7% vond dat de harde laag zo snel mogelijk moest verdwijnen.
Reacties (4)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

 • G.M. Noldes

  Die stapels vreugde vuren is "biomassa" dus kan het helemaal geen kwaad Piet, en telt niet mee in de CO 2 uitstoot, je kan op twee oren slapen ;-)

 • Piet Bennik

  Ik begin steeds minder te snappen van de overheid.

  We tekenen een klimaat akkoord geven vervolgens bergen geld uit en vervuilen het milieu gigantisch om dit aan de man te brengen.

  Maar we verbranden met oud en nieuw doelloos hout en schieten duizenden tonnen zware metalen de lucht in.
  En dan heb ik het niet eens over de CO2 uitstoot voor het doelloos halen en brengen.

  Vertel mij maar hoe ik dan milieu bewust moet leven.
  Ik weet het niet meer.

 • C.J.J le Sage

  Even een kleine aanpassing.
  In de verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad en het rapport Frequently Asked Questions (EU regulation 2016/1628) ? Daar staat dat er een overgangstermijn is van 18 maanden na de inwerkingtreding van Euro stage 5 . Er zouden dan nog motoren mogen worden ingebouwd die voldoen aan de eisen van Euro stage 3a/CCR2 met een verlenging van 6 maanden (in totaal 24 maanden).

 • M. Smitsman

  Het emissieloos varen op accu’s. ‘Dat is een onomkeerbaar feit’, aldus Kornet. Einde citaat.

  Een feit is dat de noodklok nu al geluid wordt, met name in de automotive-branche over een oplopend tekort aan zeer kostbare grondstoffen voor accu’s. En dat terwijl er nog maar een klein percentage van ons wagenpark volledig elektrisch is. Hoe moet het dan als alles elektrisch moet worden? En zeker bij ons als grootverbruiker in de binnenvaart. Zo onomkeerbaar is dat feit dus nog niet.

Lees ook