Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

EICB Innovation Lab zet lijnen uit naar emissieloos vervoer

GORINCHEM

De vergroening komt maar traag op gang in de binnenvaart. De pioniers hebben geïnvesteerd en doen dat nog steeds, maar veruit de meeste ondernemers wachten zo lang mogelijk af. Om een doorbraak te bereiken wil het EICB Innovation Lab de lijnen gaan uitzetten waarlangs de sector op weg kan naar emissieloos vervoer in 2050.

1 / 1
Het EICB Innovation Lab wil zelf de lijnen gaan uitzetten waarlangs de sector op weg kan naar emissieloos vervoer in 2050. (Foto EICB)

Het EICB Innovation Lab wil zelf de lijnen gaan uitzetten waarlangs de sector op weg kan naar emissieloos vervoer in 2050. (Foto EICB)

  • ‘Accijnzen moeten van biobrandstoffen af'

  • Er komen steeds meer en betere biobrandstoffen

Door Patrick Naaraat
Directeur Khalid Tachi van het Innovatie- en Expertise Centrum Binnenvaart (EICB) hield zijn gehoor woensdag 30 mei, voorafgaande aan de beurs Maritime Industry in Gorinchem, de doelen voor. Voor de luchtkwaliteit is snelle overschakeling op NRMM Stage V-motoren belangrijk. Die zijn 80% schoner dan CCR2-motoren. In 2022 moeten er minimaal 100 Stage V-motoren draaien in de binnenvaart. En om de klimaatdoelen van Parijs te halen, dient de binnenvaartvloot al over amper vijf jaar 30% minder CO2 uit te stoten. Daarbij kunnen op korte termijn biobrandstoffen een belangrijke rol spelen.

Maar voor de verdere toekomst lijken batterij-elektrische voortstuwing en de waterstof-brandstofcel kansrijke ontwikkelingen. De 33 partners (bedrijven, instellingen en overheden) in Innovation Lab streven er onder meer naar in 2022 tenminste twee batterij-elektrische schepen in de vaart te hebben, plus een ‘demoschip' uitgerust met brandstofcellen.

Financiering
Om de vergroening te laten slagen is verdere uitbreiding van het EICB-netwerk nodig, dat concentreert zich nu nog voornamelijk rond Rotterdam. Ook ligt er nog veel onderzoeks- en lobbywerk om technieken geschikt te maken voor maritieme toepassingen, nieuwe logistieke concepten te ontwikkelen en financieringsvormen te vinden.

Tachi denkt voor de financiering niet alleen aan subsidiemogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook aan leaseconstructies of ‘pay per use'. Dat zou de investering voor de ondernemer laag kunnen houden, hij huurt als het ware zijn machinekamer.

Schippers
Directeur Ben Melissa van Danser Containerlines wees er vanuit de zaal op dat het EICB tot nu toe maar weinig particuliere schippers weet te enthousiasmeren. Dat vonden anderen in de zaal niet zo gek. Investeringen in vergroening zijn volgens hen bijna niet terug te verdienen, omdat verladers er niet voor willen betalen.

Maar een belangrijke rem is ook, dat veel ondernemers niet goed op de hoogte zijn en geen idee hebben waarin ze moeten investeren. Tachi ziet dat ook: ‘Ik sprak hier op de beurs een schipper die niet wist was Stage V is.'

Maar ook de beter geïnformeerden durven nauwelijks een stap te zetten, uit vrees te investeren in een techniek die naderhand geen toekomst blijkt te hebben.
Dat is ook precies de reden waarom Innovation Lab een ‘roadmap' of transitiepad wil ontwikkelen. Die moet ondernemers handvatten geven voor een toekomstbestendig investeringsplan.

Grote verandering
Dat er zal moeten worden geïnvesteerd in een grote verandering bleek ook uit de presentatie van Ankie Janssen van het Havenbedrijf Rotterdam. De grootste zeehaven van Europa moet het nu nog vooral hebben van de ‘fossiele economie'. Veel draait om kolen en aardolie. Over 30 jaar is dat voorbij. En om de klimaatdoelen te halen is CO2-reductie vandaag al nodig. Het Havenbedrijf heeft stimuleringsfondsen beschikbaar om schone logistiek en schoon vervoer te stimuleren en emissieloze schepen hoeven geen havengeld te betalen.

Biobrandstoffen
De CO2-uitstoot is overigens nog steeds een troef van de binnenvaart. Van de 34,7 megaton CO2 die de transportsector uitstoot, produceren van alle vervoermiddelen alleen brommers momenteel minder CO2 dan de binnenvaart. Maar als er niets verandert, blijft dat niet zo, betoogde directeur Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Hij wees erop dat er intussen 44 verschillende synthetische brandstoffen bestaan en dat de kwaliteit ervan nog steeds verbetert. Dat levert ‘keuzestress' op, want de meeste soorten kunnen niet door elkaar heen worden gebruikt.

En voor alternatieve brandstoffen ontbreekt veelal nog een goed distributiesysteem. Het gebruik ervan zou wel een grote stap in de goede richting zijn. Volledige overschakeling op biobrandstof kan volgens Van den Heuvel meteen bijna 77% minder CO2-belasting opleveren. Maar aannemelijker is dat in eerste instantie voor blends wordt gekozen, waarbij biobrandstof wordt gemengd met fossiele gasolie. Dat vergt nauwelijks aanpassingen aan de motor en helpt ook, maar wel minder natuurlijk.

De bijeenkomst bracht nog een ander obstakel aan het licht. Van den Heuvel, die meer is georiënteerd op het wegvervoer, wist het niet precies, maar zijn toehoorders wezen op de accijnsheffing op biobrandstoffen. Dat maakt ze praktisch onbetaalbaar in vergelijking met accijnsvrije gasolie. Om overschakeling te stimuleren moet dat in elk geval veranderen.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook