Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

OPINIE: Biodiesel snelste weg naar vergroening

ROTTERDAM

Eigenlijk zag ik er niet zoveel in, dat bijmengen van additieven in dieselolie, want waarom zou je niet standaard gewoon het beste (en schoonste) product aanbieden aan de markt? Ook toepassing van biobrandstoffen, 10 jaar geleden nog de moeder aller oplossingen, vond ik eigenlijk al een beetje achterhaald. Het is nu vooral elektrisch wat de klok slaat - er varen al 35 schepen met een elektromotor op de schroefas - en natuurlijk waterstof.

 • In combinatie met roetfilter en katalysator

 • Snel Green Deal uitonderhandelen

Kees de VriesDoor Kees de Vries, strategisch adviseur voor waterbouwkundige studies

 

 


Maar wat moet je doen als je niet hermotoriseert, gewoon je dieselmotor wilt blijven gebruiken en LNG geen optie is? Uiteindelijk gaat het natuurlijk, naast duurzaamheid, vooral ook om de prijs. Dus gaat het ook om de vraag op welke manier de bestaande binnenvaart op korte termijn (tegen de laagste kosten) de hoogst mogelijke milieuopbrengst zou kunnen behalen. Dat antwoord is vrij simpel; biodiesel in onze bestaande motoren in combinatie met filters en katalysatoren.

Lange termijn
Maar op de langere termijn gaan andere keuzes worden gemaakt, waarvan nog niemand de uitslag precies weet. Inmiddels komt waterstof-elektrisch dichterbij. De brandstofcel als aandrijving kunnen we maar beter zo snel mogelijk in een schip uitproberen. Experimenteel rijden er al bussen op. Dus blijft dieselelektrisch een goede ‘no regret'-optie. Er blijven twee vragen over:

 1. is een waterstof-elektrisch aangedreven voortstuwing uiteindelijk even goedkoop als dieselelektrisch?
 2. is de gehele cyclus van productie en verbruik van waterstof (inclusief emissies gedurende het gehele proces) duurzamer dan een (schone) dieseloptie?

Met de huidige kennis antwoordt bijna iedereen ja op vraag 2, omdat waterstof in het gebruik geen emissie heeft. Waterstof produceren kost echter ook energie, maar dat kan in de toekomst ook grootschalig duurzaam op zee met wind- of zonne-energie. Technisch kan het, maar waterstof als voorstuwing is voorlopig nog wel heel erg kostbaar.

Fossiel is uit
Maar stel dat de binnenvaart in staat is met gebruik van biodiesel klimaatneutraal te worden en met filters voor stik- en fijnstof de zero-emissie dicht te naderen (90% is haalbaar). Dan moeten we natuurlijk de kans pakken om de bestaande binnenvaartvloot zo snel mogelijk te vergroenen. Als tenminste de prijs daarvoor acceptabel is en de motoren er tegen kunnen.

‘Fossiel is uit', vertelt de hele wereld aan elkaar. Wie 10 jaar geleden zou hebben voorspeld dat we onze gasvelden zouden gaan sluiten en massaal windenergie toepassen, zou echt voor gek zijn versleten. Maar op alle congressen knikt nu iedereen ‘ja, we stoppen met fossiel'.

Behalve in de binnenvaart! De binnenvaart heeft het gevoel dat een CCR2-motor een schone motor is, omdat Rotterdam deze in 2025 als minimale toelatingseis stelt (mooi voorbeeld hoe overheidsbemoeienis averechts kan werken). Maar we houden onszelf voor de gek! 80% van de trucks rijdt inmiddels rond met een Euro 6-motor en die is meer dan 10 keer schoner dan een kale CCR2-motor. De ambitie moet dus echt veel groter zijn, ook in het belang van de binnenvaart zelf. Gelukkig gebruikt een schip tot zesmaal minder brandstof per tonkilometer en blijft is er een CO2-voorsprong, maar het wegvervoer loopt nu wel erg snel in.

Geen andere weg
Stel dat we in staat zouden zijn binnen vijf jaar, zonder dwang, 40% van de bestaande binnenvaart op biodiesel en aangepaste motoren te laten varen. En over 10 jaar bijvoorbeeld 70%. Dan zouden we een geweldige sprong voorwaarts maken. Er moet natuurlijk goed worden onderzocht of dit technisch kan, maar als de sector zo bijna zero-emissie kan bereiken, moet niemand zeuren dat we daarvoor de dieseltechnologie nog gebruiken.

De clou van biodiesel is dat je niets toevoegt aan de hoeveelheid CO2 die er in de natuur al is. Daar gaat het om. Dus meten aan de pijp heeft hier geen zin. Belangrijk is de certificering goed te regelen, zodat je zeker weet wat je krijgt.

De pioniers van vergroening, zoals de Anda of Wantij, tonen aan dat het technisch mogelijk is met roetfilters en katalysatoren de fijnstof- en stikstofemissie van bestaande binnenschepen met 90% terug te dringen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven bereid te zijn verladers te bewegen daar ook een bijdrage aan te leveren (de onlangs gesloten Declaration of Nijmegen schept immers ook verplichtingen!). Een andere weg is er niet.

Vrijwillig
Kortom, het is slim om zo snel mogelijk met de rijksoverheid af te spreken dat de sector breed, bij voorkeur op vrijwillige basis, in samenwerking met overheid en verladers, de weg naar vergroening inslaat door de overschakeling op biodiesel (stapsgewijs) en plaatsing van roetfilters en katalysatoren. We houden dan zeker nog 10 jaar een voorsprong op de concurrent.

Het kabinet trekt veel middelen uit om vergroening te stimuleren. Binnenvaart moet daarvan ook kunnen profiteren. Voordat de neiging ontstaat om alles hiervan te bestemmen voor enkele grote projecten, zou het wellicht beter zijn te kijken met welke maatregel de hoogste milieuopbrengst kan worden bereikt, zodat iedereen kan meeprofiteren (en vooral het klimaat). Dus ophouden met navelstaren en een goede Green Deal voor de sector uitonderhandelen.

Reacties (5)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

 • G.M. Noldes

  Hoorde vanmorgen op de radio, dat ze BIO-diesel gaan maken van niet recyclebaar plastic!!!!!!!

  Wie er nu nog iets van snapt mag het mij uitleggen.

 • Hein Danser

  Ik vind meten aan de pijp WEL belangrijk. In de grafieken staan de waardes volgens een test. Die test gaat /duurt bijvoorbeeld 60 minuten. Van die 60 minuten draait de motor 12 min. 100% belasting, dus hoog CO2 uitstoot!! 30 minuten 75% , 9 minuten 50% en 9 minuten 25%. Deze belastingcijfers van de motor, komen niet overeen met de werkelijkheid!! Doordat ze volgens deze methode meten en daaraan de waardes koppelen , die bijvoorbeeld een CCR 2 motor mag uitstoten. Zou het zomaar kunnen zijn, dat je met een CCR 1 motor onder de waardes blijft van een CCR 2 motor, doordat je vaarprofiel heel anders is, als ze in de test gebruiken. Daarom vind ik meten aan de pijp zo belangrijk!!

 • Hein Danser

  Wanneer biodiesel net zoiets is als groene stroom, is het een papieren gedrocht. En heeft niets te maken met: >> beter voor milieu.

 • G.M. Noldes

  Geheel met dhr Smitsman eens.
  Ik heb nog enkele toevoegingen.

  Bio-diesel is net zo vervuilend als gewone diesel. Het is niet omdat het woordje BIO ervoor staat dat er minder co2 fijnstof of noX word uitgestoten, die verschillen zijn minimaal.
  Bio-diesel gaat over het klimaatneutraal verhaal en het feit dat het gewas waar bio-diesel van gemaakt is de uitgestoten co2 al heeft opgenomen.
  Kijk ik naar de definitie van fossiele brandstof, dan lees ik het volgende: Brandstoffen ontstaan uit resten van biologisch materiaal in het verre verleden.
  Ergo de co2 die ik nu uitstoot is ooit al eens opgenomen.

  Meneer de Vries, heeft u wel eens op de ring rond Antwerpen gestaan (rijden is daar meest van de tijd onmogelijk)? Hoe komt u aan het sprookje dat 80% van de vrachtwagens euro 6 is?????? En al reeds eerder aangekaart, wat gebeurd er met de hier afgeschreven oude vracht wagens? Oja die staan met een Oosteuropese nummerplaat op de ring rond Antwerpen (en andere steden).
  Sterker nog die gaan gewoon op de maasvlakte een containertje halen, want tegen betaling van een paar centen mag je gewoon met je Euro-0 autootje de zg milieu zone in. Ook in Rotterdam is milieu gewoon een verdien model.

  De enigste oplossing is waterstof. Het enigste probleem van waterstof is dat het (nog) niet in het verdien model van bv Shell, BP, Exxon, Monsanto of Bayer zit.

  Alles wat er nu als oplossing word aangedragen, buiten waterstof, zijn schijnoplossingen om het huidige verdien model te behouden.

  Wat betreft de roetfilter. Ik weet dat roetfilters verwijderd worden. Google het maar eens. Ook op schepen, omdat het filter nooit optimaal werkt door het zeer wisselende belastings patroon. Het filter gaat dichtzitten, meer tegendruk en de uitlaat gaat lekken. De luchtkwaliteit (en roet aanslag) in de machine kamer is gigantisch slecht.
  Bo-rent had 70 % van de roetfilters verwijderd uit zijn diesel busjes die in de verhuur zitten.

  ps Ik hoop toch van harte dat die vulkaan op Hawai minimaal stage-V is ;-) • M. Smitsman

  Nu graag nog het verhaal waarvan de biodiesel geproduceerd gaat worden...

  Dat is waarschijnlijk dezelfde klucht als de “bio”massa die bijgestookt wordt in energiecentrales. In Amerika en ongetwijfeld ook andere delen van de wereld, worden in rap tempo bomen gekapt en versnippert om vervolgens door een zeeschip varend op zware stookolie, niet zijnde bio stookolie, verscheept te worden naar ons kikkerlandje. Dan kan er honderd keer het certificaatje biomassa aan hangen terwijl dat helemaal niet zo bio is.

  Dit zal met de bio diesel net zo gaan, want de productie daarvan komt ten laste van de oliehoudende landbouwgewassen die normaal voor de wereldvoedsel productie bestemd zijn. Saillant detail is dat deze gewassen over het algemeen in landen verbouwd worden waar het al helemaal niet zo goed gaat met de voedsel en watervoorziening. Maar dat maakt allemaal niet uit want dat is ver van ons bed. Als wij maar het gevoel hebben dat we de wereld aan het redden zijn van de ondergang.

  Voor het echter zover is, zal er nog wel een klimaattop georganiseerd worden waar bij de wereldleiders ditmaal geheel emissie neutraal naar toe zullen komen. Degenen die van ver komen per zeilschip of paard en wagen. En voor degenen die dichterbij wonen zal de fiets of anderszins het vervoermiddel zijn. En dit alles in het belang van een zero emmissie klimaattop. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Lees ook