Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Duidelijkheid over geluidseisen

DEN HAAG [update]

‘Schippers weten nu eindelijk waar ze aan toe zijn', zegt Annelies van Dijk-Volker, die sinds kort juridische zaken behartigt bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, over het internationale akkoord rond de versoepeling van de geluidseisen aan boord van binnenvaartschepen. Haar BLN-collega Gerard Kester en Lijdia Pater-de Groot van het CBRB zijn er 13 jaar druk mee geweest. Ze zijn dan ook ‘heel blij' met het resultaat van de Nederlandse delegatie bij CESNI.

 • ‘Duizenden binnenvaartschepen van vóór 1976 langer in de vaart'

 • CESNI akkoord met Nederlands voorstel

Door Dirk van der Meulen
Enkele duizenden binnenvaartschepen kunnen dankzij een voorstel van het Nederlands ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven, meldde het ministerie vorige week in een persbericht. Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen met een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI). Het gaat om een knelpunt voor 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd vóór 1976. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet voldoen. In 1976 zijn de nieuwbouwnormen geïntroduceerd.  Voor de schepen van na 1976 geldt dat er bij de bouw rekening is gehouden met deze normen en dat deze schepen in principe aan de nodige eisen voldoen.

Achteraf fout
‘Petje af voor de Nederlandse delegatie en in het bijzonder voor Rens Vermeulen van het ministerie', reageert Kester (BLN Schuttevaer). Pater (CBRB) noemt het ‘een majeure beslissing'. Toen de eisen in 2002-2003 werden vastgelegd was er van een ‘impact assessment', een verplichte beoordeling van de gevolgen, nog geen sprake. ‘Dat was achteraf fout', stelt Kester. ‘We zijn er intussen wel achter dat een hardheidsclausule niet voor alles een oplossing is. Handhaving van de regels zou tot een enorme kaalslag en kapitaalvernietiging hebben geleid.'

Pater: ‘Dit levert de binnenvaart een kostenbesparing van miljoenen euro's op. Niet alleen de Nederlandse ondernemers, maar natuurlijk ook de rest van de Europese vloot.'

In de Europese binnenvaartorganisaties ESO en EBU staan ook Duitse reders en particulieren achter het Nederlandse voorstel. De Duitse overheidsdelegatie bleef als enige faliekant tegen, ook Oostenrijk en Zwitserland stemden ermee in. ‘De Duitse delegatie staat ver van het bedrijfsleven', merkt Kester op. ‘Andere landen dulden geen uitstel meer. Duitsland heeft zich volstrekt geïsoleerd. De stemming gaat niet meer omkeren.'

Voor aanpassing van de regelgeving geldt geen vetorecht. Met de overgrote meerderheid van werkgroepleden vóór, kan ook Lijdia Pater zich niet voorstellen dat er tot de officiële bekrachtiging in april 2018 nog iets tegenzit. Dit betekent dat oudere binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan geldende geluidseisen hoeven te voldoen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen vanwege het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Meetmethode
Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, zullen zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95% van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor en levert lagere meetwaarden op.

Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat ‘redelijkerwijs van hem mag worden verwacht' om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie in samenspraak met de inspectiedienst ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties voor de binnenvaart een voorstel doen over wat ‘redelijkerwijs' precies is. Eerder gaf het ministerie hiervoor als denkrichting een maximale investering van 10% van de jaaromzet aan.

Eigen genoegen
‘De hele dag in de herrie zitten vindt niemand leuk. Verbeteren doe je dus ook voor je eigen genoegen', zegt Gerard Kester. Dat blijkt volgens Lijdia Pater ook wel uit de positieve reacties van de achterban. ‘Je wilt niet oneindig investeren in iets wat ongewis is. Nu weet je waar je het voor doet.' Daar komt bij dat de oplossing ‘niet in beton gegoten' is. ‘Het geluid op elk schip is anders. Daar is maatwerk voor nodig', zegt Pater.

Om andere lidstaten ‘mee te krijgen' zijn enkele wijzigingen in het Nederlandse voorstel aangebracht, licht Annelies van Dijk (BLN-Schuttevaer) toe. In de eerste plaats is het aangepaste meetprotocol alleen te gebruiken voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Er is een aanvullende keuzemogelijkheid toegevoegd in de tabel met overgangstermijnen met de volgende tekst: ‘Het schip mag zijn bestaande exploitatiewijze voortzetten indien door monitoring door een tachograaf wordt gewaarborgd dat het vaartuig ten minste gedurende de door de lidstaten in hun nationale bepalingen voorgeschreven rusttijden van de bemanning wordt bedreven met een toerental van de hoofdmotor waarbij de geluidsgrenswaarden in de slaapruimten niet meer bedragen dan 60 dB(A). Dit toerental wordt bij de eerste verlenging van binnenschipcertificaat na 01-01-2020 door proefvaarten aangetoond en in het binnenschipcertificaat vermeld.'

Dit laatste is een extra keuzemogelijkheid, waarbij schepen kunnen blijven varen met exploitatiewijze A2 en B wanneer bij een bepaald toerental van de motor wel kan worden voldaan aan de geluidseisen in de slaapverblijven (60 dB(A)).

Prikkel
Het Nederlandse voorstel geeft de binnenvaartondernemers de mogelijkheid en de prikkel om het geluidsniveau van hun schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren, verwacht BLN-Schuttevaer. ‘De redelijke zekerheid die er nu is vergt nadenken en onderzoek', zegt Kester. ‘Je moet als schipper beginnen met een goede analyse te maken van je eigen situatie.'

Hij kan zich voorstellen dat bij het inroepen van deskundigheid voor het aanpassen van de werk- en leefomstandigheden aan boord de pot met NN-gelden en andere fondsen kunnen worden aangesproken. De organisaties beraden zich daar nog op.

Klik hier voor het document 'Overgangstermijnen geluidsnormen binnenvaart'.

ASV: ‘Echt nog geen oplossing'

ROTTERDAM De Algemene Schippers Vereeniging (ASV) is ervan overtuigd dat het Nederlands voorstel in het Europees comité CESNI, voor versoepeling van de geluidseisen, ‘echt nog geen oplossing' is.

‘Men zet hierbij de politiek op het verkeerde been', stelt ASV-woordvoerder Sunniva Fluitsma. ‘Er wordt gedaan alsof deze "versoepeling" voor de oudere schepen is bedacht. De werkelijkheid is een andere: hiermee hoeven de schepen van ná 1976 niet te bewijzen dat ze aan de geluidseisen zouden voldoen. Daarvoor heeft men de schepen van vóór 1976 met een werkwijze opgezadeld die zeker geen "oplossing" betekent.'

De voorgestelde versoepeling is volgens de ASV ‘zo beperkt en vooral zo ongewis, dat het voor velen een struikelblok zal blijken. Zeker gezien de eisen die er verder nog gewoon blijven bestaan'. Als er geen werkbaar voorstel komt, voorziet de ASV dat ‘een heel groot deel van de kleinere schepen met een kiellegging van voor 1976, binnen overzienbare tijd verdwenen' zal zijn.

Reacties (8)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

 • E Lubbers

  Men had nooit het pad van NVO mogen verlaten, hoe onnodig ook! En dit is het eerste prijskaartje van dit beleid, de boel niet omdraaien hè! En de eerste nvo prijskaart is uitgedeeld aan de oude binnenvaart die dus met name uit de kleine binnenvaart bestaat. We gaan zien hoe het uitpakt naast de aankomende vergroening en andere zinnige en meestal onzinnige regelgeving.

 • Piet Bennik

  Zelfs pleziervaart die CVO Rijn willen hebben moeten aan de geluidseisen voldoen!!!
  En het boete beleid is voorlopig ook het zelfde maar daar is nog tijd voor om dit eventueel aan te passen.
  Maar een AIS moet wel weer continu aan ook al vaart een CVO plezier of woonschip niet.
  En dan denk ik zijn we wel goed bezig???

 • Dorothe Grooten-Wendt

  Waarvoor moet dan de schepen voor 1976 gemeten worden Jan Hagens?
  Dan is heel die CCR/CESNI regel niet nodig .
  Als je A1 vaar dan wordt juist de woning en stuurhut en machinekamer gemeten ,slaapkamer wordt hierbij uitgezonderd omdat men 8 rust.
  Als dat niet zo is ,dan wil ik hier een bevestiging van zien,zodat er garantie is dat je niet hoef te investeren als er met 14 uur gevaren mag worden.

 • J.C Hagens

  Volgens mij mag je gewoon A 1 varen, als je niet aan de geluidseisen voldoet.
  Hoe veel schepen van voor 1976 varen er meer als 14 uur, waardoor ze buiten de Boot vallen.
  Natuurlijk is het niet reeel dat Schepen van na 1976 wel 24 uur mogen varen, maar zijn dit er zoveel , tenslotte moet je dan ook aan de bemanningseisen voldoen van 18 of 24 uur, dan is de vraag of de lading de prijs dekt.
  Ook zal deze categorie wel onder regels vallen, en zo niet komen ze van zelf, als een overijverige Ambtenaar wat te doen moet hebben.

 • Piet Bennik

  Woorden schieten tekort, maar we zullen zien wat IL&T redelijkerwijs vind.
  Maar wat als redelijkerwijs niet haalbaar is, krijgt zo'n schipper dan ook een compensatie uit de NN gelden of een ander potje?

  Ik vind het een erg open eind hebben, met een ongewisse afloop.
  Het is zeker geen stimulans voor jonge startende ondernemers, om betaalbare schepen van voor 1976 te kopen.

  Oooh ja, dat wil men niet meer, we gaan immers autonoom varen, of elke avond vanaf een duwboot naar huis, en de volgende morgen weer naar de boot met een elektrische auto.
  Dan heb je weinig te maken met geluidseisen.

  Gelukkig wil de EVO, dat de regering nog eens 700 miljoen meer investeert voor een parkeerplaats in de file.
  Daarmee vang je de schepen op, die uit de vaart worden gehaald op deze manier.
  IL&T kan in 2019 weer flink aan het werk om certificaten te verlengen.

  Dan is dat in ieder geval geregeld.
  We zullen zien!!

 • Dorothe Grooten-Wendt

  Het is ook een toverkrant die Schuttevaer!
  Zomaar ineens wordt het artikel voorzien van andere tekst en titel.
  En de tekst die zogenaamd heel duidelijk is voor de schipper ,snap ik nog steeds niet .
  Het schijnt dat bij de bouw van schepen na 1976 rekening is gehouden met deze normen .
  Er is dus nooit gemeten of dat echt zo is?
  En waarom hebben de schepen voor 1976 een prikkel nodig om iets te investeren ?
  Snap hier echt niets van ,kan men dit mij uitleggen?

 • Piet Bennik

  Als goed leest hebben de schepen van voor 1976 nog tot 2027 en daarna is het grotendeels over. Met deze regel schiet de overheid in eigen voet, om de binnenvaart te prikkelen om te vergroenen.

  Waarom?

  Het is zeer onzeker dat je dan aan de normen kan voldoen als het al betaalbaar is.
  Dus elke ondernemer die nog een schip heeft van voor 1976 kijkt wel uit om veel geld te investeren in een schip om de uitstoot te reduceren, want je kan zomaar in 2027 uit gevaren zijn vanwege de geluidseisen.

  Ik denk persoonlijk dat daarna de CCR net als alle andere eisen elke 7 jaar gaat toetsen, dus nu kan de vloot na 1976 even opgelucht ademhalen maar NVO gaat overal vanaf dus tegen die tijd ook voor de geluidseisen.

  Heel veel succes hiermee.

 • Dorothe Grooten-Wendt

  Het is toch niet mogelijk om zo een "circulaire economie " te bedrijven!
  Niemand geef garantie met een investering dat je door de geluidseisen komt.
  Begrijp met dit voorstel dat de "circulaire schepen" uit de cirkel worden gedonderd terwijl het duurzame en multifunctionele schepen zijn die de haarvaten van Europa bevaren.

Lees ook