Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Ingezonden: ‘Geen enkele subsidie voor nieuwste Zulu’s’

ANTWERPEN

De nieuwste Zulu-schepen, die vanaf 2021 zelfstandig zullen varen, doen dat zonder overheidssubsidie. Bestuurder Antoon Van Coillie van exploitant Blue Line Logistics verweert zich in een ingezonden brief aan Schuttevaer tegen beweringen van online lezers.

Door Antoon Van Coillie, bestuurder Blue Line Logistics
Naar aanleiding van het artikel ‘Zulu vaart in 2021 autonoom‘ in Schuttevaer van 12 oktober jl. zijn er online een aantal negatieve reacties gekomen, voornamelijk in verband met eventuele subsidies die de Zulu-schepen zouden krijgen.

Hierbij wil ik de aandacht vestigen op het feit dat Blue Line Logistics enkel subsidies bekomen heeft tot een totaal bedrag van 198.000 euro voor het aanschaffen van de kranen voor de Zulu 1 en de Zulu 2.
Deze subsidie werd verleend door Waterwegen & Zeekanaal (nu De Vlaamse waterweg) in het kader van het programma Inlanav en hiervoor heeft Blue Line Logistics ook aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.

Daarnaast zijn alle investeringen, werkingskosten en aanloopverliezen gefinancierd zonder subsidie en gedragen met de eigen middelen ingebracht door de aandeelhouders en een beperkt ontleend bedrag (+/- 25%).
Met andere woorden: de Zulu 3 en Zulu 4 genieten geen enkele subsidie! Dit staat in schril contrast met andere programma’s, waar tot 50% van de investering gefinancierd wordt door de overheid.

Intussen opereren we nu meer dan drie jaar en breiden we onze vloot uit gezien de vraag die we krijgen naar onze dienstverlening.

Wat het volgen van de vaarvoorschriften betreft: Blue Line Logistics geniet geen voordeel regime ten opzichte van andere schepen. Onze schepen en hun werking voldoen aan de gestelde eisen zoals met alle andere schepen.

Wij kunnen gerust kritiek verdragen als deze gestoeld is op feiten en verschillende visies, maar vermits de gelezen kritiek op foute feiten gebaseerd is, wensen we u de juiste feiten te geven.

Hopende u hiermede ingelicht te hebben.
Antoon Van Coillie
Bestuurder Blue Line Logistics

 

Reacties (1)
 • G.M. Noldes

  Meneer Coillie,

  Volgens u mag ieder schip dus met uitstekende lading varen?? Zelfs de sluismeester in Kwaadmechelen was er in eerste instantie verbaasd over, maar besefte toen dat het een “Zulu” was en verbaasde zich niet meer, met woorden van de strekking: “jullie zouden het eens niet mogen.”

  Ook kan men niet meer van het voorschip naar het achterschip, dus kan men ook niet meer voor en achter vastmaken, opvarend in een sluis bijvoorbeeld.

  Bij het in bedrijf nemen van de eerste Zulu heeft u het over drie schippers in een shift van 8 uur in de continu vaart. Sinds wanneer mag een schip in de alleenvaart tussen 22.00 en 06.00 varen??
  Als dat mag, dan mag je met alles beneden de 55 meter twee personen aan boord en een tachograaf gewoon 24 per dag varen.
  Denk niet dat het gaat lukken.

  Wat de financiering van het geheel aangaat, dat is een wirwar van allerlei partners, waarvan ik er 1 gevonden heb die zg “off-balance-sheet solution” aanbied.
  Dus op de balans van Blue Line Logistics zelf zal geen subsidie terug te vinden zijn, maar hoe het precies zit…………dat zal wel duister blijven.

  Quote op 27 jun 2014:
  ‘Wij zijn geen concurrentie voor het wegvervoer noch voor de klassieke binnenvaart’

  U maakt dus gewoon transport meneer Coillie?

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook