BLN en CBRB rectificeren ‘Declaration of Nijmegen’

Ook Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zijn niet gekend in de ‘Declaration of Nijmegen’, melden beide brancheorganisaties dinsdagavond. ‘De binnenvaart bestaat naast containervaart echter ook uit schepen die droge bulklading vervoeren, uit tankvaart en naast rederijen ook uit particuliere scheepseigenaren, operators en bevrachters.’

Eerder al ontkende de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) enige betrokkenheid bij het donderdag 12 april door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde persbericht ‘Binnenvaart sluit akkoord voor minder broeikasgassen‘. BLN noemt dat in een eigen bericht onjuist en verwarrend. ‘Koninklijke BLN-Schuttevaer en de andere brancheorganisaties hebben dit akkoord niet getekend. De brancheorganisaties zijn ook niet benaderd om er over mee te denken of gevraagd te ondertekenen. Ook het EICB heeft niet namens de sector getekend, maar als kennis- en expertisecentrum.’

Brief aan minister

Het is niet duidelijk waarom de brancheorganisaties niet zijn benaderd. BLN-Schuttevaer heeft daarover samen met CBRB een brief geschreven aan de minister.

Ondertekenaars van de ‘Declaration of Nijmegen’ zijn naast minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onder andere BCTN, Heineken, Friesland Campina, North Sea Port, NedCargo, Danser Group, Port-Liner en de gemeenten Rotterdam en Nijmegen.

BLN wijst de minister terecht: ‘De binnenvaart bestaat naast containervaart echter ook uit schepen die droge bulklading vervoeren, uit tankvaart en naast rederijen ook uit particuliere scheepseigenaren, operators en bevrachters. Akkoorden over doelstellingen op deze gebieden met de overheid dienen naar onze mening dan ook met de gehele sector te worden overeengekomen. Wij zullen de minister dan ook voorstellen om de reeds bestaande gesprekken over de Green Deal en de klimaatdoelstelling namens de binnenvaartsector te continueren langs de daarvoor recent gemaakte en bestaande afspraken. Dus sectorbreed, gedragen en daarom mede gevoerd door de brancheorganisaties die de gehele sector vertegenwoordigen.

Green Deal

‘Op basis van het regeerakkoord zijn we uitgenodigd om mee te werken aan de aangekondigde Green Deal Binnenvaart, Zeevaart en Havens. Dat proces loopt en moet aan het eind van dit jaar zijn afgerond. Ook over de klimaatdoelstelling om in 2050 emissieneutraal te zijn zitten we aan tafel met het ministerie, rond de zomer moet duidelijk zijn hoe dat traject moet gaan lopen’, aldus Koninklijke BLN-Schuttevaer.