OPINIE: Maximale milieuwinst met hernieuwbare brandstoffen

De hele wereld is er inmiddels van doordrongen dat er iets aan te temperatuurstijging van de aarde moet gebeuren. Bijna iedereen is erover uit dat de CO2-uitstoot van de mensheid één van de grote boosdoeners is.

Michel VoorwindeDoor Michel Voorwinde, directeur VIV – brancheorganisatie voor industriële verbrandingsmotoren


Dat is fijn, want dat geeft een gezamenlijk doel. Tot zover het goede nieuws. Want wat wordt dan de weg naar die CO2-vermindering?
Voor personenautovervoer heeft de overheid al wel een keuze gemaakt. Daar wordt zero-emissie de eis. Dat betekent met huidige technische mogelijkheden dat er een keuze is gemaakt voor twee brandstoffen: elektriciteit en waterstof.

Voor het zware verkeer is dat nog niet het geval. Om zich te oriënteren ondersteunt de overheid vele initiatieven. Het LNG-platform, het Nationaal Waterstof Platform en het Platform Duurzame Biobrandstoffen, om er maar een paar te noemen. Nu echter Elon Musk een steen in de vijver heeft gegooid door een elektrische truck aan te kondigen én NedCargo heeft aangekondigd een volledig elektrisch schip te gaan maken, neigt de overheid ook van deze modaliteiten zero-emissie maken!

Kortzichtig

Om een aantal redenen is dat naar mijn opinie een erg kortzichtig besluit. Op dit moment zijn we met alle windmolenparken, biomassacentrales en PV-installaties die in Nederland staan in staat 13% van onze elektrische behoefte ‘schoon’ op te wekken. Wat gaat er nu gebeuren als we op korte termijn de overstap maken naar elektrisch, ook voor het zware vervoer? De benodigde elektriciteit moet ergens vandaan komen.

In de komende 10 jaar zullen uitbreidingen in windmolenparken wellicht nog een verdubbeling geven van schone energie. De behoefte zal echter ook fors toenemen, dus het gat zal even groot blijven. Dat moet dan worden gedicht met centrales die op fossiele brandstof draaien. En dus CO2 produceren.

Snel resultaat

Het kan ook anders! Als we eens kijken welke CO2-productie er gepaard gaat met het maken en afvoeren van accu’s, is die niet gering. Schone elektriciteit is voorlopig nog een utopie. En daarmee dus ook schoon elektrisch rijden. Dus de CO2-besparing is bij volledig elektrisch vervoer gering.

We kunnen ook kijken of we met bestaande installaties en nieuwe hernieuwbare brandstoffen een besparing kunnen realiseren. En wat blijkt? Het produceren van methanol uit CO2, gebruikmakend van schone elektriciteit, geeft een CO2-besparing van 98% bij gebruik in verbrandingsmotoren! Het gebruik van HVO geeft ongeveer 83-88% reductie. Daarbij zijn deze brandstoffen gewoon te gebruiken bij bestaande installaties, die daarvoor nauwelijks hoeven te worden omgebouwd. Nu dus al toepasbaar! Niet over 10 jaar! De CO2-besparing die we alleen al realiseren door gebruik te maken van bestaande installaties is enorm. Zeker als we die afzetten tegen de CO2-productie van accu’s.

Lange weg

Daarmee zeg ik niet dat elektrisch rijden of vervoer niet goed is. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de doelstelling van 2050 te halen. Daarbij ontkomen we er niet aan keuzes te maken. Juist die keuzes zullen een focus verzorgen, waardoor we uiteindelijk in staat zullen zijn de doelstellingen te benaderen of wellicht zelfs te halen. Maken we een verkeerde keuze, dan zal die doelstelling van Parijs verder weg blijken dan ooit te voren.

Alle wetenschappelijke rapporten die ik tot nu toe heb gezien geven aan dat de weg naar zero-emissie voor het zware vervoer nog lang is. Willen we onze economische situatie geen geweld aandoen, dan zullen we de komende tientallen jaren nog een vloeibare brandstof moeten hebben met grote energiedichtheid.

Die brandstof moet dan wel een CO2-footprint hebben die vreselijk laag is. Zowel hernieuwbare methanol als HVO voldoen hieraan. Siemens heeft recentelijk een onderzoek gepubliceerd waarin methanol eveneens als beste brandstof voor de komende jaren naar boven komt. Siemens heeft daarvoor al een installatie die schone methanol kan produceren. Daarvoor is geld nodig van investeerders. Investeerders doen echter geen grote investeringen voordat ze weten wat de toekomst gaat brengen. Zeker in een tijd waarin veranderingen sneller gaan dan ooit tevoren. Een investering van de omvang die Siemens voorstelt kan in een handomdraai tot een desinvestering leiden, en dus faillissement.

Beleidszekerheid

Daarom zal de overheid keuzes moeten maken. De overheid moet sturen op de doelen die ze wil bereiken. Hierdoor zullen marktspelers met hun innovatiekracht technologieën kiezen waarmee ze waardevolle proposities voor hun klanten kunnen maken. En als de overheid stuurt op de doelen – in dit geval terugdringing van de CO2-uitstoot – is dat iets wat een lange adem nodig heeft en dus langdurige beleidszekerheid moet bieden. Marktspelers zullen dan ook durven investeren in die marktproposities, wetende dat ze hun investeringen kunnen terugverdienen.

Ik ben ervan overtuigd dat door deze manier van werken het halen van de doelstellingen van Parijs een stuk dichterbij komen, terwijl de kosten voor het halen van de doelstellingen acceptabel zullen blijken!

Motorenspecial gemist? Voor abonnees is Schuttevaer nr 15 (met Motorenspecial) als ePaper te downloaden (via ‘zoeken’, ‘uitgebreid zoeken’)

OPINIE: Maximale milieuwinst met hernieuwbare brandstoffen | Schuttevaer.nl

OPINIE: Maximale milieuwinst met hernieuwbare brandstoffen

De hele wereld is er inmiddels van doordrongen dat er iets aan te temperatuurstijging van de aarde moet gebeuren. Bijna iedereen is erover uit dat de CO2-uitstoot van de mensheid één van de grote boosdoeners is.

Michel VoorwindeDoor Michel Voorwinde, directeur VIV – brancheorganisatie voor industriële verbrandingsmotoren


Dat is fijn, want dat geeft een gezamenlijk doel. Tot zover het goede nieuws. Want wat wordt dan de weg naar die CO2-vermindering?
Voor personenautovervoer heeft de overheid al wel een keuze gemaakt. Daar wordt zero-emissie de eis. Dat betekent met huidige technische mogelijkheden dat er een keuze is gemaakt voor twee brandstoffen: elektriciteit en waterstof.

Voor het zware verkeer is dat nog niet het geval. Om zich te oriënteren ondersteunt de overheid vele initiatieven. Het LNG-platform, het Nationaal Waterstof Platform en het Platform Duurzame Biobrandstoffen, om er maar een paar te noemen. Nu echter Elon Musk een steen in de vijver heeft gegooid door een elektrische truck aan te kondigen én NedCargo heeft aangekondigd een volledig elektrisch schip te gaan maken, neigt de overheid ook van deze modaliteiten zero-emissie maken!

Kortzichtig

Om een aantal redenen is dat naar mijn opinie een erg kortzichtig besluit. Op dit moment zijn we met alle windmolenparken, biomassacentrales en PV-installaties die in Nederland staan in staat 13% van onze elektrische behoefte ‘schoon’ op te wekken. Wat gaat er nu gebeuren als we op korte termijn de overstap maken naar elektrisch, ook voor het zware vervoer? De benodigde elektriciteit moet ergens vandaan komen.

In de komende 10 jaar zullen uitbreidingen in windmolenparken wellicht nog een verdubbeling geven van schone energie. De behoefte zal echter ook fors toenemen, dus het gat zal even groot blijven. Dat moet dan worden gedicht met centrales die op fossiele brandstof draaien. En dus CO2 produceren.

Snel resultaat

Het kan ook anders! Als we eens kijken welke CO2-productie er gepaard gaat met het maken en afvoeren van accu’s, is die niet gering. Schone elektriciteit is voorlopig nog een utopie. En daarmee dus ook schoon elektrisch rijden. Dus de CO2-besparing is bij volledig elektrisch vervoer gering.

We kunnen ook kijken of we met bestaande installaties en nieuwe hernieuwbare brandstoffen een besparing kunnen realiseren. En wat blijkt? Het produceren van methanol uit CO2, gebruikmakend van schone elektriciteit, geeft een CO2-besparing van 98% bij gebruik in verbrandingsmotoren! Het gebruik van HVO geeft ongeveer 83-88% reductie. Daarbij zijn deze brandstoffen gewoon te gebruiken bij bestaande installaties, die daarvoor nauwelijks hoeven te worden omgebouwd. Nu dus al toepasbaar! Niet over 10 jaar! De CO2-besparing die we alleen al realiseren door gebruik te maken van bestaande installaties is enorm. Zeker als we die afzetten tegen de CO2-productie van accu’s.

Lange weg

Daarmee zeg ik niet dat elektrisch rijden of vervoer niet goed is. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de doelstelling van 2050 te halen. Daarbij ontkomen we er niet aan keuzes te maken. Juist die keuzes zullen een focus verzorgen, waardoor we uiteindelijk in staat zullen zijn de doelstellingen te benaderen of wellicht zelfs te halen. Maken we een verkeerde keuze, dan zal die doelstelling van Parijs verder weg blijken dan ooit te voren.

Alle wetenschappelijke rapporten die ik tot nu toe heb gezien geven aan dat de weg naar zero-emissie voor het zware vervoer nog lang is. Willen we onze economische situatie geen geweld aandoen, dan zullen we de komende tientallen jaren nog een vloeibare brandstof moeten hebben met grote energiedichtheid.

Die brandstof moet dan wel een CO2-footprint hebben die vreselijk laag is. Zowel hernieuwbare methanol als HVO voldoen hieraan. Siemens heeft recentelijk een onderzoek gepubliceerd waarin methanol eveneens als beste brandstof voor de komende jaren naar boven komt. Siemens heeft daarvoor al een installatie die schone methanol kan produceren. Daarvoor is geld nodig van investeerders. Investeerders doen echter geen grote investeringen voordat ze weten wat de toekomst gaat brengen. Zeker in een tijd waarin veranderingen sneller gaan dan ooit tevoren. Een investering van de omvang die Siemens voorstelt kan in een handomdraai tot een desinvestering leiden, en dus faillissement.

Beleidszekerheid

Daarom zal de overheid keuzes moeten maken. De overheid moet sturen op de doelen die ze wil bereiken. Hierdoor zullen marktspelers met hun innovatiekracht technologieën kiezen waarmee ze waardevolle proposities voor hun klanten kunnen maken. En als de overheid stuurt op de doelen – in dit geval terugdringing van de CO2-uitstoot – is dat iets wat een lange adem nodig heeft en dus langdurige beleidszekerheid moet bieden. Marktspelers zullen dan ook durven investeren in die marktproposities, wetende dat ze hun investeringen kunnen terugverdienen.

Ik ben ervan overtuigd dat door deze manier van werken het halen van de doelstellingen van Parijs een stuk dichterbij komen, terwijl de kosten voor het halen van de doelstellingen acceptabel zullen blijken!

Motorenspecial gemist? Voor abonnees is Schuttevaer nr 15 (met Motorenspecial) als ePaper te downloaden (via ‘zoeken’, ‘uitgebreid zoeken’)