Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Spanning rond geluidseisen ROSR loopt verder op

ROTTERDAM

Nederland heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een voorstel gedaan voor versoepeling van de ROSR-geluidseisen voor de binnenvaart. Het behelst een gematigde geluidstest aan boord van schepen die voor 1976 zijn gebouwd en vrijstelling voor de rest van de vloot.

1 / 1
Spanning rond geluidseisen ROSR loopt verder op

Spanning rond geluidseisen ROSR loopt verder op

Verdeeldheid over Nederlands voorstel voor versoepeling

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (12)
 • Jim Grooten

  Hein als je op getijde vaar ,dan heb je ook af een toe andere uren nodig buiten de officiele A1 uren.Dat kan met tachograaf ,dat begrijp ik.Daar weet jij zelf ook heel veel van.
  Het gaat mij erom dat er ongelijkheid is tussen de schepen voor 1976 en na 1976.
  Waarom zou ik altijd A1 moeten varen ?Waarom wordt mij de keuze nu afgenomen om uit meerdere exploitaties te kunnen varen ,en voor de schepen na 1976 niet?
  Ben ik dan geen gelijke burger meer als ik een schip hebt voor 1976?

 • Hein Danser

  Een oplossingen bedenken, doe je Niet met alle nadelen opnoemen. Schip minder inzetbaar voor de klant, verkoopprijs naar beneden etc. Wij varen sinds 1990 met A1 bemanning, zonde tachograaf. En heb in die 27 jaar, nog maar 3 x meegemaakt, dat de verlader extra wilde betalen voor meer uren per dag!! Met een tacho aan boord en bemanning wissel, kan je gewoon klokkie rond varen, wanneer je daar behoefte aan hebt. Maar wanneer je niet je boterham kan verdienen met een schip bj voor 1976, waar je alleen tussen 6-22 mag varen En tijdens de vaartijd geen rusttijd kan mag nemen, tja

 • E Lubbers

  Als je kiest voor A1 vaart moet je dus gaan meten bij het maken van een nieuw CVO na 1 januari 2020, als je slaapkamer max 60 DB en of woonkamer max 70 DB niet haalt, maar stuurhut wel max 70 DB, en machinekamer max 110 DB mag je A1 varen. Maar dan is het schip minder flexibel immers belt de bevrachter voor een werkje dat ruimer is dan de A1 vaart in de bloktijd van 6.00 uur tot 22.00 uur 14 uur hierbinnen, kan je dit nooit meer doen, hierdoor kan je werk mis lopen en zal je schip in waarde dalen, immers zal een koper liever een schip kopen waar meer ruimte in de vaar uren zit.
  Haalt de stuurhut of de machine kamer het niet, ben je alsnog uit gevaren, einde oefening!

  Dan hoor je “ik zet mijn bed wel voorop”, ja, dat kan als je een voorwoning hebt, maar jeetje ga je echt ‘s avonds je woning afsluiten om voorop te slapen? Wat een armoe om niks!
  Vele schepen hebben al van alles gedaan: zoals een nieuwe woning of nieuwe betimmering of motoren flexibel opgesteld, dus al flink geïnvesteerd maar wat als deze schepen het niet halen bij een officiële meting? Immers is hier helemaal geen rekening mee gehouden. En dat weet het ministerie en de BLN en CBRB evenzo dat de nieuwste schepen het ook vaak niet halen. De CBRB, die tenslotte leden heeft die al jarenlang een hardheidsclausule hebben ingediend weet ook dat die al jarenlang in de la liggen van ILT, waarbij de schepen iedere keer een nieuw “tijdelijk certificaat” moeten regelen. Waarbij je met de onzekerheid blijft zitten hoe de CCR zal oordelen wat betreft die hardheidsclausule. Een tikkende tijdbom?

 • Jim Grooten

  Dit voorstel is heel onrechtvaardig,en ik weet door mijn vrouw het hoe het achter de schermen is verlopen.Wij zijn hier aan boord er zo stil van ,dat dit in Nederland mogelijk is om zoiets voor te stellen dat een bepaalde groep ( schepen voor 1976)wordt geacht aan onuitvoerbare regel te houden.
  Denk dat de motie over de CCR eisen toch eens uitgevoerd moet worden door de politiek .

 • Piet Bennik

  Ja meneer de Waard. Sterker nog zelfs, zelf opblazende zwemvesten en certificaten van breeksterkte van de touwen ook voor ons pleziervaarders.

 • S.J. de Waard

  Simpele vraag: gaan de geluidseisen ook gelden voor schepen van 20 meter en langer of een blokvolume groter dan 100m3, als die niet beroepsmatig worden gebruikt? Zo ja, dan kan je waarschijnlijk praktisch de hele historische vloot met oude motoren wel afschrijven.

 • M. de Boer

  Ik reageer niet meer als varende, maar als inwoner van Nederland, dan vraag ik mij af waarom wordt er de laatste jaren toch zo gejaagd op de (binnen)scheepvaart? Ik heb in de jaren, dat ik wel heb gevaren weinig last gehad van geluid aan boord, maar veel meer last van geluiden van zowel de weg als uit de lucht – zolang er voor auto’s zowel als gemotoriseerde tweewielers nog pakketten in de handel zijn “ter verhoging van de uitlaat geluiden” en er steeds maar weer meer meer en meer moet worden gevlogen, lijkt het mij volslagen onzin om alleen de schipperij aan te pakken. Het is met recht – rechtsongelijkheid.

 • Piet Bennik

  Beginnen we hier ook al te discrimineren met oude en nieuwe schepen?
  Of is het een offer gebaar om de rest blijkbaar te vrijwaren?

  Als je stelt dat schepen na 1976 al voldoen aan de geluidseisen, dan maakt het jaartal toch niets uit.
  Ik zou zeggen met net als alle andere CCR regels gelijke monniken gelijke kappen!

  Waar ik ook een probleem mee zou hebben is: Voldoet het schip niet aan de eisen dan moet/mag je tot 10% van je omzet investeren. Ook hier weer ongelijkheid!
  En als het niets uitmaakt of je haalt de norm niet dan ga mag je enkel nog A1 varen.
  Tja, dan rijst mij de vraag boven en als je dat dan allang doet met tachograaf, dan slaapt vaak de een ook en de ander vaart. Wat dan? Hoef je dan niets te investeren?Hoe verklaar je dan dat het slecht is voor de mens.

  Volgens mij is er nooit een onderzoek geweest of gehoorschade ontstaat aan boord van een schip in de woning of stuurhut.
  Ik denk dat een avondje dance event meer schade toebrengt aan het gehoor dan aan boord.

  Overigens vind ik dat dit artikel wel heel snel naar een submap is verplaatst, terwijl het toch een zeer belangrijk item voor de GEHELE binnenvaart is.
  Het geeft mij een gevoel dat u het artikel hebt geschreven, maar gezien de reacties spijt heeft dat het geplaatst is.

  Goede vaart verder.

 • C.J.J le Sage

  Voor wie het nu nog niet gelooft, is het niet raar als de ware reden is om de mens in bescherming te nemen dat men (ministerie andere organisaties..) WEET dat er nog veel meer schepen van na deze datum ook niet aan de geluidseisen zoals die er nu liggen voldoen. Moeten die mensen niet beschermt worden dan ? Dit is dan willens en wetens die mensen wel bloot stellen aan….. . Maar het is hier op deze manier overduidelijk het gaat hier helemaal niet over de bescherming van .

 • Duo Welbekend

  Wij nemen het de mensen kwalijk die met dit voorstel hebben ingestemd ,deze hebben echt niet nagedacht wat de gevolgen zijn.Deze mensen ( schippers)worden nu gebruikt door hun vertegenwoordigers ( BLN ,CBRB en waterbouwers)door bij de overleggen te zeggen dat hun hebben overlegd met de schippersbestuursleden.
  Hoe ken men zeggen dat alleen de oude schepen voor 1976 gecertificeerd moeten zijn?
  Dit is toch een manier van ZUIVERING als de groep na 1976 helemaal geen certificaat nodig heeft.
  Dit is een van de manieren van het ministerie om de particulier koud te saneren.
  Als de schippers en bestuurders van CBRB en BLN en Waterbouwers dit een nette manier vind,dan zijn deze ook schuldig aan de grote files .
  Het ASV heeft hier geen schuld aan ,want die waarschuwd al 10 jaar tegen de onwerkzame CCR regels.

 • J. DOELEMAN

  Wat is het belang van CBRB en BLN om de zaken zo te bagatelliseren, vraag ik me af?
  En hoezo vertegenwoordigt Lijdia de Groot (CBRB) de (hele)binnenvaartsector? De CCR bepaalt met wie ze wil praten en dat is hun goed recht maar dat wil nog niet zeggen dat de CBRB namens bijvoorbeeld de ASV-leden spreekt.
  En vervolgens blijven BLN en CBRB de schuld maar geven aan Duitsland; wat een onzin! Het is in strijd met de stukken die we hebben kunnen lezen vanuit de CCR en het is in strijd met de wijze waarop Duitse schepen heel wat makkelijker door de keuring komen dan de Nederlandse schepen. Waarom zijn daar geen vragen over gesteld? Bij al dit soort zaken is het een kwestie van WILLEN WETEN.
  En dat het “pijn gaat doen bij de sector” is nogal een understatement. Kennelijk wil de urgentie maar niet aankomen.
  Wilt u als lezer wel het fijne ervan weten?
  Dan kunt u op de site van de ASV (zie CCR eisen) http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl
  of op ASV facebook: https://www.facebook.com/AlgemeeneSchippersVereeniging/
  De nodige achtergrondinformatie vinden zoals:

  73.000 extra vrachtwagens op de weg
  Als het moratorium (geluidseisen) niet wordt verlengd of we niet terugkeren naar N.V.O.(aanpassen bij ombouw, verbouw of nieuwbouw) krijgt bij keuring in 2020 de bestaande vloot van vóór 1976 geen Rijnattest meer, en vanaf 2025 ook geen communautair meer, dus gaan er dan 2600 schepen naar de sloop of i.i.g. tegen de kant.
  En daarna volgen nog veel meer schepen, aangezien uit praktijkmetingen blijkt, dat ook schepen van na 1976 de norm in slaapvertrekken en woning niet halen.
  We lezen dat BLN erg positief is over het nieuwe regeerakkoord, waar de overheid de binnenvaart aanprijst als alternatief voor het wegvervoer…. Minder CO2 uitstoot en zo!
  Maar 2.600 schepen eruit, laten we zeggen één reis per week en een laag gemiddelde van 700 ton per schip, zijnde 28 vrachtwagens van 25 ton, zijn 72.800 vrachtwagens méér op de weg, elke week weer. Wij denken zomaar dat dat niet doorgerekend is bij al die berekeningen over de te halen milieudoelstellingen. Het wordt heel hard tijd dat dit beleid aangepast wordt.
  —————————————–

  Dat de schepen die gebouwd zijn nà 1976 niet hoeven proef te varen omdat ze -zogenaamd- voldoen aan de geluidseisen, dat is pertinent niet waar.
  Ook heel veel schepen van bouwjaar nà 1976 voldoen niet of niet meer aan de geluidseisen.
  Dit is al regelmatig geconstateerd, maar dat wordt stilgehouden.
  Maar toen de ASV-delegatie dit naar voren bracht als rechtsongelijkheid, toen schoten de anderen gelijk in de stress, want dat zouden we toch niet moeten willen , werd er gezegd.
  En dat Duitsland de hakken in het zand zet ?
  Kom maar eens op met die eis van de Duitse delegatie.
  Ik heb van Duitse collega s andere berichten gehoord.
  Het zou heel anders geformuleerd zijn.
  Maar ik wil die eisen van Duitsland eerst zelf lezen.
  En dat moet eerst helder zijn voordat er een definitieve beslissing genomen gaat worden.
  Dit is heeft een hele grote impact op de gehele vloot en dan mag Kester wel optimistisch zijn, maar wij wensen dat niet de vloot van bouwjaar voor 1976 opgeofferd wordt.
  En zoals nu de vlag erbij hangt gaat dat wel gebeuren als het aan de CCR ligt.

 • G.M. Noldes

  Ik denk dat de naamgever aan dit “vak” blad en die van BLN-Schuttevaer zich omdraait in zijn graf als hij ziet hoe de binnenvaart verkwanseld word door beide.

  Als journalist moet je hoor en wederhoor toepassen, EN ER OOK WAT MEE DOEN. Niet alleen de argumenten en de toegestuurde bescheiden van de ASV ter kennisgeving aannemen en er vervolgens niets mee doen. Is dit misschien om BLN-Schuttevaer een hand boven het hoofd te houden?

  In het genoemde TNO Rapport staat dat 95% (vijf en negentig) van de NU rondvarende schepen van voor 1976 niet aan de eisen voldoet. Waarom is BLN zo gebrand op het jaartal 1976. Hebben ze misschien in hun leden bestand gekeken wie hun achterban is????
  En om te voorkomen dat HUN achterban ook naar Treffers moet maar voorgesteld om die schepen buiten schot te laten.

  Wat me ook verbaasd is dat die geluidseisen eigenlijk 1 op 1 overgenomen zijn uit de zeevaart, met strengere meet voorwaarden voor de binnenvaart. Ook concludeert TNO dat er voor de machinekamer en de stuurhut, respectievelijk vanwege gehoorschade en communicatie, wel degelijk iets te zeggen is voor geluidseisen, maar ze concluderen ook dat de geluidseisen voor woning en andere verblijven volkomen uit de lucht gegrepen zijn, en NERGENS op gestoeld.
  Zijn alleen maar aannames.

  Wat me na een rondje bellen ook opviel is dat alleen NL zich hier druk om maakt. FR en BE steken zoals gewoonlijk hun vinger (middelste) op naar Europees gewauwel, en de Duitser kijkt alleen of er in de situatie die gecontroleerd moet worden sprake is van gevaar op gehoorschade voor de betreffende bemanning.
  Dus wie is in dit dossier weer de moeilijkste………….. juist het braafste jongetje van Europa.

  Wat ik me ook afvraag, hoe het met heel de vloot uit het oostblok gaat??
  Die hebben nog nooit aan welke eis van de CCR voldaan, en denk niet dat ze dat nu op stel en sprong gaan doen. Of zijn die arm en zielig en hoeven er voorlopig niet aan te voldoen?? (rechts ongelijkheid, rechter gaat het druk krijgen)
  Neem als voorbeeld de hier afgekeurde schepen, gaan die kant op en komen een paar maanden later met nieuwe papieren weer terug en mag hier weer vrolijk rondvaren.

  Ook staat in het TNO rapport dat ze geen verschillen zien in scheepsklasse, wat betreft de overschrijding van de toekomstige geluidseisen, dus het gaat niet alleen om spitsen en kempenaars, maar om ALLE schepen van voor 1976.
  Ik zou als eigenaar van een schip van voor 1976 nog maar eens goed nadenken over Uw lidmaatschap van BLN-Schuttevaer.

  Vooruitgang is de weg naar de ondergang.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook