Geen roamingkosten meer vanaf juni 2017

Roamingkosten voor mobiele telefoons verdwijnen vanaf juni 2017. Dat geldt voor zowel bellen, het sturen van tekstberichten (SMS) en het gebruik van mobiel internet. Dinsdag nam het Europees Parlement hiervoor het telecompakket aan.

Roaming

Vanaf 30 april 2016 worden de roamingkosten die bovenop de kosten in het thuisland komen al gemaximeerd. Dit is vastgesteld op € 0,05 per minuut voor bellen vanuit het buitenland, € 0,02 per tekstbericht (SMS) en € 0,05 per megabyte voor het gebruik van mobiel internet. Het maximumtarief voor inkomende telefoongesprekken wordt later dit jaar vastgesteld.

Meerprijs

Als telecomproviders kunnen aantonen dat deze maatregelen de binnenlandse tarieven beïnvloeden, dan kan de nationale toezichthouder van de lidstaat (in Nederland de ACM ) toestaan dat de providers een minimale meerprijs rekenen. De toezichthouder krijgt de mogelijkheid om deze meerprijs aan te passen of zelfs te verwerpen.

Om de telecomindustrie te beschermen tegen misbruik, bijvoorbeeld in de vorm van permanente roaming, is het telecomproviders in bepaalde gevallen toegestaan om een laag tarief te rekenen volgens een fair use beleid, mits dit tarief lager is dan de huidige maximumtarieven. De exacte details worden vastgesteld door de Europese Commissie en de nationale toezichthouders.

Vrij internet

De nieuwe wetgeving verplicht bedrijven die internettoegang aanbieden verder om alle vormen van internetverkeer gelijkwaardig te behandelen. Zij mogen content, applicaties of diensten van specifieke verzenders of naar specifieke ontvangers niet blokkeren of afremmen tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of wetgeving, om overbezetting van het netwerk te voorkomen of om digitale aanvallen af te slaan. Als het noodzakelijk is om internetverkeer te hinderen dan mag dit alleen als dit ‘transparant, niet-discriminerend en proportioneel’ gebeurt en niet langer duurt dan nodig is.

Het is internetproviders toegestaan om gespecialiseerde diensten aan te bieden (zoals een verbeterde internetkwaliteit die nodig kan zijn voor bepaalde diensten), maar alleen als dit geen invloed heeft op de algemene internetkwaliteit.

Hoge snelheid

Leden van het Europees Parlement hebben er op aangedrongen dat internetproviders bij het ondertekenen van een contract een duidelijke uitleg geven van de download- en uploadsnelheden (in vergelijking met de geadverteerde snelheden) die consumenten kunnen verwachten. Opvallende afwijkingen die zich regelmatig of zelfs continu voordoen zullen leiden tot het recht op compensatie in de vorm van stopzetting van het contract of het verkrijgen van een vergoeding. De nationale toezichthouder zal verantwoordelijk zijn om te bepalen of er sprake is van contractbreuk. (EvH )

Geen roamingkosten meer vanaf juni 2017 | Schuttevaer.nl

Geen roamingkosten meer vanaf juni 2017

Roamingkosten voor mobiele telefoons verdwijnen vanaf juni 2017. Dat geldt voor zowel bellen, het sturen van tekstberichten (SMS) en het gebruik van mobiel internet. Dinsdag nam het Europees Parlement hiervoor het telecompakket aan.

Roaming

Vanaf 30 april 2016 worden de roamingkosten die bovenop de kosten in het thuisland komen al gemaximeerd. Dit is vastgesteld op € 0,05 per minuut voor bellen vanuit het buitenland, € 0,02 per tekstbericht (SMS) en € 0,05 per megabyte voor het gebruik van mobiel internet. Het maximumtarief voor inkomende telefoongesprekken wordt later dit jaar vastgesteld.

Meerprijs

Als telecomproviders kunnen aantonen dat deze maatregelen de binnenlandse tarieven beïnvloeden, dan kan de nationale toezichthouder van de lidstaat (in Nederland de ACM ) toestaan dat de providers een minimale meerprijs rekenen. De toezichthouder krijgt de mogelijkheid om deze meerprijs aan te passen of zelfs te verwerpen.

Om de telecomindustrie te beschermen tegen misbruik, bijvoorbeeld in de vorm van permanente roaming, is het telecomproviders in bepaalde gevallen toegestaan om een laag tarief te rekenen volgens een fair use beleid, mits dit tarief lager is dan de huidige maximumtarieven. De exacte details worden vastgesteld door de Europese Commissie en de nationale toezichthouders.

Vrij internet

De nieuwe wetgeving verplicht bedrijven die internettoegang aanbieden verder om alle vormen van internetverkeer gelijkwaardig te behandelen. Zij mogen content, applicaties of diensten van specifieke verzenders of naar specifieke ontvangers niet blokkeren of afremmen tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of wetgeving, om overbezetting van het netwerk te voorkomen of om digitale aanvallen af te slaan. Als het noodzakelijk is om internetverkeer te hinderen dan mag dit alleen als dit ‘transparant, niet-discriminerend en proportioneel’ gebeurt en niet langer duurt dan nodig is.

Het is internetproviders toegestaan om gespecialiseerde diensten aan te bieden (zoals een verbeterde internetkwaliteit die nodig kan zijn voor bepaalde diensten), maar alleen als dit geen invloed heeft op de algemene internetkwaliteit.

Hoge snelheid

Leden van het Europees Parlement hebben er op aangedrongen dat internetproviders bij het ondertekenen van een contract een duidelijke uitleg geven van de download- en uploadsnelheden (in vergelijking met de geadverteerde snelheden) die consumenten kunnen verwachten. Opvallende afwijkingen die zich regelmatig of zelfs continu voordoen zullen leiden tot het recht op compensatie in de vorm van stopzetting van het contract of het verkrijgen van een vergoeding. De nationale toezichthouder zal verantwoordelijk zijn om te bepalen of er sprake is van contractbreuk. (EvH )