Actieplan CDNI rond ontgassen

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI, de uitvoerder van het scheepsafvalstoffenverdrag in de binnenvaart, heeft tijdens de winterbijeenkomst een actieplan aangenomen om de bepalingen over de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading in het verdrag vast te leggen.

Het is de bedoeling om in december 2015 een wijzigingsvoorstel voor het CDNI-verdrag aan te nemen. Besloten is de bepalingen vast te stellen naar analogie van de regeling voor vaste en vloeibare ladingrestanten uit deel B van het verdrag. De CVP beveelt aan om deel B van het afvalverdrag in deze zin aan te passen.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer