Minder gestrest in het ARA-gebied

Huub de Jong vaart als kapitein op de tanker Sensation. Ooit stapte hij als 16-jarige als matroos bij zijn vader op de Dongestroom aan boord en voer op Schiphol. Na de Rijnvaart en de chemie te hebben leren kennen, concludeert hij dat het varen in het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) hem het beste bevalt.

Minder gestrest in het ARA-gebied
  • Kapitein Huub de Jong vaart met plezier op tanker Sensation
  • ‘Drie leermeesters die bedankje verdienen’

Door

Henriette Driesen-Joanknecht

‘Natuurlijk vind ik een keertje de Rijn op leuk, maar niet voor altijd. Dit schip vaart 80% van de tijd in de ARA en dat bevalt mij erg goed.’ Hij ervaart de ARA als minder gestrest en hij voelt minder druk van de noodzakelijke papierwinkel aan boord. ‘Je komt ook aan ander dingen toe en ik heb meer tijd om me te verdiepen in de formulieren en het schrijfwerk. Ik ben daar elke dag ongeveer een uur mee bezig: checklisten, veiligheidslijsten en trainingen met bemanningsleden. Je hebt hier ook de tijd om trainingen en cursussen voor je vakgebied te volgen.’

Volle haven

In zijn vaargebied is in elk geval behoefte aan een betere planning van de ligplaatsen voor tankschepen. Er zijn namelijk periodes dat erg veel tankers tegelijk in de haven van Amsterdam moeten zijn. Huub stelde voor alleen de kegelschepen naar de ligplaatsen in de Afrika- en Australiëhaven te laten komen en de rest elders neer te leggen. ‘Op een gegeven moment lagen er meer dan 100 tankers in Amsterdam, maar de havendienst ondernam niets om ligplaatsen te regelen. Ik stelde voor de niet-kegelschepen vast te houden in de Coenhaven of de Houthaven. Zolang het schip niet boven de 20% LEL is, mag het daar gewoon liggen. Bovendien kan de havendienst de regels veranderen in extreme gevallen van overmacht.’

Huub kwam in 1982 naar boord, omdat hij dat min of meer moest van zijn vader. ‘Ik bleef zitten in de derde klas van de LTS en mijn vader vond dat ik moest gaan varen, omdat ik op school toch niks leerde. Het liep ook niet lekker op het internaat. Ik heb er wel een goede tijd gehad, maar was nogal opstandig. Als ik was overgegaan was ik wel op school gebleven.’

Toch vindt hij het werk leuk, ondanks die min of meer verplichte start in de binnenvaart. ‘Het leukste vind ik de vrijheid die het werk met zich meebrengt.’

In de chemie

De ouders van Huub hadden tot 1980 een eigen zandschip en kwamen toen op de Dongestroom van tankvaartrederij Van der Sluis terecht. Huub voer eind jaren ‘80 14 maanden bij De Korte om zijn Rijnpatent te halen en keerde daarna terug bij zijn vader op de Dongestroom. Zijn moeder voer tot 1992 mee. Zij ging aan de wal toen Huub en zijn vader week-op-week-af gingen varen op de Markstroom. In 2000 verliet Huub Van der Sluis en ging bij Tilro in de chemie varen. ‘Ik zat voor mijn gevoel een beetje vast bij Van der Sluis. Ik heb er in alle opzichten veel geleerd. En alles was er altijd tot in de puntjes geregeld.’

In 2003 kwam hij bij deze baas. Hij ziet zichzelf er voorlopig blijven. ‘Het bevalt me hier erg goed. Ik hoop hier lang te mogen blijven en heb het erg goed naar mijn zin.’

Leermeesters

In zijn binnenvaartcarrière zijn drie leermeesters die hij bij deze gelegenheid graag wil bedanken. ‘Als eerste mijn vader. Van hem heb ik geleerd hoe het moet. Dan Chris Hovestadt, van hem heb ik geleerd hoe ik het netjes moet doen. En als laatste de oude Johan de Korte. Hij heeft mij alles over de Rijn geleerd.’

Huub vaart op dit schip 14 dagen op en 14 dagen af. Zijn vrije weken besteedt hij aan zijn gezin. Vooral in de hobby van zijn dochter Veerle gaat nogal wat tijd zitten. ‘Zij turnt in de derde divisie en moet meerdere keren per week naar de training worden gebracht. Op 13 april doet ze mee aan een landelijke wedstrijd. Ze zit bij de laatste 36 van Nederland.’

Zijn eigen hobby’s vragen vooral ruimte. ‘Ik ben secretaris van biljartvereniging Het Groene Laken. Ik speel in de kroegcompetitie met liberen. Het is voor mij de enige legale manier om een keer per week in de kroeg te komen. En ik doe aan modelbouw. Ik bouw schepen van tekeningen na op een schaal van 1:50. Ik heb de Veerhaven 9 en de Markstroom en ben nu bezig met de Atlantis. Zij wordt 2,70 meter lang. Ik heb er speciaal een schuur voor gebouwd achter mijn huis.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Sensation. Lengte: 135 meter. Breedte: 15 meter. Diepgang: 4,20 meter. Tonnage: 5995. Europanummer: 02331962. Motor: 3 x Caterpillar 3512, 1520 pk. Thuishaven: Hendrik Ido ambacht. Bouwjaar: 2009. Eigenaar: Leininga Shipping BV.