Binnenvaartgroep Nederland (BGN) online

De eind februari opgerichte Binnenvaartgroep Nederland (BGN) heeft sinds kort een eigen website. De website heeft als bedoeling ondernemers te informeren en op de hoogte te houden van actueel maritiem nieuws.

 Binnenvaartgroep Nederland (BGN) online

De BGN heeft als doel het bundelen van inkoopkracht bundelen om commercieel voordeel te bewerkstelligen, het creëren van een overlegorgaan, betere informatievoorziening, belangenbehartiging tot stand brengen en de de onderlinge betrokkenheid vergroten.

Het overgrote merendeel van de groep maakt de laatste jaren gebruik van alle faciliteiten van de VCU. Vandaar dat deze coöperatieve een faciliterende rol inneemt binnen de BGN. De VCU is een organisatie voor de toelevering en ontwikkeling van de professionele beroepsvisserij in binnen- en buitenland, naast maritieme bedrijven zoals kust- en binnenvaart, baggerindustrie en industriële ondernemingen.