Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

SZW stelt werven 'diep teleur'

Rotterdam

D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaaft de boete van 992.000 euro die de Inspectie SZW de Amerikaanse cruiserederij Royal Caribbean in 2014 oplegde. De scheepsbouwers (NMT) vinden dat ‘onbegrijpelijk' en zijn ‘diep teleurgesteld'. Zeeliedenvakbond Nautilus en FNV Metaal juichen toe dat de minister zijn rug recht houdt. De rederij stapt naar de rechter.

1 / 1
De Oasis of the Seas in 2014 bij Keppel Verolme. (Archieffoto Keppel Verolme)

De Oasis of the Seas in 2014 bij Keppel Verolme. (Archieffoto Keppel Verolme)

  • Handhaving boete Oasis of the Seas leidt tot omzetverlies

  • Inspectie ziet weinig verschil in toezicht omringende landen

Door Dirk van der Meulen
Royal Caribbean liet 124 Filipijnen en Zuid-Amerikanen als bemanningslid zonder werkvergunning bij de toenmalige Keppel Verolme-werf onderhoudswerk uitvoeren aan de Oasis of the Seas. Ze legden vloerbedekkingen, schilderden hutten en knapten doucheruimtes op. Sommige van hen moesten 14 tot 16 uur per dag werken. Dat was volgens de Inspectie SZW in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon (Wml).

Royal Caribbean tekende bezwaar aan tegen de boete van bijna een miljoen euro. Sinds 2014 kwam er geen enkel cruiseschip meer naar het mammoetdok van de werf, die intussen is overgenomen door Damen Shipyards. Directievoorzitter Kommer Damen zei eerder dit jaar in een interview dat de ‘hardhandige handhaving' en willekeur de Rotterdamse maritieme sector jaarlijks 100 miljoen euro aan omzet kost.

Beslissing
Deze week maakte minister Koolmees zijn beslissing kenbaar aan de rederij, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het rapport ‘Toezicht op arbeid door werknemers op, aan en rondom zeeschepen. Een vergelijkend onderzoek naar toezicht op arbeidsmarktwetten in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland'.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, gevraagd naar het oordeel van de minister, niet in op ‘de individuele zaak, waarin rechtmatige stappen kunnen volgen'.

Gemiste kans
‘Wij beschikken niet over de uitspraak en kennen de details niet, maar hebben begrepen dat de minister de bezwaren van de cruiserederij tegen de boete volledig ongegrond heeft verklaard', reageert Bas Ort, voorzitter van Netherlands Maritime Technology.

NMT is diep teleurgesteld over deze beslissing en ziet die als ‘een volledig gemiste kans voor de minister en een volledig gemiste kans voor dit onderdeel van de Nederlandse industrie en economie'. Door verslechtering van de concurrentiepositie varen cruiseschepen voor onderhoud Rotterdam steeds vaker voorbij, bijvoorbeeld richting Hamburg.

Uitbuiting
Nautilus International en FNV Metaal zien die verslechtering niet bevestigd in het rapport dat door de ministeries van I&W en SZW naar de Tweede Kamer is gestuurd. ‘Wanneer Nederland geen grenzen meer zou stellen waar het betreft werken op en rondom zeeschepen, wordt uitbuiting van werknemers gestimuleerd', zegt vice-voorzitter Sascha Meijer van Nautilus. ‘Bovendien zal de instroom van Nederlandse vakkrachten opdrogen bij versoepeling van de spelregels. Op de lange termijn zou dit desastreus zijn voor de maritieme sector in Nederland. Daarom zijn wij tevreden met dit besluit.'

Gelijk speelveld
In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt ook minister Koolmees het grote belang van een gelijk speelveld (‘level playing field') met de omringende landen voor de concurrentiepositie van Nederland. Hij liet de Inspectie SZW vergelijkend onderzoek doen. Die constateert dat ‘de handhavingspraktijk in Nederland, België en Frankrijk op hoofdlijnen overeenkomstig is ingericht'. Duitsland laat een afwijkend beeld zien, doordat zij het begrip bemanning ruimer lijkt te definiëren.

‘Bemanning mag in Duitsland in principe alle werkzaamheden aan boord verrichten, waarbij geldt dat de Duitse definitie van bemanning alleen geldt voor Duits gevlagde schepen. Voor de controles op andere schepen sluiten de Duitse toezichthouders aan bij de regels uit de vlaggenstaat', aldus het rapport van de Inspectie SZW.

Evenwicht
Minister Koolmees wil de bestaande regelgeving in de Wav en de Wml verder verduidelijken voor de zeevaart en scheepsbouw. Uitgangspunt is dat er een evenwicht is tussen eerlijk, veilig en gezond werk enerzijds en anderzijds de concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector. ‘De genoemde wetgeving heeft tot doel het voorkomen van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verdringing op de arbeidsmarkt', zegt Koolmees. Met sociale partners heeft hij daarover al ‘constructief overleg' gevoerd. Bij omringende landen wil hij ook dit beleid en de toezichts- en handhavingspraktijk agenderen.

Juist vorige week publiceerde het Sociaal Planbureau een rapport waaruit volgens NMT klip en klaar blijkt dat in Nederland géén sprake is van arbeidsverdringing in de Nederlandse industrie door buitenlandse werknemers. Bas Ort: ‘Ook in het cruiseschepen-dossier is dat niet het geval. Er is juist sprake van het creëren van hoogwaardige Nederlandse werkgelegenheid.'

Omdat volgens NMT ook juridisch het nodige op het besluit van de minister valt af te dingen, ligt er vrijwel zeker nog jaren procederen in het verschiet. ‘Jaren van onzekerheid op de markt, waardoor het Rotterdamse dok, bij uitstek geschikt voor dit werk, besmet zal blijven voor buitenlandse rederijen.' NMT vindt het onbegrijpelijk dat de minister dit alles naast zich neer blijft leggen.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook