Watertruck+ bouwt bakken in Werkendam

Concordia Shipbuilding in Werkendam heeft de order van Watertruck+ in de wacht gesleept voor de bouw van 18 duwbakken, eventueel uit te breiden tot 31 eenheden.

Watertruck+ bouwt bakken in Werkendam

De eerste bestelling, waarvoor zich liefst 17 gegadigden in België en Nederland bij Watertruck+ meldden, betreft een investering van 9,5 miljoen euro. Concordia Shipbuilding kan meteen aan de slag. De eerste duwbakken moeten al in het voorjaar van 2018 te water worden gelaten.

Als de hele vloot in de vaart is volgt er een proefproject waarbij jaarlijks al 300.000 ton moet kunnen worden vervoerd, het equivalent van meer dan 15.000 vrachtwagenritten. Het betreft dan nieuw vervoer, maar ook ladingen die nu via de weg worden vervoerd.

Deelcontracten

De order van de 18 duwbakken wordt opgesplitst in twee deelcontracten: tien zelf-aangedreven duwbakken van CEMT klasse I, 38,5 m lang, 5,05 m breed en een diepgang van 2,80 m.. Hiervan worden zes eenheden met enkel een boegschroef uitgerust; vier bakken krijgen een boeg- en een hekschroef.

Twee duwbakken zijn klassiekers zonder eigen aandrijving. Zij zijn van de CEMT klasse II ‘short’, 40 m lang, 6,60 m breed en een diepgang van 2,80 m. De vloot wordt vervolledigd met zes eveneens klassieke duwbakken van CEMT klasse II ‘long’, wat een lengte van 50 m impliceert, 6,60 m breed en een diepgang van eveneens 2,80 m. Drie van deze 50-meters worden uitgerust met een boegschroef.

Nog geen duwboot

Watertruck+ ontving geen passende offertes voor de bouw van de duwboot en besliste daarom het order op te splitsen in design enerzijds en de eigenlijke bouw anderzijds. Inmiddels werd het design al gegund aan de firma INEC. Voor de bouw van de duwboot zelf, die tegen 2019 operationeel moet zijn, wordt begin volgend jaar een offerte-aanvraag geplaatst.

Watertruck+ is een innovatief CEF TEN-T project van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) dat wordt uitgevoerd door de waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal nv, De Vlaamse Waterweg nv en het expertisecentrum Smart Mobility van de Antwerp Management School. Initiatiefnemers in België en Nederland stelden vast dat de kleine waterwegen onderbenut blijven terwijl het wegennet in vrijwel heel Europa kampt met oververzadiging.

Watertruck+ beoogt een heropleving van het vrachtvervoer over die kleine binnenwateren door de inzet van kleine, innovatieve al dan niet zelfvarende bakken die voor laden en lossen kunnen aanleggen aan kaaien langs kleine waterwegen. Daarna worden ze samengesteld tot konvooien die dan de grotere vaarwegen benutten om de zeehavens te bereiken. Om zelfstandig te kunnen manoeuvreren bij het versassen en aan de terminals, wordt een aantal eenheden uitgerust met boeg- en hekschroeven. Het varend personeel op deze duwbakken wordt in een systeem van dagshiften tewerkgesteld.
Watertruck + vertrouwt de exploitatie van de vloot toe aan de Belgische private operatoren Group De Cloedt en André Celis. (JG)