Nog steeds veel mis met antifouling

Producenten en distributeurs/handelaren van antifouling bieden nog steeds aangroeiwerende verfsystemen voor schepen aan die niet meer zijn toegelaten. Ook zijn de etiketten niet altijd voorzien van voldoende informatie. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na 102 controles vorig jaar.

De controles waren gericht op verschillende antifoulingproducten en andere biociden. De ILT controleerde onder andere of de antifouling die werd aangeboden, is toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en of de etiketten voldeden aan de verplichte informatie, zoals gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen. De controlerend inspecteur heeft bij 32 gevallen een waarschuwing of een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een niet (meer) toegelaten biocide. Een onjuist of incompleet etiket was bij 16 inspecties reden tot een interventie. Afhankelijk van feiten en omstandigheden, varieert de hoogte van de dwangsom tussen de 10.000 en 100.000 euro. (EvH)