Binnenvaart gebruikt weinig antifouling

In de zeevaart is het gebruik van antifouling standaard en in de pleziervaart is het gebruik wijd verbreid, ook op zoet water. De binnenvaartsector gebruikt het weinig, al kiezen schippers die veel in het ARA gebied varen er tegenwoordig vaker voor.

Binnenvaart gebruikt weinig antifouling
  • Koperbestanddelen mogen blijven

Door Hans Heynen
‘Binnenvaartschepen in het ARA-gebied zitten veel op zout water en dan hebben ze meer last van aangroei’, zegt antifouling-specialist Goos Picauly van maritieme verfleverancier PS Marine Coatings uit Alblasserdam, die een aantal van de geteste antifoulings sponsorde. ‘In dat gebied kan antifouling behoorlijke brandstofbesparingen opleveren.’

Binnenvaartschepen worden meestal niet helemaal in de antifouling gezet. ‘Het bodemvlak zet men meestal niet in de antifouling. Dat blijft in de binnenvaart toch wel redelijk schoon.’ Hetzelfde geldt voor de zij boven de lege waterlijn. ‘Afwisselend droog en nat worden is dodelijk voor antifoulings’, zegt Picauly. ‘In het water opgelost slib en klei drogen dan op de antifouling op en sluiten die af, zodat hij zijn aangroei-werende werking verliest. Antifouling wordt in de binnenvaart voornamelijk gebruikt bij rondingen, zoals bij de kimmen.’

Picauly wijst op het belang van voldoende dikte bij het aanbrengen van de lagen antifouling. ‘Binnenvaartschippers willen meestal dat het vijf jaar blijft zitten en werken. Dat kan wel, maar alleen wanneer de laagdikte overal zo’n 200 tot 250 Mu bedraagt. Op veel binnenvaartwerven worden coatings met de roller aangebracht en dan is die dikte moeilijk te halen. Dan moet je vijf lagen aanbrengen en daar is vaak onvoldoende tijd voor. Wanneer je spuit kun je in twee keer de gewenste dikte opbrengen.’

Daarnaast is een goede voorbehandeling belangrijk.

Koperhoudend

Veel antifoulings zijn koperhoudend, al of niet in combinatie met een biocide. De Nederlandse regering wilde koperhoudende antifoulings op binnenwater verbieden, maar is daar onlangs op teruggekomen. ‘Een verbod op koperhoudende antifoulings zal er het komende decennium niet komen’, zegt antifouling-specialist Job Klijnstra van TNO-dochter Endures BV in Den Helder, het voormalige TNO Maritime Materials Performance Centre (MMPC).

‘Op nationaal niveau was de afgelopen jaren sprake van een verbod, omdat de concentraties koper in het slib van jachthavens de milieugrenzen overschreed. Dat is echter teruggedraaid. In verschillende antifoulings voor de plezier- en binnenvaart is koper of een ander biocide toegestaan. Die moeten dan wel een toelatingsnummer hebben, waarbij voor de pleziervaart meespeelt dat de producten ook zelf moeten kunnen worden aangebracht.’

Gebruik van antifouling op binnenvaartschepen die voornamelijk in zoet water varen is volgens Klijnstra niet echt nodig. ‘De aangroeidruk is in zoet water lager dan in zout water. Het gaat daar voornamelijk om slijm en algen. Aangroei van mosselen treedt in zoet water slechts in uitzonderlijke gevallen op en ze zijn meestal eenvoudig te verwijderen. De moeilijk te verwijderen zeepokken komen alleen in zout water voor.’

Twijfelachtig

Fabrikanten brengen regelmatig nieuwe biocide-houdende antifoulings op de markt. Ze worden als bestrijdingsmiddelen gezien en moeten worden geregistreerd. Het testen om een toelatingsnummer te krijgen is kostbaar en loont bij een beperkte afzetmarkt niet. ‘Biocidevrije antifoulings hebben geen toelatingsnummer nodig’, zegt Klijnstra. ‘Maar de werking van die producten is twijfelachtig. Je vaart dan volledig op de toezegging van de leverancier.’ Picauly beaamt dat. ‘Zonder biocides werkt het niet.’

Een uitzondering hierop vormen gifvrije aangroeiwerende coatings op siliconenbasis, zoals de op de Berezina geteste Haaihuid en de non-slick coatings van International (zoals Intersleek 900), die zo glad zijn dat organismen er geen houvast op hebben. De gladheid verlaagt ook de wrijving, wat een behoorlijke brandstofbesparing oplevert. Ze zijn in aanschaf echter aanzienlijk duurder dan de gemiddelde antifouling. ‘Zulke coatings moet je wel zeer nauwkeurig aanbrengen en de andere delen van de scheepshuid goed afplakken, want er hecht niets op. Je kunt er niet met een andere coating overheen schilderen.’

Binnenvaart gebruikt weinig antifouling | Schuttevaer.nl

Binnenvaart gebruikt weinig antifouling

In de zeevaart is het gebruik van antifouling standaard en in de pleziervaart is het gebruik wijd verbreid, ook op zoet water. De binnenvaartsector gebruikt het weinig, al kiezen schippers die veel in het ARA gebied varen er tegenwoordig vaker voor.

Binnenvaart gebruikt weinig antifouling
  • Koperbestanddelen mogen blijven

Door Hans Heynen
‘Binnenvaartschepen in het ARA-gebied zitten veel op zout water en dan hebben ze meer last van aangroei’, zegt antifouling-specialist Goos Picauly van maritieme verfleverancier PS Marine Coatings uit Alblasserdam, die een aantal van de geteste antifoulings sponsorde. ‘In dat gebied kan antifouling behoorlijke brandstofbesparingen opleveren.’

Binnenvaartschepen worden meestal niet helemaal in de antifouling gezet. ‘Het bodemvlak zet men meestal niet in de antifouling. Dat blijft in de binnenvaart toch wel redelijk schoon.’ Hetzelfde geldt voor de zij boven de lege waterlijn. ‘Afwisselend droog en nat worden is dodelijk voor antifoulings’, zegt Picauly. ‘In het water opgelost slib en klei drogen dan op de antifouling op en sluiten die af, zodat hij zijn aangroei-werende werking verliest. Antifouling wordt in de binnenvaart voornamelijk gebruikt bij rondingen, zoals bij de kimmen.’

Picauly wijst op het belang van voldoende dikte bij het aanbrengen van de lagen antifouling. ‘Binnenvaartschippers willen meestal dat het vijf jaar blijft zitten en werken. Dat kan wel, maar alleen wanneer de laagdikte overal zo’n 200 tot 250 Mu bedraagt. Op veel binnenvaartwerven worden coatings met de roller aangebracht en dan is die dikte moeilijk te halen. Dan moet je vijf lagen aanbrengen en daar is vaak onvoldoende tijd voor. Wanneer je spuit kun je in twee keer de gewenste dikte opbrengen.’

Daarnaast is een goede voorbehandeling belangrijk.

Koperhoudend

Veel antifoulings zijn koperhoudend, al of niet in combinatie met een biocide. De Nederlandse regering wilde koperhoudende antifoulings op binnenwater verbieden, maar is daar onlangs op teruggekomen. ‘Een verbod op koperhoudende antifoulings zal er het komende decennium niet komen’, zegt antifouling-specialist Job Klijnstra van TNO-dochter Endures BV in Den Helder, het voormalige TNO Maritime Materials Performance Centre (MMPC).

‘Op nationaal niveau was de afgelopen jaren sprake van een verbod, omdat de concentraties koper in het slib van jachthavens de milieugrenzen overschreed. Dat is echter teruggedraaid. In verschillende antifoulings voor de plezier- en binnenvaart is koper of een ander biocide toegestaan. Die moeten dan wel een toelatingsnummer hebben, waarbij voor de pleziervaart meespeelt dat de producten ook zelf moeten kunnen worden aangebracht.’

Gebruik van antifouling op binnenvaartschepen die voornamelijk in zoet water varen is volgens Klijnstra niet echt nodig. ‘De aangroeidruk is in zoet water lager dan in zout water. Het gaat daar voornamelijk om slijm en algen. Aangroei van mosselen treedt in zoet water slechts in uitzonderlijke gevallen op en ze zijn meestal eenvoudig te verwijderen. De moeilijk te verwijderen zeepokken komen alleen in zout water voor.’

Twijfelachtig

Fabrikanten brengen regelmatig nieuwe biocide-houdende antifoulings op de markt. Ze worden als bestrijdingsmiddelen gezien en moeten worden geregistreerd. Het testen om een toelatingsnummer te krijgen is kostbaar en loont bij een beperkte afzetmarkt niet. ‘Biocidevrije antifoulings hebben geen toelatingsnummer nodig’, zegt Klijnstra. ‘Maar de werking van die producten is twijfelachtig. Je vaart dan volledig op de toezegging van de leverancier.’ Picauly beaamt dat. ‘Zonder biocides werkt het niet.’

Een uitzondering hierop vormen gifvrije aangroeiwerende coatings op siliconenbasis, zoals de op de Berezina geteste Haaihuid en de non-slick coatings van International (zoals Intersleek 900), die zo glad zijn dat organismen er geen houvast op hebben. De gladheid verlaagt ook de wrijving, wat een behoorlijke brandstofbesparing oplevert. Ze zijn in aanschaf echter aanzienlijk duurder dan de gemiddelde antifouling. ‘Zulke coatings moet je wel zeer nauwkeurig aanbrengen en de andere delen van de scheepshuid goed afplakken, want er hecht niets op. Je kunt er niet met een andere coating overheen schilderen.’