Opinie

Veel sluizen ongeschikt om schroefloos te schutten

De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch dat het gebruik van de schroef in de sluis is toegestaan met het oog op veiligheid, kan ik op basis van het artikel op de website van Schuttevaer niet goed analyseren. De feitelijke omstandigheden zijn namelijk niet bekend. Over de tekst als zodanig heb ik wel een mening.

OPINIE

Voor het veilig verhalen van een schip in de sluis zijn soms acrobatische vaardigheden nodig. Archieffoto Sander Wels

In de nieuwe sluis in Eefde zijn bij de bouw drijfbolders aangebracht. Daar kan een schip goed aan afmeren. Als dat gebeurt, hoeft de schipper tijdens het nivelleren van het water geen gebruik te maken van zijn motor, of zoals in artikel 6.28, lid 9, onder e, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staat; van zijn mechanische middelen tot voortbeweging.
Het is voor de schipper ook een moment om even iets anders te doen, want regelmatig zie ik dat er tijdens het nivelleren geen schipper in de stuurhut aanwezig is.

Sluis zonder drijfbolders

Bij de oude sluis in Eefde zijn geen drijfbolders aanwezig en kan, voordat de nivellering wordt ingezet, goed worden afgemeerd, wat overigens maar zelden gebeurt. Nadeel is namelijk dat de bemanning keer op keer tijdens het nivelleren het touw of de touwen verticaal moet verzetten van bolder naar bolder.
Tijdens het nivelleren ontstaat een stroming van het water in de sluis en kan het schip zich gaande houden tijdens het verzetten van dat touw. Dan kan er bijna alleen veilig worden geschut als de schipper gebruik maakt zijn schroef.

Natuurlijk gebeurt het regelmatig dat alleen met een steekeind wordt vastgemaakt en de motor op langzaam vooruit wordt gezet. Gemak dient de mens en dat gebeurt al jaren zo.

Als de schipper attent en alert blijft en goed communiceert met het bemanningslid voorop kan dat veilig gebeuren, mits er voldoende rekening wordt gehouden met de overige schepen in de sluis.
Dat wordt anders als in het zomerseizoen jachten zijn afgemeerd achter het schip. Door minder snel te nivelleren is daar door vakbroeders op de sluis ook nog een mouw aan te passen. Dan maar iets minder vlot, maar wel veilig.

Kleine vrachtschepen

Schippers van kleine vrachtschepen mogen alleenvaren en moeten dus ook alleen schutten. Dat is vaak goed te doen, maar niet zonder risico. Vakbroeders weten dat en door minder snel te nivelleren worden de risico’s vrijwel uitgesloten.

Vakbroeders

Ook konden in de sluis vaak meer schepen tegelijk schutten. Soms was het wat krap en moesten twee schepen in de sluis gebekt ligplaats nemen. De vakbroeders op de schepen en de sluis regelden dat met elkaar, ook door soms minder snel te nivelleren. Vlot en ook veilig blijft dan ook mogelijk.

De instructies aan de operator op de sluis laat dit ook niet meer toe, omdat er kennelijk ook minder vakbroeders zijn.

Gerechtelijke uitspraak

In de tekst van het artikel staat: ‘Volgens binnenvaartadvocaat Marius van Dam betekent dit dat Rijkswaterstaat het gebruik van de schroef in sluizen nu overal moet toestaan’, maar dat blijkt niet uit de tekst. Het gaat hier om één incident in één sluis.
Ook zegt Van Dam dat ‘Rijkswaterstaat zal moeten toestaan dat schippers, wanneer nodig, in sluizen de voortstuwing gebruiken’.
Als dat echt nodig is, zal Rijkswaterstaat dat hopelijk zeker toestaan en kennelijk was het deze keer nodig. Maar dat blijft voor mij de vraag, ondanks alle deskundige inbreng die kennelijk betrokken is bij deze rechtszaak. Als de deskundige inbreng vanuit Rijkswaterstaat door juristen is gedaan, is dat wel begrijpelijk, want dat zijn niet altijd nautische vakbroeders.

Volgens Van Dam is men met name bij de sluizen op de Maas, na invoering van de centrale bediening, principieel gaan handhaven op de BPR-voorschriften dat de schroef niet mag worden gebruikt. Als dat zo is, dan komt dat de eenheid van handelen van alle landelijke operators van Rijkswaterstaat weliswaar ten goede, maar het moet mogelijk zijn en blijven dat je in bepaalde sluizen de schroef gebruikt wanneer dat noodzakelijk is.

Uitleg Rijkswaterstaat

De woordvoerder van Rijkswaterstaat stelt: ‘Als de touwen goed zijn vastgemaakt kan een schip stil blijven liggen en hoeven de schroeven niet te draaien tijdens het schutproces. Dit is bekend bij schippers’. Die schippers ken ik niet in de sluizen zonder drijfbolders en een groot waterniveauverschil.

Uniformiteit

Het zou goed zijn dat ook de woordvoerders van Rijkswaterstaat zich verdiepen in het praktische schutproces en zich niet alleen laten adviseren door collega’s die grote bijdragen hebben geleverd aan pakketten van instructies.
Uniformiteit in sluisbediening is een goed streven, maar zolang de sluizen en de bolders niet uniform zijn, zijn zij ook niet allemaal geschikt om ‘schroefloos’ te schutten.
Je ontkomt er niet aan dat bij sommige sluizen met vaste bolders en grote niveauverschillen de schroef af en toe moet worden ingeschakeld.
Schippers moeten daar wel terughoudend mee omgaan. Uitgangspunt blijft: schroeven uit.

Jammer dat een incident na bijna zes jaar zo wordt uitgelegd.

Sander Wels

Lees ook:

Gerechtshof: gebruik schroef in sluis mag met oog op veiligheid

Deel dit artikel

Reacties (5)

 • Prachtige foto Sander. Maar het acrobatische is in dit geval eigen keuze, hij had ook gewoon op de paaltjes in de haalkommen van de kolkwand vast kunnen maken en dan steeds verzetten tijdens het schutten, zo hebben wij als kind al reeds geleerd. Mijn meer dan 60 jarige ervaring is dat je dat verzetten altijd heel snel moet doen. Sommige minder ervaren pleziervaartschippers gebruiken daar 2 touwen voor. D.w.z. eerst de volgende vastmaken, en dan de vorige losgooien, zelf vind ik dat te omslachtig.
  Op de TERRA NOVA had ik in de Moezel-, Saar- en Neckar-sluizen in 2018 en 2019 een maat die steeds op mijn verzoek alleen de strop verzette en ik het touw alleen hoefde los te maken, te vieren en na het verzetten weer door te halen en vast te zetten, bewust zonder halve steek er op en blijven opletten dat ie niet klem loopt. Daarmee heb ik altijd breuk en ongevallen weten te voorkomen. Met z’n twee-en een touwtje verzetten is dan wel prettiger. Maar inderdaad, ik heb veel respect voor alleenvaarders.
  Veel vervelender is het bij het steeds verzetten van het touw als het schip voor je steeds even de schroef gebruikt. Ons overkwam dat met een voormalig zwaar vissersscheepje van 17 meter lengte BB achterin sluis Delden liggend met voorin aan SB een geladen tanker die bij elke bolderwisseling zijn schroef kort gebruikte. Daardoor ging onze kop steeds af en kon ik met heel veel moeite snel het touw losgooien en hoger verzetten. Had er niet aan moeten denken als ik tussen sluismuur (damwand) en scheepje was gevallen, want de afstand was onnodig groot. In een zo’n geval moest ik zelfs met de pikhaak tegen de SB sluiskolkdamwand duwend ons scheepje weer naar bakboord zien te krijgen, zo irritant was dat schroefwater van die geladen tanker voor ons.
  Als ik de schipper was geweest, dan had ik de sluis opgeroepen om die tankerschipper te vragen z’n schroef niet te gebruiken totdat het uitvaartlicht op groen zou staan.. Zonder zijn schroef bleef ons scheepje tussentijds wel dicht bij de kolkwand.
  Ook in de duwvaartkolk in Tiel overkwam mij dat op het voordek van een 23 meter historisch schip achterin aan BB een keer, terwijl een (niet ontgaste) lege tanker aan SB continue zijn schroef er op hield, waardoor wij steeds van de kolkwand af gingen. Mijn schipper zei dat de sluis oproepen geen zin zou hebben gehad. Ik denk echter, niet geschoten is altijd mis. Op eerder verzoek van de sluismeester moesten wij die tanker voor laten gaan bij het invaren, terwijl wij ook gewoon een groot schip (langer dan 20 meter) waren. Hoezo op volgorde van aanmelden schutten? Wij gaven daar onverplicht gehoor aan, en als dank kregen we onnodig continue schroefwater te verwerken.
  Wij hadden onze zijschroef aan SB binnenboord gedraaid, en voeren met alleen de 50 PK BBM aan het grote roer.
  Nee, wij hadden geen boegschroef om de kop bij te draaien.
  In het Maasbracht verhaal was het inderdaad onnodig ge-escaleerd, met name omdat het schip alleen in de lange 225 m. kolk lag, dan hebben anderen er geen hinder van, echter onnodig tegen de kolkwand stoten is slecht voor het beton, terecht bezwaar dus. Met de schroef er op kun je die drijfbolderkisten zelfs onder water trekken, vaak genoeg gezien, ook overdreven gedrag dus.
  Van de oude kolk in Maasbracht en Roosteren vond ik de boven klepdeur wel geinig, en Born fraai jeugdsentiment.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Ook al betrof het een incident in één sluis. De uitspraak heeft wel degelijk gevolgen voor alle andere vergelijkbare situaties. Zulks heet Precedentwerking. De vraag ‘wat is een vergelijkbare situatie’ wordt echter door beide partijen anders uitgelegd. De advocaat van de schipper stelt dat ‘elke Sluis bij iedere schutting’ vergelijkbaar is. De advocaat-generaal stelt conform het BPR: “Alleen wanneer de veiligheid in het geding is”. Wie heeft er gelijk? Ik denk dat een volgende rechtszaak dat moet uitwijzen.

  Geplaatst door: Menne Talsma op
 • Ondergetekende was toevallig getuige van de discussie via marifoon kanaal 85 (sluis Maasbracht) die ontstond tussen de schipper en de sluisoperator in Maasbracht. Het betreffende schip bevond zich in de grote (verlengde sluis), die zoals alle sluizen in dat kompleks is voorzien van drijfbolders. Schip lag alleen in de sluis. Schipper werd in eerste instantie gesommeerd om ook achterop vast te maken, hetgeen uiteindelijk gebeurde na enige discussie over en weer. Vervolgens ging de discussie verder tussen schipper en operator over het al dan niet uitschakelen van de schroef. Nadat ikzelf met mijn motorjacht was opgeschut in de middensluis overigens tesamen met een alleen vaarder, die keurig voor en achter vastmaakte aan de drijfpolders en daarna de schroef uitschakelde, was de discussie zo hoog opgelopen dat er zelfs politie agenten verschenen op de sluis. Tot zover mijn observatie over het voorval.
  Ik kom zelf uit een binnenvaart familie, ben in het bezit van een groot vaarbewijs en bevaar na mijn pensionering met een motorjacht de binnenwateren in Nederland, Frankrijk, Belgie en Duitsland en in de praktijk is het zo dat alle schippers zich over het algemeen zich houden aan de afmeerregels en het uitschakelen van de schroef ( ook de alleenvaarders) en als ze dat nu gewoon blijven doen is er niets aan het handje. Dat er jachten zijn die wel eens in de problemen komen is over het algemeen te danken aan de jachtenschippers zelf, omdat ze veel te kort achter binnenvaart schepen de sluis in varen, dus in het schroefwater van hun voorgangers. Vervolgens weten ze niet hoe ze hun jacht zo moeten afmeren, dat als er weer uitgevaren gaat worden ze geen problemen door het schroefwater van de schepen voor hen. Dus schippers blijf doen wat U altijd doet en dat is keurig afmeren en Uw schroef alleen gebruiken als U de sluis weer uitvaart.

  Gr. Wim

  Geplaatst door: wim52 op
 • u verwoord het heel goed, wij wisten niet waarom in de sluis in Maasbracht de schroef in bedrijf bleef, lag dit schip in de oude of de nieuwere sluizen.
  De uitspraak dat je nu maar overal de schroef in de sluizen kan laten draaien is kul, zo een sluis als in het voorbeeld de oude sluis in Eefde kan ik mij voorstellen dat men de schroef er op laat, het is zeer lastig om de tros te verzetten door de vorm van de bolders, die waarschijnlijk door een binnenhuis architect zijn ontworpen.
  Er zijn sluizen waar goede bolders aanwezig zijn en het nivelleren gepast gaat, zoals op de ARA route en de nieuwere sluizen op de Maas enz. ,
  daar is men te lui om naar beneden te lopen om de achter tros vast te zetten, niettemin hangen er prachtige spandoeken voor de Sluis Schroef uit.
  Ik vind het frappant dat je in Duitsland wel de trossen vast zet, omdat anders gewoon niet wordt geschut, ook daar lig je soms Hutje Mutje,

  Geplaatst door: j.hagens op
 • Goed verhaal Sander! Geen sluis is hetzelfde, geen schutting hetzelfde. Een Duitse sluis met redelijk verval en muurbolders. Voor en achter vast. Schutten, matroos bij de eerstvolgende bolder. Even inkoppelen, touw krijgt loos, verzetten, klaar. Matroos loopt naar de andere bolder idem. Formeel verboden, maar…
  Heb ooit in een grote sluis met een koppelverband geschut. Drie boegschroeven. Wel matrozen aan dek, niet vastgemaakt. Niveleerverschil 20cm. Dat bedoelt het BPR. Afvarend groot hoogteverschil (Kempen) steekeind voor, boven op de muur, schroef erop. Alleen niveleren door rinketten. Ik zie geen gevaar. Een achtersteekeind komt zeker geen kracht op. Het artikel in het BPR is om te kunnen (niet moeten) handhaven. Ons rechtssysteem in zit zo in elkaar dat een opsporingsambtenaar mag handhaven op enkele zaken in het WvStrv na. Dat is anders in sommige buurlanden. Daar mag de handhaver niet seponeren. Dat is daar aan hogere ambtenaren. In Nl functioneert dat goed. Deze uitspraak zal niet (hoop ik) als jurisprudentie gebruikt worden. Dat moet een raadsman ook beseffen.

  Geplaatst door: adrivdhoeven@outlook.com op

Reageer

Veel sluizen ongeschikt om schroefloos te schutten | Schuttevaer.nl
Opinie

Veel sluizen ongeschikt om schroefloos te schutten

De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch dat het gebruik van de schroef in de sluis is toegestaan met het oog op veiligheid, kan ik op basis van het artikel op de website van Schuttevaer niet goed analyseren. De feitelijke omstandigheden zijn namelijk niet bekend. Over de tekst als zodanig heb ik wel een mening.

OPINIE

Voor het veilig verhalen van een schip in de sluis zijn soms acrobatische vaardigheden nodig. Archieffoto Sander Wels

In de nieuwe sluis in Eefde zijn bij de bouw drijfbolders aangebracht. Daar kan een schip goed aan afmeren. Als dat gebeurt, hoeft de schipper tijdens het nivelleren van het water geen gebruik te maken van zijn motor, of zoals in artikel 6.28, lid 9, onder e, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staat; van zijn mechanische middelen tot voortbeweging.
Het is voor de schipper ook een moment om even iets anders te doen, want regelmatig zie ik dat er tijdens het nivelleren geen schipper in de stuurhut aanwezig is.

Sluis zonder drijfbolders

Bij de oude sluis in Eefde zijn geen drijfbolders aanwezig en kan, voordat de nivellering wordt ingezet, goed worden afgemeerd, wat overigens maar zelden gebeurt. Nadeel is namelijk dat de bemanning keer op keer tijdens het nivelleren het touw of de touwen verticaal moet verzetten van bolder naar bolder.
Tijdens het nivelleren ontstaat een stroming van het water in de sluis en kan het schip zich gaande houden tijdens het verzetten van dat touw. Dan kan er bijna alleen veilig worden geschut als de schipper gebruik maakt zijn schroef.

Natuurlijk gebeurt het regelmatig dat alleen met een steekeind wordt vastgemaakt en de motor op langzaam vooruit wordt gezet. Gemak dient de mens en dat gebeurt al jaren zo.

Als de schipper attent en alert blijft en goed communiceert met het bemanningslid voorop kan dat veilig gebeuren, mits er voldoende rekening wordt gehouden met de overige schepen in de sluis.
Dat wordt anders als in het zomerseizoen jachten zijn afgemeerd achter het schip. Door minder snel te nivelleren is daar door vakbroeders op de sluis ook nog een mouw aan te passen. Dan maar iets minder vlot, maar wel veilig.

Kleine vrachtschepen

Schippers van kleine vrachtschepen mogen alleenvaren en moeten dus ook alleen schutten. Dat is vaak goed te doen, maar niet zonder risico. Vakbroeders weten dat en door minder snel te nivelleren worden de risico’s vrijwel uitgesloten.

Vakbroeders

Ook konden in de sluis vaak meer schepen tegelijk schutten. Soms was het wat krap en moesten twee schepen in de sluis gebekt ligplaats nemen. De vakbroeders op de schepen en de sluis regelden dat met elkaar, ook door soms minder snel te nivelleren. Vlot en ook veilig blijft dan ook mogelijk.

De instructies aan de operator op de sluis laat dit ook niet meer toe, omdat er kennelijk ook minder vakbroeders zijn.

Gerechtelijke uitspraak

In de tekst van het artikel staat: ‘Volgens binnenvaartadvocaat Marius van Dam betekent dit dat Rijkswaterstaat het gebruik van de schroef in sluizen nu overal moet toestaan’, maar dat blijkt niet uit de tekst. Het gaat hier om één incident in één sluis.
Ook zegt Van Dam dat ‘Rijkswaterstaat zal moeten toestaan dat schippers, wanneer nodig, in sluizen de voortstuwing gebruiken’.
Als dat echt nodig is, zal Rijkswaterstaat dat hopelijk zeker toestaan en kennelijk was het deze keer nodig. Maar dat blijft voor mij de vraag, ondanks alle deskundige inbreng die kennelijk betrokken is bij deze rechtszaak. Als de deskundige inbreng vanuit Rijkswaterstaat door juristen is gedaan, is dat wel begrijpelijk, want dat zijn niet altijd nautische vakbroeders.

Volgens Van Dam is men met name bij de sluizen op de Maas, na invoering van de centrale bediening, principieel gaan handhaven op de BPR-voorschriften dat de schroef niet mag worden gebruikt. Als dat zo is, dan komt dat de eenheid van handelen van alle landelijke operators van Rijkswaterstaat weliswaar ten goede, maar het moet mogelijk zijn en blijven dat je in bepaalde sluizen de schroef gebruikt wanneer dat noodzakelijk is.

Uitleg Rijkswaterstaat

De woordvoerder van Rijkswaterstaat stelt: ‘Als de touwen goed zijn vastgemaakt kan een schip stil blijven liggen en hoeven de schroeven niet te draaien tijdens het schutproces. Dit is bekend bij schippers’. Die schippers ken ik niet in de sluizen zonder drijfbolders en een groot waterniveauverschil.

Uniformiteit

Het zou goed zijn dat ook de woordvoerders van Rijkswaterstaat zich verdiepen in het praktische schutproces en zich niet alleen laten adviseren door collega’s die grote bijdragen hebben geleverd aan pakketten van instructies.
Uniformiteit in sluisbediening is een goed streven, maar zolang de sluizen en de bolders niet uniform zijn, zijn zij ook niet allemaal geschikt om ‘schroefloos’ te schutten.
Je ontkomt er niet aan dat bij sommige sluizen met vaste bolders en grote niveauverschillen de schroef af en toe moet worden ingeschakeld.
Schippers moeten daar wel terughoudend mee omgaan. Uitgangspunt blijft: schroeven uit.

Jammer dat een incident na bijna zes jaar zo wordt uitgelegd.

Sander Wels

Lees ook:

Gerechtshof: gebruik schroef in sluis mag met oog op veiligheid

Deel dit artikel

Reacties (5)

 • Prachtige foto Sander. Maar het acrobatische is in dit geval eigen keuze, hij had ook gewoon op de paaltjes in de haalkommen van de kolkwand vast kunnen maken en dan steeds verzetten tijdens het schutten, zo hebben wij als kind al reeds geleerd. Mijn meer dan 60 jarige ervaring is dat je dat verzetten altijd heel snel moet doen. Sommige minder ervaren pleziervaartschippers gebruiken daar 2 touwen voor. D.w.z. eerst de volgende vastmaken, en dan de vorige losgooien, zelf vind ik dat te omslachtig.
  Op de TERRA NOVA had ik in de Moezel-, Saar- en Neckar-sluizen in 2018 en 2019 een maat die steeds op mijn verzoek alleen de strop verzette en ik het touw alleen hoefde los te maken, te vieren en na het verzetten weer door te halen en vast te zetten, bewust zonder halve steek er op en blijven opletten dat ie niet klem loopt. Daarmee heb ik altijd breuk en ongevallen weten te voorkomen. Met z’n twee-en een touwtje verzetten is dan wel prettiger. Maar inderdaad, ik heb veel respect voor alleenvaarders.
  Veel vervelender is het bij het steeds verzetten van het touw als het schip voor je steeds even de schroef gebruikt. Ons overkwam dat met een voormalig zwaar vissersscheepje van 17 meter lengte BB achterin sluis Delden liggend met voorin aan SB een geladen tanker die bij elke bolderwisseling zijn schroef kort gebruikte. Daardoor ging onze kop steeds af en kon ik met heel veel moeite snel het touw losgooien en hoger verzetten. Had er niet aan moeten denken als ik tussen sluismuur (damwand) en scheepje was gevallen, want de afstand was onnodig groot. In een zo’n geval moest ik zelfs met de pikhaak tegen de SB sluiskolkdamwand duwend ons scheepje weer naar bakboord zien te krijgen, zo irritant was dat schroefwater van die geladen tanker voor ons.
  Als ik de schipper was geweest, dan had ik de sluis opgeroepen om die tankerschipper te vragen z’n schroef niet te gebruiken totdat het uitvaartlicht op groen zou staan.. Zonder zijn schroef bleef ons scheepje tussentijds wel dicht bij de kolkwand.
  Ook in de duwvaartkolk in Tiel overkwam mij dat op het voordek van een 23 meter historisch schip achterin aan BB een keer, terwijl een (niet ontgaste) lege tanker aan SB continue zijn schroef er op hield, waardoor wij steeds van de kolkwand af gingen. Mijn schipper zei dat de sluis oproepen geen zin zou hebben gehad. Ik denk echter, niet geschoten is altijd mis. Op eerder verzoek van de sluismeester moesten wij die tanker voor laten gaan bij het invaren, terwijl wij ook gewoon een groot schip (langer dan 20 meter) waren. Hoezo op volgorde van aanmelden schutten? Wij gaven daar onverplicht gehoor aan, en als dank kregen we onnodig continue schroefwater te verwerken.
  Wij hadden onze zijschroef aan SB binnenboord gedraaid, en voeren met alleen de 50 PK BBM aan het grote roer.
  Nee, wij hadden geen boegschroef om de kop bij te draaien.
  In het Maasbracht verhaal was het inderdaad onnodig ge-escaleerd, met name omdat het schip alleen in de lange 225 m. kolk lag, dan hebben anderen er geen hinder van, echter onnodig tegen de kolkwand stoten is slecht voor het beton, terecht bezwaar dus. Met de schroef er op kun je die drijfbolderkisten zelfs onder water trekken, vaak genoeg gezien, ook overdreven gedrag dus.
  Van de oude kolk in Maasbracht en Roosteren vond ik de boven klepdeur wel geinig, en Born fraai jeugdsentiment.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Ook al betrof het een incident in één sluis. De uitspraak heeft wel degelijk gevolgen voor alle andere vergelijkbare situaties. Zulks heet Precedentwerking. De vraag ‘wat is een vergelijkbare situatie’ wordt echter door beide partijen anders uitgelegd. De advocaat van de schipper stelt dat ‘elke Sluis bij iedere schutting’ vergelijkbaar is. De advocaat-generaal stelt conform het BPR: “Alleen wanneer de veiligheid in het geding is”. Wie heeft er gelijk? Ik denk dat een volgende rechtszaak dat moet uitwijzen.

  Geplaatst door: Menne Talsma op
 • Ondergetekende was toevallig getuige van de discussie via marifoon kanaal 85 (sluis Maasbracht) die ontstond tussen de schipper en de sluisoperator in Maasbracht. Het betreffende schip bevond zich in de grote (verlengde sluis), die zoals alle sluizen in dat kompleks is voorzien van drijfbolders. Schip lag alleen in de sluis. Schipper werd in eerste instantie gesommeerd om ook achterop vast te maken, hetgeen uiteindelijk gebeurde na enige discussie over en weer. Vervolgens ging de discussie verder tussen schipper en operator over het al dan niet uitschakelen van de schroef. Nadat ikzelf met mijn motorjacht was opgeschut in de middensluis overigens tesamen met een alleen vaarder, die keurig voor en achter vastmaakte aan de drijfpolders en daarna de schroef uitschakelde, was de discussie zo hoog opgelopen dat er zelfs politie agenten verschenen op de sluis. Tot zover mijn observatie over het voorval.
  Ik kom zelf uit een binnenvaart familie, ben in het bezit van een groot vaarbewijs en bevaar na mijn pensionering met een motorjacht de binnenwateren in Nederland, Frankrijk, Belgie en Duitsland en in de praktijk is het zo dat alle schippers zich over het algemeen zich houden aan de afmeerregels en het uitschakelen van de schroef ( ook de alleenvaarders) en als ze dat nu gewoon blijven doen is er niets aan het handje. Dat er jachten zijn die wel eens in de problemen komen is over het algemeen te danken aan de jachtenschippers zelf, omdat ze veel te kort achter binnenvaart schepen de sluis in varen, dus in het schroefwater van hun voorgangers. Vervolgens weten ze niet hoe ze hun jacht zo moeten afmeren, dat als er weer uitgevaren gaat worden ze geen problemen door het schroefwater van de schepen voor hen. Dus schippers blijf doen wat U altijd doet en dat is keurig afmeren en Uw schroef alleen gebruiken als U de sluis weer uitvaart.

  Gr. Wim

  Geplaatst door: wim52 op
 • u verwoord het heel goed, wij wisten niet waarom in de sluis in Maasbracht de schroef in bedrijf bleef, lag dit schip in de oude of de nieuwere sluizen.
  De uitspraak dat je nu maar overal de schroef in de sluizen kan laten draaien is kul, zo een sluis als in het voorbeeld de oude sluis in Eefde kan ik mij voorstellen dat men de schroef er op laat, het is zeer lastig om de tros te verzetten door de vorm van de bolders, die waarschijnlijk door een binnenhuis architect zijn ontworpen.
  Er zijn sluizen waar goede bolders aanwezig zijn en het nivelleren gepast gaat, zoals op de ARA route en de nieuwere sluizen op de Maas enz. ,
  daar is men te lui om naar beneden te lopen om de achter tros vast te zetten, niettemin hangen er prachtige spandoeken voor de Sluis Schroef uit.
  Ik vind het frappant dat je in Duitsland wel de trossen vast zet, omdat anders gewoon niet wordt geschut, ook daar lig je soms Hutje Mutje,

  Geplaatst door: j.hagens op
 • Goed verhaal Sander! Geen sluis is hetzelfde, geen schutting hetzelfde. Een Duitse sluis met redelijk verval en muurbolders. Voor en achter vast. Schutten, matroos bij de eerstvolgende bolder. Even inkoppelen, touw krijgt loos, verzetten, klaar. Matroos loopt naar de andere bolder idem. Formeel verboden, maar…
  Heb ooit in een grote sluis met een koppelverband geschut. Drie boegschroeven. Wel matrozen aan dek, niet vastgemaakt. Niveleerverschil 20cm. Dat bedoelt het BPR. Afvarend groot hoogteverschil (Kempen) steekeind voor, boven op de muur, schroef erop. Alleen niveleren door rinketten. Ik zie geen gevaar. Een achtersteekeind komt zeker geen kracht op. Het artikel in het BPR is om te kunnen (niet moeten) handhaven. Ons rechtssysteem in zit zo in elkaar dat een opsporingsambtenaar mag handhaven op enkele zaken in het WvStrv na. Dat is anders in sommige buurlanden. Daar mag de handhaver niet seponeren. Dat is daar aan hogere ambtenaren. In Nl functioneert dat goed. Deze uitspraak zal niet (hoop ik) als jurisprudentie gebruikt worden. Dat moet een raadsman ook beseffen.

  Geplaatst door: adrivdhoeven@outlook.com op

Reageer