Motoren

Motorenspecial: Industriële revolutie

Het gaat hard. Voorheen trapte de motorenbranche bij vergroening vooral op de rem en bleef tot het laatste moment volhouden dat de overheid het onmogelijke eiste. Nu zijn de fabrikanten er allemaal van doordrongen dat het afgelopen moet zijn met de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen. We zijn begonnen aan de derde industriële revolutie.

COLUMN

Jan-Willem Vissers. Foto Bovag

Mijn buurman op deze pagina vraagt zich zelfs af of EU Stage V misschien nu al achterhaald is en sneller stappen kunnen worden gezet naar emissievrije krachtbronnen. HVO (biobrandstof) is sowieso al bruikbaar in veel verbrandingsmotoren en maakt ze klimaatneutraal. Ze voegen dan geen fossiele CO2 meer toe aan de atmosfeer. Maar chique is die oplossing niet en het kan beter. Overal wordt intussen gewerkt aan motoren zonder schadelijke uitstoot. De meeste merken lijken in te zetten op methanol en waterstof. En dan niet in de verre toekomst, ze staan al op de testbanken. Het zijn nu nog wel kostbare en schaarse brandstoffen en niet zo makkelijk en efficiënt als gasolie. Maar dat laatste is overkomelijk en verder is het een kwestie van opschalen.

Enige uitweg

Je zou ook kunnen zeggen dat het de enige uitweg is voor verbrandingsmotoren. De sterk prijsverhogende en gecompliceerde uitlaatgasnabehandeling is met schone brandstoffen niet meer nodig. Zo zullen deze betrouwbare krachtbronnen waarschijnlijk nog heel lang meegaan en kunnen concurreren met de brandstofcel.

Maar dat het raar kan lopen weten we intussen. Wie had 10 jaar geleden gedacht dat er nu serieus schepen op batterijen zouden varen? Niet alleen veerponten, maar ook vrachtschepen en zelfs havenslepers en duwboten. Het is een indrukwekkende ontwikkeling. En ondertussen worden batterijen snel efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper. En, heel belangrijk, ze kunnen zomaar 10, 15, 20 jaar mee. De automobiel-industrie bereidt hier mede het pad. Een beetje elektrische auto heeft nu een actieradius van meer dan 500 kilometer, waar dat een paar jaar geleden nog niet de helft was.

Groene energie

En waar komt al die groene energie vandaan? Hele volkstammen heb ik horen roepen dat wind- en zonne-energie alleen konden bestaan met bakken subsidie en nooit de rol van kolen- en gascentrales zouden kunnen overnemen. Op 23 april dit jaar leverden zon en wind voor het eerst voldoende stroom om aan de volledige Nederlandse vraag te voldoen. En dan te bedenken dat de grootste wind- en zonneparken op de Noordzee nog moeten worden gebouwd en er ook elders in Europa nog een enorme potentie is. Daar bouwen we aan de waterstofeconomie. De toekomst is schoon en dat kan niet snel genoeg gaan.

Patrick Naaraat,

eindredacteur Schuttevaer

‘Cruciale rol binnenvaart wordt nu zichtbaar’

Zonder transport staat alles stil. Deze slogan uit de transportsector is bij velen van ons nog wel bekend. Maar vandaag de dag kan het woord ‘transport’ eenvoudig worden vervangen door ‘personeel’, ‘energie’ of bijvoorbeeld gewoon door ‘water’.

Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat door een combinatie van lage waterstanden, opgekochte scheepscapaciteit door buitenlandse partijen en een energiecrisis, er een krapte is ontstaan in vervoerscapaciteit over de binnenwateren. De directe gevolgen hiervan zijn zichtbaar in de economieën, die afhankelijk zijn van transport over water. Hierdoor wordt het voor het grote publiek steeds duidelijker dat de binnenvaart, van onbeduidende en onzichtbare speler voor de buitenwacht, nu ineens een rol van onschatbare waarde vertolkt in de transportsector. Dat was u en ons uiteraard al lang bekend, maar probeer dat maar eens duidelijk te maken aan het grote publiek.

Meer monteurs

Regelmatig komen nu ondernemers en verladers op TV en radio om uitleg te geven en krijgt de sector de nodige extra publiciteit. Het is goed dit momentum vast te houden en positief in te zetten. Meerdere initiatieven zijn al opgestart om de binnenvaart vaker in beeld te krijgen en te houden en zo bekender en aantrekkelijker te maken voor investeerders, verladers en personeel. Want ook het tekort aan maritiem personeel is een serieuze bedreiging voor de continuïteit van de binnenvaart.Personeelstekorten spelen ook een dominante rol bij de technische bedrijven waarvan ook u afhankelijk bent. Een belrondje leert ons dat er een enorm tekort is aan goed technisch geschoold personeel. Het is belangrijk de jeugd te enthousiasmeren voor techniek, tussen al het geweld van succesvolle vloggers en influencers. Het is dan ook positief te zien dat we, samen met de lidbedrijven, erin zijn geslaagd meer inschrijvingen te krijgen voor de monteursopleidingen die in september beginnen. Gaat het tij dan eindelijk keren?

Razendsnel

Monteurs en engineers zijn namelijk cruciaal voor de toekomst. Zij hebben een essentiële rol om alle technische installaties aan boord te onderhouden, te repareren en op termijn te vervangen. En techniek staat verre van stil. Sterker nog, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Zijn we net een beetje gewend aan de invoering van elektromotoren, katalysatoren en roetfilters, is nu de focus op alternatieve brandstoffen zoals methanol en waterstof.

Op dit vlak staat er veel te gebeuren de komende jaren. Veelal gestimuleerd door subsidies, die investeringen in deze innovaties ondersteunen. Zo zijn wij als branchevereniging betrokken bij meerdere projecten in de opstartfase of in uitvoering, voor de ombouw van dieselmotoren naar methanol, mono fuel en dual fuel.

Methanol zal zijn plek gaan opeisen als één van de toekomstige alternatieve brandstoffen, naast waterstof en elektrificatie. Alle alternatieven gaan hun specifieke toepassing bedienen in de markt. Er is niet één oplossing voor alles. Dat maakt het juist een complexe materie en uitdaging voor u als ondernemer.

Stage V al achterhaald?

De overgangsregeling voor EU Stage V loopt nu op zijn einde. Dat betekent dat alle verbrandingsmotoren die nu nog in een schip worden geplaatst, of het nu gaat om hermotorisering of nieuwbouw, Stage V-gecertificeerd moeten zijn. Is dat voldoende? Of gaat de markt, onder druk van de publieke opinie, aanvullende eisen stellen en is Stage V nu al achterhaald? Daarover gaan we graag met u in gesprek.Hierin speelt de branchevereniging een cruciale rol. Het geven van voorlichting aan markt en overheid over technologische ontwikkelingen die kunnen worden toegepast om de uitstoot substantieel te verminderen of zelfs tot nul terug te brengen. Alsmede het faciliteren van ontwikkelingstrajecten en betrokken blijven bij en bijsturen van opleidingen, zodat alle nieuwe technologie ook onderhouden gaat worden door gekwalificeerd personeel.

Alles voor en door leden en sinds 1 januari 2021 onder de vlag van de Bovag. Bij velen van u bekend en gelinkt aan de automobielindustrie, maar nu dus ook, en iets meer op de voorgrond dan voorheen, direct en indirect voor uw toekomst aan de slag.

Jan-Willem Vissers is vicevoorzitter van Bovag Energiesystemen en Revisiebedrijven

Lees ook:

Volvo Penta toont op SMM generatoren met variabele draaisnelheid

Maak de Schuttevaer Motorenquiz 2022 en verwerf eeuwige roem